Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Zaawansowanie finansowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ
2014 - 2020

Umowa nr: O/KA/I4.30.A1-ODCINEK F.2014/2015 zawarta w dniu 12.10.2015 r.

Źródło finansowania:

Zamówienie jest współfinansowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość kontraktu: 752 511 280,05 PLN brutto (maksymalna wartość zobowiązania)
 
 
 
Zaawansowanie finansowe
 
Zaawansowanie rzeczowe
 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 2018-12-12
-A A +A