Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Zaawansowanie finansowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ
2014 - 2020

Umowa nr: O.KA.D-3.2410.31.2019 zawarta w dniu 24.07.2019r.

Źródło finansowania:

Zamówienie jest współfinansowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Wartość kontraktu: 464 811 200,56 PLN brutto (maksymalna wartość zobowiązania)
 
Zaawansowanie finansowe:
 
Zaawansowanie rzeczowe:
 
Umowa nr z poprzednim Wykonawcą: O/KA/I4.30.A1-ODCINEK F.2014/2015 zawarta w dniu 12.10.2015 r.
 
Wartość kontraktu: 752 511 280,05 PLN brutto (maksymalna wartość zobowiązania)
 
Zrealizowane płatności: 422 732 136,95 PLN
 
Zaawansowanie finansowe
 
Zaawansowanie rzeczowe
 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A