Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Kalendarium

 

W dniu 24.07.2019r. została podpisana umowa na kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających.

W dniu 25.07.2019r. został przekazany Wykonawcy Plac Budowy.

W dniu 30.07.2019r. odbyło się spotkanie organizacyjne Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu.

W dniu 31.07.2019r. Wykonawca przystąpił do układania nawierzchni betonowej na odcinku od kilometra 424+310 - 425+050 jezdnia prawa.

W dniu 21 sierpnia 2019r. odbyła się I Rada Budowy.

W dniu 17 września 2019r. odbyła się II Rada Budowy.

W dniu 15 października 2019r. odbyła się III Rada Budowy.

W dniu 13 listopada 2019r. odbyła się IV Rada Budowy.

W dniu 10 grudnia 2019r. odbyła się V Rada Budowy.

 

Poprzedni Wykonawca:

W dniu 12 października 2015r. została podpisana umowa na budowę autostrady na odcinku „F” od węzła Rząsawa (z węzłem) do węzła Blachownia (z węzłem). 

Prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ustalonym Czasie na Ukończenie, tj. w terminie 33 miesięcy od Daty Rozpoczęcia. Do czasu realizacji Robót objętych Umową nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe, (tj. od 15 grudnia do 15 marca).  Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą.

W dniu 26 października 2015r. przekazany został Wykonawcy Plac Budowy.

W dniu 27 października 2015r. odbyła się  I Rada Budowy.

W dniu 24 listopada 2015r. odbyła się II Rada Budowy.

W dniu 15 grudnia 2015r. odbyła się III Rada Budowy.

W dniu 27 stycznia 2016r. odbyła się IV Rada Budowy.

W dniu 18 lutego 2016r. odbyła się V Rada Budowy.

W dniu 22 marca 2016r. odbyła się VI Rada Budowy.

W dniu 05 kwietnia 2016r. odbyła się VII Rada Budowy.

W dniu 05 maja 2016r. odbyła się VIII Rada Budowy.

W dniu 08 czerwca 2016r. odbyła się IX Rada Budowy.

W dniu 27 czerwca 2016r. została podpisana Umowa o Dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 06 lipca 2016r. odbyła się X Rada Budowy.

W dniu 01 sierpnia 2016r. Wykonawca zadania Salini Polska Sp.z o.o. przystąpił do wykonywania robót przygotowawczych.

W dniu 08 sierpnia 2016r. Wykonawca zadania Salini Polska Sp.z o.o. rozpoczął prace przygotowawcze do przebudowy sieci wodociągowej oraz sieci gazowej w obrębie MOP Wierzchowisko.

W dniu 09 sierpnia 2016r. odbyła się XI Rada Budowy.

W dniu 07 września 2016r. odbyła się XII Rada Budowy.

W dniu 13 października 2016r. odbyła się XIII Rada Budowy.

W dniu 15 listopada 2016r. odbyła się XIV Rada Budowy.

W dniu 13 grudnia 2016r. odbyła się XV Rada Budowy.

W dniu 17 stycznia 2017r. odbyła się XVI Rada Budowy.

W dniu 14 lutego 2017r. odbyła się XVII Rada Budowy.

W dniu 14 marca 2017r. odbyła się XVIII Rada Budowy.

W dniu 10 kwietnia 2017r. odbyła się XIX Rada Budowy.

W dniu 09 maja 2017r. odbyła się XX Rada Budowy.

W dniu 06 czerwca 2017r. odbyła się XXI Rada Budowy.

W dniu 11 lipca 2017r. odbyła się XXII Rada Budowy.

W dniu 08 sierpnia 2017r. odbyła się XXIII Rada Budowy.

W dniu 12 września 2017r. odbyła się XXIV Rada Budowy.

W dniu 11 października 2017r. odbyła się XXV Rada Budowy.

W dniu 08 listopada 2017r. odbyła się XXVI Rada Budowy.

W dniu 19 grudnia 2017r. odbyła się XXVII Rada Budowy.

W dniu 07 lutego 2018r. odbyła się XXVIII Rada Budowy.

W dniu 06 marca 2018r. odbyła się XXIX Rada Budowy.

W dniu 10 kwietnia 2018r. odbyła się XXX Rada Budowy.

W dniu 10 maja 2018r. odbyła się XXXI Rada Budowy.

W dniu 21 czerwca 2018r. odbyła się XXXII Rada Budowy.

W dniu 11 lipca 2018r. odbyła się XXXIII Rada Budowy.

W dniu 09 sierpnia 2018r. odbyła się XXXIV Rada Budowy.

W dniu 06 września 2018r. odbyła się XXXV Rada Budowy.

W dniu 11 października 2018r. odbyła się XXXVI Rada Budowy.

W dniu 06 listopada 2018r. odbyła się XXXVII Rada Budowy.

W dniu 11 grudnia 2018r. odbyła się XXXVIII Rada Budowy.

W dniu 12 lutego 2019r. odbyła się XXXIX Rada Budowy.

W dniu 02 kwietnia 2019r. odbyła się XL Rada Budowy.

Ostatnia aktualizacja: 2020-11-30
-A A +A