Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2021-10

Tydzień 40 - 43

Postęp robót mostowych (40-43 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

WA-352

  • Roboty zakończono- prowadzono prace związane z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie
  • Przekazanie terenu i pod obiektem oraz po zlikwidowanym przejeździe kolejowym Zarządcy - PKP PLK S.A.

 km 417+550 - 417+800

  • Roboty zakończono- prowadzono prace związane z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

 WA-352

  • Roboty zakończono- prowadzono prace związane z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 km 417+550 - 417+800

  • Roboty zakończono- prowadzono prace związane z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

 WA-352

  • Roboty zakończono- prowadzono prace związane z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 km 417+550 - 417+800

  • Roboty zakończono- prowadzono prace związane z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie

 

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

 WA-352

  • Usuwanie usterek i nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli przedstawicieli GDDKiA i oraz Wydziału Mostów o/Katowice  w dniu 22.10.2021 r.
  • Odbiór ostateczny robót
  • Uzupełnianie dokumentacji powykonawczej

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A