Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2021-09

Postęp robót mostowych (35-38 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 35 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • antykorozja betonu UN podpór - nitka lewa - przygotowanie podłóża,
 • antykorozja betonu UN podpór - nitka lea i prawa - przygotowanie podwierzchni
 • antykorozja stali UN podpór - nitka lewa i prawa
 • wiercenie otworów pod kotwy barier oraz montaż barier energochłonnych
 • prace porządkowe pod obiektem
 • montaz opraw oświetleniowych
 • nawierzchnia  z żywice oraz spoinowanie dylatacji nawierzchni
 • montaz osłon przeciwporażeniowych

km 417+550 - 417+800

 • roboty wykończeniowe
 • drenaż zabezpieczający podbudowę
 • likwidacja tymczasowych barier w pasie rozdziału

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:

WA 352

 • Antykorozja betonu UN podpór - nitka lewa 
 • Antykorozja betonu UN - niktka lewa i prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 • Montaż wkładek gumowych w dylatacjach modułowych 
 • Montaż blach oslonowych dylatacji modułowych
 • Prace porządkowe
 • Montaż balustrad skarpowych
 • Montaż uszynienia 
 • Montaż uchwytów dodrabin rewizyjnych
 • Próba szczelności kolektora i dylatacji
 • Montaż siatki zabezpieczającej przestrzeń między osłonami

km 417+550 - 417+800 

 • Roboty wykończeniowe, w tym pas rozdziału
 • Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej
 • Montaż barier ochronnych

Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:

WA 352

 • Antykorozja betonu UN i podpór - nitka lewa
 • Antykorozja stali UN - nitka lewa i prawa 
 • Antykorozja przyczółka D -nitka prawa ( graffitti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 • Montaż uchwytów do drabin rewizyjnych
 • Montaż siatki zabezpieczającej przestrzeń między obiektami
 • Montaż blach dylatacyjnych na kapach chodnikowych
 • Naprawa miejsc po pull offach na kapach chodnikowych
 • Korekta mocowań oslony przeciwporażeniowej 
 • Prace porządkowe

km 417+550 - 417+800 

 • Roboty wykończeniowe
 • Montaż barier ochronnych
 • Oznakowanie poziome

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

WA 352

 • Porządkowanie terenu pod obiektem, makroniwelacja 
 • Izolacja cienka betonu przy połączeniu z zabezpieczeniem antykorozyjnym ( opaski przy gruncie )
 • Badanie Pull  antykorozji betonu i stali
 • Złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektów ( bez potwierdzenia przyjęcia do zasobów PODGiK mapy)

km 417+550 - 417+800 

 • Roboty wykończeniowe

 

 

 

                                                                                                                                                  

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-30
-A A +A