Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2021-08

Postęp robót mostowych (31 - 34 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 31 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • umocnienie stożka na podporze A i D - łezki
 • uszczelnienie deski gzymsowej
 • przygotowanie UN i podpór do antykorozji betonu - nitka lewa
 • przygotowanie UN i podpór do antykorozji betonu - nitka prawa
 • wymiana desek gzymsowych - nitka prawa
 • prace porządkowe
 • przygotowanie UN do antykorozji stali - nitka prawa i nitka lewa
 • antykorozja betonu UN - nitka lewa
 • rozbiórka podestu roboczego nad linią kolejową 
 • antykorozja belek stalowych UN- nitka lewa i prawa

km 417+550 - 417+800

 • roboty wykończeniowe

Wykonawca w tygodniu 32 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • układanie drenażu z geowłókniny na izolacji grubej pod ATL
 • prace porządkowe
 • przygotowanie podpór do antykorozji betonu - nitka lewa
 • antykorozja stalowych belek UN- nitka prawa i lewa
 • układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego
 • montaż kolektora odwadniającego
 • montaż wpustów wraz z warstwą filtracyjną
 • zasypywanie sączków warstwa filtracyjną
 • układanie kamiennego ścieku przykrawężnikowego
 • umocnienie stożków
 • betonowanie UN - jezdnia lewa

antykorozja betonu UN - jezdnia lewa
nawierzchnia żywiczna na kapach chodnikowych
rozbiórka podestów na wspornikach

km 417+550 - 417+800

 • roboty wykończeniowe

 

Wykonawca w tygodniu 33 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • przygotowanie podpór do antykorozji betonu - nitka lewa
 • antykorozja betonu UN - jezdnia lewa
 • umocnienie stożków
 • spoinowanie krawężników
 • w-wa ścieralna nawierczchni SMA
 • prace porządkowe pod obiektem
 • nawierzchnia żywiczna na kapach chodnikowych

km 417+550 - 417+800

 • roboty wykończeniowe
 • w-wa ścieralna SMA
 • warstwa wiążąca z BA

 

Wykonawca w tygodniu 34 wykonał następujące roboty:

 WA-352

 • demontaż podwieszanych pomostów roboczych wraz z załadunkiem i wywozem poza plac budowy
 • przygotowanie podłoża betonu pod zabezpieczenie antykorozyjne ustroju nośnego
 • montaż latarni
 • próbne obciążenie statyczne i dynamiczne wiaduktu
 • uszczelnienie dylatacji nawierzchni z żywic
 • montaż reperów pomiarowych, prace porządkowe pod obiektem
 • montaż balustrad na kapach chodnikowych

km 417+550 - 417+800

 • roboty wykończeniowe
 • drenaż

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A