Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2021-07

Postęp robót mostowych (26 - 30 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 26 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • przygotowanie powierzchni i primer żywiczny pod papę na ściance zaplecznej w osi D
 • profilowanie stożka pod kostkę oraz montaż schodów skarpowych w osi D
 • izolacja gruba płyty UN pod kapami chodnikowymi
 • montaż kolektora w gruncie za przyczółkiem A
 • montaż dylatacji w osi A
 • izolacja gruba na ściance zaplecznej w osi D
 • montaż schodów skarpowych w osi D, w osi A
 • wykop pod podwalinę stożka w osi A
 • deskowanie i zbrojenie dylatacji w osi A
 • wywóz urobku na plac składowy 
 • deskowanie pod beton podkładowy kap chodnikowych za przyczółkiem D
 • montaż podwaliny pod umocnienie stożka w osi A
 • montaż schodów skarpowych w osi D
 • rozkucie gruzu pozostawionego przez poprzedniego wykonawcę przy podporze A oraz wywóz i utylizacja
 • beton podkładowy pod kapy na dojeździe za przyczółkiem A
 • betonowanie dylatacji w osi A
 • przygotowanie powierzchni betonu fundamentu w osi B do izolacji cienkiej (pow.poziome)
 • przygotowanie powierzchni betonu i układanie żywicy na świeży beton przy dylatacji A pod izolację termozgrzewalną 
 • rozdeskowanie betonu podkładowego kap za przyczółkiem D
 • izolacja cienka fundamentu w osi B (pow. Poziome)
 • profilowanie stożka pod umocnienie - podpora D

km 417+550 - 417+800

 • warstwa technologiczna z KSC
 • roboty ziemne - wykop i GWN

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • umocnienie powierzchni stożków skarpowych kostką - podpora D
 • izolacja zgrzewalna z papy ścianki zaplecznej i strefy przydylatacyjnej - podpora A
 • montaż desek gzymsowych
 • dostawa i rozładunek zbrojenia kap chodnikowych 
 • montaż kotew talerzykowych 
 • izolacje bitumiczne cienkie słupów podpory B 
 • montaż krawężników mostowych 
 • zasypka fundamentu podpory B
 • wywóz urobku na plac składowy
 • zbrojenie kap chodnikowych

km 417+550 - 417+800

 • profilowanie skarp
 • układanie chudego betonu
 • skropienie pod pierwszą warstwę podbudowy bitumicznej
 • ułożenie pierwszej warstwy podbudowy bitumicznej 
 • skropienie pod drugą warstwę podbudowy bitumicznej
 • nasyp w pasie rozdziału
 • druga warstwa podbudowy bitumicznej 

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • umocnienie powierzchni stożków skarpowych kostką - podpora D
 • montaż drenażu papy za krawężnikiem
 • montaż desek gzymsowych
 • montaż schodów skarpowych na podporze A
 • przygotowanie podłoża pod beton podkładowy kap za przyczółkiem A
 • umocnienie powierzchni stożków kostką
 • montaż krawężników mostowych 
 • beton podkładowy pod kapy za przyczółkiem A
 • zasypka podpory B - ostatnia warstwa
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • montaż rur osłonowych w kapach

km 417+550 - 417+800

 • humusowanie skarp
 • makroniwelacja terenu składowego po belkach VFT
 • uzupełnianie pasa rozdziału
 • porządkowanie terenu składowego po belkach VFT
 • układanie elementów prefabrykowanych - ściek 

Wykonawca w tygodniu 29 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • umocnienie powierzchni stożków kostką
 • montaż schodów skarpowych na podporze A
 • zbrojenie kap chodnikowych
 • montaż deski gzymsowej
 • przygotowanie kapy chodnikowej lewej do betonowania - etap 1
 • umocnienie powierzchni skarpy kostką przy podporze D
 • betonowanie kap chodnikowych:kapy na dojeździe za D oraz kapa lewa - etap 1
 • zbrojenie kap chodnikowych - kapa lewa
 • przygotowanie kap do betonowania 
 • montaż krawężników na dojeździe za przyczółkiem A
 • umocnienie powierzchni skarpy przy podporze A - montaż obrzeży
 • betonowanie kap chodnikowych - kapa lewa - etap II, kapa prawa - etap I, etap II
 • montaż rur osłonowych w kapach
 • montaż kotew latarni
 • umocnienie powierzchni skarpy kostką przy podporze A
 • zbrojenie kap chodnikowych na skrzydle A
 • nacinanie dylatacji kap
 • montaż krawężników zanikających na dojeżdzie za przyczółkiem A

km 417+550 - 417+800

 • układanie elementów prefabrykowanych - ściek 
 • porządkowanie terenu składowego po belkach VFT
 • humusowanie skarp
 • uzupełnienie pasa rozdziału
 • roboty przygotowawcze pod ułożenie nawierzchni bitumicznej

Wykonawca w tygodniu 30 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • umocnienie stożka na podporze A
 • przygotowanie kapy na skrzydle A do betonowania 
 • porządkowanie płyty UN
 • montaż deski gzymsowej na skrzydle podpory A
 • zagęszczenie zasypki podpory B
 • umocnienie powierzchni skarpy kostką przy podporze A
 • nacinanie dylatacji kap
 • betonowanie kapy na skrzydle A  
 • porządkowanie płyty UN pod izolację grubą - śrutowanie
 • prace porządkowe
 • dostawa materiałów
 • zasypka fundamentu B w miejscu obcietej ścianki
 • obcięcie ścianki szczelnej na podporze B
 • przygotowanie płyty UN pod izolację grubą - gruntowanie
 • izolacja termozgrzewalna płyty UN

km 417+550 - 417+800

 • podbudowa bitumiczna
 • roboty pomocnicze
 • roboty wykończeniowe
 • nawierzchnia z betonu cementowego
 • cięcie dylatacyjne nawierzchni
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-30
-A A +A