Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2021-06

Postęp robót mostowych (22 - 25 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 22 wykonał następujące roboty:

WA-352 

 • Rozdeskowanie poprzecznic

 • Zbrojenie płyty płyt UN

 • Prace porządkowe

 • Spawanie wysokosci pod prowadnice UN

 • Humusowanie

 • Roboty ziemne, w tym GWN

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • Rozdeskowanie poprzecznic
 • Zbrojenie płyty płyt UN
 • Spawanie wysokosci pod prowadnice UN
 • Roboty ziemne, w tym GWN
 • Spawanie(montaż) dolnych częsci kotew talerzowych
 • Deskowanie płyty UN(zastawka wsporników)
 • Montaż dolnych części wpustów i sączków
 • Przygotowanie płyty UN do betonowania - czyszczenie
 • Zdawka deskowania
 • Układanie warstwy technologicznej z kruszywa stabilizowanego cementem 20 cm
 • Betonowanie płyty UN 
 • Profilowanie warstwy GWN
 • Pielęgnacja warstwy technologicznej z KSC

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

WA-352 

 • przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji - AL
 • przygotowanie deskowania do zdawki
 • piaskowanie wnęk dylatacyjnych 
 • drenaż za płytą przejściową A
 • szlifowanie linii cieku płyty UN
 • rozbiórka zastawek wsporników płyty
 • beton ochronny papy na płycie przejściowej AL
 • dostawa i montaż dylatacji DL
 • zwrot deskowań 
 • szlifowanie płyty UN - obróbka wpustów, kotew
 • przegląd stanu bezpieczeństwa na budowie

          km 417+550 - 417+800

 • roboty ziemne, w tym wykop i profilowanie warstwy GWN
 • roboty przygotowawcze pod warstwę KSC
 • układanie warstwy technologicznej z kruszywa stabilizowanego cementem
 • warstwa mrozoochronna

Wykonawca w tygodniu 25 wykonał następujące roboty:

WA-352

 • przygotowanie powierzchni poziomych fundamentu C do izolacji cienkiej
 • przygotowanie betonu płyty UN w strefach pod kapami do izolacji grubej
 • szlifowanie płyty UN - obróbka wpustów, kotew
 • śrutowanie płyty UN w obrębie kap chodnikowych
 • montaż dylatacji DL
 • deskowanie i zbrojenie dylatacji DL
 • izolacja cienka fundamentu w osi C - powierzchnie poziome
 • wykop pod podwalinę w osi D
 • montaż dylatacji AL 
 • wywóz urobku z budowy na plac składowy belek
 • podwalina stożka w osi D
 • betonowanie dylatacji w osi D
 • montaż schodów skarpowych w osi D
 • rozkucie gruzu pozostawionego przez poprzedniego wykonawcę przy podporze A

km 417+550 - 417+800

 • podbudowa z chudego betonu
 • roboty ziemne - wykop

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-30
-A A +A