Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2021-05

Postęp robót mostowych (18 -21 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

 • Wywóz płyt drogowych z placu składowego
 • Deskowanie poprzecznicy D i C
 • Zbrojenie poprzecznicy D
 • Zbrojenie poprzecznic (sprawdzenie sprętów uciągajacych belki)
 • Betonowanie fundamentu płyty przejściowej AL.
 • Uzupełnienie podestów podwieszonych do UN
 • Uszynienie tymczasowe podestów roboczych
 • Pilęgnacja betonu fundamentu płyty przejściowej AL.
 • Roboty ziemne
 • Rozdeskowanie i izolacja cienka fundamentu płyty przjciowej AL.
 • Profilowanie podłoża pod płytę przejściową AL.
 • Beton podkładowy pod płytę przejściową AL.
 • Zbrojenie płyty przejściowej AL.

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

 • Wywóz płyt drogowych z placu składowego
 • Zbrojenie poprzecznicy D i C
 • Zbrojenie poprzecznic
 • Zbrojenie poprzecznicy AL.
 • Dostawa deskowaia
 • Dostawa zbrojenia
 • Przygotowanie poprzecznicy C i D do betonowania
 • Przygotowanie stanowiska dla pompy do betonu
 • Zbrojenie płyty przejściowej AL.
 • Betonowanie poprzecznicy C,D-etap II
 • Przygotowanie powierzchni płyty przejściowej LD pod izolację grubą
 • Deskowanie płyty przejściowej AL.
 • Deskowanie poprzecznicy A,B
 • Pielęgnacja betonu poprzecznicy C,D
 • Zbrojenie płyty UN
 • Piaskowanie zbrojenia i betonu poprzecznic C,D - etap II
 • Roboty ziemne

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

 • Zbrojenie poprzecznicy A i B
 • Zbrojenie płyty płyty UN
 • Rozdeskowanie płyty przejściowej AL.
 • Deskowanie poprzecznicy A,B
 • Roboty ziemne
 • Dostawa zbrojenia
 • Wykop pod korytko sciekowe za płyta przejściową AL..
 • Odbudowa studni nr D2.21.1
 • Betonowanie korytka ściekowego za płytą przejściową AL.- 1 etap
 • Rozdeskowanie poprzecznicy D
 • Prostowanie barier Miniguard po kolizji drogowej

Wykonawca w tygodniu 21 wykonał następujące roboty:

 • Rozdeskowanie poprzecznicy C, D oraz A,B (ściany pionowe)
 • Zbrojenie płyty płyt UN
 • Piaskowanie zbrojenia i betonu poprzecznic A,B
 • Wykop pod rurę kolektora w gruncie za podporą DL
 • Drenaż płyty przejściowej DL
 • Deskowanie korytka na dreanż za płytą przejściową AL.- etap II
 • Spawanie wysokości płyty UN
 • Betonowanie korytka ściekowego za płyta przejściową Al.- etap II
 • Pielęgnacja betonów 
 • Izaolacja gruba płyty przejściowej AL.
 • Uzupełnienie wsporników pod deski gzymsowe w miejscach poprzecznic 
 • Humusowanie
 • Roboty ziemne

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A