Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2021-04

Postęp robót mostowych (14 - 17 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Rozdeskowanie fundamentu płyty przejściowej za przyczółkiem D
 • Izolacja cienka fundamentu płyty przejściowej za przyczółkiem D
 • Przygotowanie dróg dojazdowych do obiektu dla żurawia
 • Piaskowanie poprzecznic etap 1 w osi B, C i D.
 • Dostawa i zdawka deskowania
 • Przygotowanie belek VFT do antykorozji betonu na placu składowym
 • Piaskowanie zbrojenia belek VFT
 • Deskowanie poprzecznicy w osi D od strony ścianki
 • Mobilizacja żurawia głównego przy obiekcie
 • Profilowanie podłoża pod beton podkładowy płyty przejściowej w osi D

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Mobilizacja żurawia głównego przy obiekcie
 • Ułożenie podkładu betonowego pod płytę przejściową i korytko odwadniające za przyczółkiem D
 • Przygotowanie belek VFT do antykorozji betonu na placu składowym
 • Piaskowanie zbrojenia belek VFT
 • Przygotowanie belek VFT do iniekcji na placu składowym
 • Przygotowanie belek VFT do transportu (montaż wyparacia belek)
 • Rozbiórka ogrodzenia przy placu i profilowanie wjazdu na łącznice
 • Iniekcja belek VFT na placu składowym
 • Prace przygotowawcze do montażu belek
 • Przygotowanie belek VFT do antykorozji betonu na placu składowym
 • Załadunek, transport i montaż belek VFT

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Przygotowanie belek VFT do antykorozji betonu na placu składowym
 • Piaskowanie zbrojenia belek VFT
 • Załadunek, transport i montaż belek VFT - 2 szt.
 • Montaż konstrukcji pomostu roboczego do belek VFT - 12 sztuk
 • Rozładunek stali zbrojeniowej
 • Zbrojenie płyty przejściowej przy osi D
 • Przygotowanie podparcia belek VFT do zdawki - na placu składowym
 • Wykonanie podestów i zabezpieczeń BHP
 • Demobilizacja dźwigarów przy obiekcie na placu składowym
 • Zbrojenie poprzecznicy w osi D
 • Zalanie przestrzeni między blachami czołowymi belek VFT w osi B i C zaprawą cementową do podlewek
 • Uszczelnienie przerw podłużnych między sąsiednimi belkami VFT

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Wywóz płyt drogowych z placu składowego
 • Zbrojenie poprzecznicy w osi D, C, B i A
 • Montaż konstrukcji pomotu roboczego do belki VFT
 • Wykonanie podestów i zabezpieczeń BHP
 • Demobilizacja dźwigu przy obiekcie
 • Uszczelnienie przerw podłużnych między sąsiednimi belkami VFT25
 • Deskowanie płyty przejściowej za przyczółkiem D
 • Wykop pod fundament płyty przejsciowej za przyczółkiem A
 • Wykop i montaż stalowej rury osłonowej kolektora za przyczółkiem A
 • Montaż i deskowanie funamentu płyty przejściowej AL.
 • Betonowanie płyty przejściowej za pzryczółkiem D
 • Wywóz deskowania z podparcia belek VFT
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A