Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-12

Tydzień 48 - 50

Tydzień 48 - 50

Postęp robót drogowych i branżowych 

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Wykonanie umocnień wlotów i wylotów przepustów
 • Budowa ogrodzenia

MOP GORZELANKA ZACHÓD

Roboty drogowe:

 • Roboty ziemne przy drodze sewisowej DS 57

'
 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

Roboty drogowe:

 • Humusowanie
 • Wykonywanie prac porzadkowych 
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Wykonanie ogrodzenia 
 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na Biologicznej Oczyszczalni Ścieków 
 • Wykonanie przepustów pod zjazdami w ciagu drogi serwisowej DS27
 • Wykonanie warstwy wiążącej na drodze serwisowej  DS 27
 • Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze serwisowej DS 27
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej

Roboty branżowe:

 • Malowanie słupów, naklejanie numerów - kontynuacja prac związanych z zakończeniem robót 
 • Wykonywanie robót związanych z porządkowaniem terenu
 • Uruchomienie wszystkich obwodów zasilania 
 • Wykonanie pomiarów napięć na poszczególnych fazach
 • Demontaż słupów oświetleniowych - komplety
 • Demontaż zasilania tymczasowego na MOP Wierzchowisko Zachód
 • Przestawienie fundamentów znajdujacych się w pobliżu barier celem zachowania odpowiedniej odległości
 • Montaż barier drogowych
 • Ustawienie słupów oświetleniowych - 8 szt.

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Humusowanie
 • Wykonywanie prac porządkowych 
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Wykonanie ogrodzenia
 • Wykonanie nawierzchni z kruszywa na Biologicznej Oczyszczalni Ścieków 
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej

Roboty branżowe:

 • Malowanie słupów, naklejanie numerów - kontynuacja prac związanych z zakończeniem robót
 • Wykonywanie robót związanych z porządkowaniem terenu
 • Demontaż słupów ośwoetleniowych - komplety
 • Demontaż zasilania tymczasowego na MOP Wierzchowisko Wschód
 • Przestawienie fundamentów znajdujących się w pobliżu barier celem zachowania odpowiedniej odległości - 3 szt.
 • Ustawienie słupów oświetleniowych - 8 szt.
 • Montaż barier drogowych

OUA LGOTA

Roboty drogowe:

 • Makroniwelacja terenu 

Roboty branżowe:

 • Montaż słupów - ok.30 szt.
 • Posadowienie szaf Rozdzielni Gazu Ziemnego i Oświetleniowej

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD
Roboty drogowe:

 • Wykonywanie umocnień wlotów i wylotów przepustów
 • Budowa ogrodzenia 
 • Makroniwelacja

 

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

Roboty drogowe:

 • Roboty ziemne przy drodze sewisowej DS 57

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

Roboty drogowe:

 • Humusowanie
 • Wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenu 
 • Wykonanie ogrodzenia
 • Wykonywanie przepustów pod zjazdami w ciągu drogi serwisowej DS27 
 • Korytowanie wjazdów w ciagu drogi DS27
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Roboty branżowe:
 • Montaż opraw - 8 szt. 
 • Montaż sterowników, wyregulowanie słupów, uruchomienie - 8 szt.
 • Montaż podlicznika do oświetlenia MOP Wierzchowisko Zachód
 • Wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenu i transportem
 • Regulacja fundamentu na terenie placu zabaw

 

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD
Roboty drogowe:

 • Humusowanie
 • Wykonywanie prac porządkowych 
 • Wykonanie ogrodzenia
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Roboty branżowe:
 • Montaż opraw - 8 szt.
 • Montaż srerowników, wyregulowanie słupów, uruchomienie - 8 szt.
 • Wykonywanie prac związanych z porzadkowaniem terenu i transportem

OUA LGOTA

Roboty drogowe:

 • Makroniwelacja
 • Wykonanie zasypki kanału budynku warsztatowo-garażowego

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Wykonywanie umocnień wlotów i wylotów przepustów
 • Budowa ogrodzenia 
 • Makroniwelacja
 • Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Wykonywanie prac porządkowych 
 • Wykonanie ogrodzenia
 • Pobocza w ciągu drogi DD1
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego- oznakowanie poziome

Roboty branżowe:

 • Wykonywanie prac związanych z porzadkowaniem terenu

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

Roboty drogowe:

 • Wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenu 
 • Wykonanie ogrodzenia
 • Wykonywanie wjazdów w ciągu drogi serwisowej DS27
 • Umocnienia z kostki wlotów i wylotów przepustów w ciągu drogi DS. 27 
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego- oznakowanie poziome

Roboty branżowe:

 • Wykonywanie prac związanych z porządkowaniem terenu

OUA LGOTA

Roboty drogowe:

 • Makroniwelacja
 • Wykonanie zasypki kanału budynku warsztatowo-garażowego

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A