Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-11

Tydzień 44-47

Postęp robót drogowych i branżowych 

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Układanie nawierzchni z kostki, układanie krawężników i obrzeży
 • Humusowanie
 • Demontaż barier
 • Wykonanie rowu szczelnego
 • Jezdnia AB - wlot i wylot - wykonanie robót ziemnych
 • Nasadzenia drzew i krzewów
 • Wykonanie warstwy ścieralnej 

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

Roboty drogowe:

 • Układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Ułożenie warstwy scieralnej z AC 11S, gr. 4 cm

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Humusowanie
 • Kopanie rowu
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężnika
 • Wykonanie ogrodzenia 
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu C20/25

Roboty branżowe:

 • Regulacja fundamentow- 5.316, 5.317, 5.318
 • Montaż słupów wraz z oprawami i wysięgnikami -  5.316, 5.317, 5.318
 • Przestawienie 4 fundamentów - 5.208, 5.209, 58.112, 5.113
 • Montaż 3 słupów

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

Roboty drogowe:

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Kopanie rowów odwadniających
 • Humusowanie
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężnika
 • Wykonanie ogrodzenia 
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu C20/25

Roboty branżowe:

 • Montaż 13 opraw wraz z wysięgnikami
 • Montaż złącz IZK - 30 szt.
 • Podłączenie kabli do ZK  nr 18
 • Regulacja fundamentów od 6.310-6.316, 6.511, 6.107, 6.108, 6.109 -11 szt.
 • Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami i wysięgnikami - 6.310-6.316 +6.511 - 8 szt.
 • Przestawienie fundamentów od 6.401 do 6.412 oraz od 6.101 do 6.107 - 12 +7 = 19 szt.
 • Dokończenie przestawiania fundamentów
 • Wywożenie słupów tymczasowego oświetlenia

OUA LGOTA

Roboty drogowe:

 • Mikroniwelacja
 • Roboty brukarskie  
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31.5
 • Wykonanie podbudowy AC 16P

Roboty branżowe:

 • Montaż dodatkowego wpustu kanalizacji deszczowej przy oczyszczalni ścieków
 • Regulacja wysokościowa studni i wpustów kanalizacji deszczowej, montaż krat żeliwnych 

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Makroniwelacja
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej, układanie krawężników i obrzeży
 • Wykonanie warstwy ścieralnej
 • Wykonanie podbudowy  0-31.5 - plac zabaw
 • Wykonanie poboczy i rowów
 • Humusowanie
 • Wykonywanie rowu szczelnego
 • Nasadzenia drzew i krzewów 

Roboty branżowe:

 • Dokończenie obwodu nr 3 i podłączenie do SO9

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

Roboty drogowe:

 • Układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Roboty ziemne
 • Umacnianie rowów

Roboty branżowe:

 • Montaż sterowników słupowych - 8 szt.
 • Dokończenie obwodów nr 1 i nr 2 i podłaczenie do  SO10

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

Roboty drogowe:

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Kopanie rowów odwadniających
 • Humusowanie
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężnika
 • Wykonanie ogrodzenia 
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S
 • Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10
 • Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu C20/25

Roboty branżowe:

 • Montaż 2 opraw- 6.514, 6.515
 • Montaż opraw oświetleniowych - 30 szt.
 • Montaż słupow oswietleniowych  - cały obwód nr 4- od  6.401 do 6.418 - 18 szt.
 • Podłączenie szafy SO6 i uruchomienie obwodu nr 4
 • Montaż słupów wraz z wysięgnikami i oprawami - 6.101 do 6.118
 • Wymiana kabla od ZK19 do oczyszczalni ścieków i posadowienie złącza przejściowego dla zmiany przekroju kabla ze 120mm2 do 10mm2 i sprawdzenie faz - obwody nr 4 i nr 5
 • Prace porządkowe

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Humusowanie
 • Kopanie rowu
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężnika
 • Wykonanie ogrodzenia 
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników

Roboty branżowe:

 • Regulacja fundamentow i montaż słupów oraz opraw - 5.404- 5.409- 6 kpl.
 • Montaż opraw 5.112, 5.113 - 2 szt.
 • Montaż opraw oświetleniowych - 30 szt.
 • Montaż sterowników opraw 5.201 - 5.215 - 15 szt.
 • Podłączenie szafy SO5 i uruchomienie obwodów nr 1 i nr 2
 • Sprawdzenie faz - obwody nr 1 i nr 2
 • Prace porzadkowe

OUA LGOTA

Roboty drogowe:

 • Mikroniwelacja
 • Roboty brukarskie  
 • Wykonanie warstwy ścieralnej
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej

Roboty branżowe:

 • Posadowienie 3 fundamentów i regulacja 2 fundamentów

 

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Humusowanie
 • Nasadzenia drzew i krzewów 
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej, układanie krawężników i obrzeży
 • Wykonywanie rowu szczelnego
 • Wykonanie podbudowy  0-31.5 - plac zabaw
 • Budowa ogrodzenia

Roboty branżowe:

 • Montaż sterowników opraw i podłączenie obwodów nr 1  i nr 2 do SO9
 • Posadowienie złącz ZK nr 54 i ZK nr 57

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

Roboty drogowe:

 • Roboty ziemne
 • Umacnianie rowów
 • Roboty porządkowe

Roboty branżowe:

 • Wykonanie oświetlenia - Obwód nr 1

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

Roboty drogowe:

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Humusowanie
 • Kopanie rowów 
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Wykonanie warstwy ścieralnej AC11S
 • Wykonanie ogrodzenia 
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężników
 • Rozbiórka podbudowy DS.27
 • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa  DS.27

Roboty branżowe:

 • Pionowanie słupów - 15 szt.
 • Uruchomienie obwodów nr 1,nr 5, nr 2 i nr 3 - całość obwodów uruchomionych
 • Podłączenie opraw oświetleniowych obwodu nr 1- 6.101 - 6.112 - 12 szt. 6.515, 6.516 - łącznie 14
 • Montaż sterowników do opraw -20szt. +25 szt. = 45 szt.
 • Podłączenie ZK nr 16
 • Montaż złącz IZK -15 szt.
 • Podłączenie szaf przepompowni i oczyszczalni

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Humusowanie
 • Kopanie rowu
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Wykonanie ogrodzenia 
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężnika 
 • Wykonanie warstwy scieralnej z AC11S
 • Stabilizacja 2.5-5 MPa pod chodnikami

Roboty branżowe:

 • Podłączenie ZK nr 37, wciągnięcie kabla przy ZK nr 29 do KSZR
 • Demontaż słupa 5.115 ze względu na wykopy przy zbiorniku ppoż.
 • Pionowanie słupów - 15 szt.
 • Podłączenie kabli do ZK nr 38 i nr 41
 • Podłączenie obwodu nr 6 i uruchomienie
 • Obniżanie rur osłonowych i kabli oswoietleniowych oraz zasilających - 4szt.
 • Uruchomienie obwodów nr 4 i nr 5

OUA LGOTA

Roboty drogowe:

 • Mikroniwelacja
 • Humusowanie
 • Roboty brukarskie  
 • Wykonanie warstwy z podbudowy z kruszywa 0-31.5
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej AC16P
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W
 • Wykonanie warstwy podbudowy bitumicznej drogi IJ 

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Humusowanie
 • Budowa ogrodzenia

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

Roboty drogowe:

 • Roboty ziemne przy drodze sewisowej DS 57
 • Wykonywanie robót związanych z porządkowaniem terenu

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

Roboty drogowe:

 • Humusowanie
 • Kopanie rowów 
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Wykonanie ogrodzenia 
 • Rozbiórka podbudowy DS.27
 • Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa  DS.27
 • Wykonanie warstwy wiążącej na DS 27
 • Wykonanie ogrodzenia 
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Wykonanie warstwy stabilizacji 2.5-5 MPa pod chodnikami
 • Wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 gr. 15 cm

Roboty branżowe:

 • Uzupełnienie braków ( np. oznaczników ) , poprawki - kontynuacja prac związanych z zakończeniem robót 
 • Wykonywanie robót związanych z porządkowaniem terenu
 • Malowanie słupów, naklejanie numerów - kontynuacja prac związanych z zakończeniem robót

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Humusowanie
 • Kopanie rowu
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S
 • Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej 0/31.5 na DD1, OP i RS
 • Wykonanie ogrodzenia 
 • Nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonywanie trawników
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężnika 

Roboty branżowe:

 • Podłączenie ZK nr 40
 • Podłączenie i uruchomienie obwodu nr 3
 • Pomiary izolacji na kablach zasilajacych  
 • Uzupełnienie braków (np. oznaczników ), poprawki  - kontynuacja prac związanych z zakończeniem robót
 • Wykonywanie robót związanych z porządkowaniem terenu
 • Malowanie słupów, naklejanie numerów - kontynuacja prac związanych z zakończeniem robót

OUA LGOTA

Roboty drogowe:

 • Makroniwelacja
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W
 • Roboty brukarskie 

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A