Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-10

Tydzień 40 - 43

Postęp robót drogowych i branżowych (40 - 43 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Układanie nawierzchni z kostki, układanie krawężników i obrzeży
 • Formowanie rowów i skarp nasypu
 • Wiercenie dziur w zbiorniku oraz prace porządkowe

Roboty kubaturowe:

 • Murowanie ścian attyk ( 100 %)
 • Izolacja pozioma przeciwwilgociowa pod ścianki działowe (80%)
 • Wykonanie warstwy zbrojącej na wewnętrznej stronie ścian attykowych ( 90%)
 • Montaz folii kubełkowej (100%)
 • Ocieplenie elementów betonowych (15%)
 • Instalacja elektryczna (20%)

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Roboty ziemne poza miejscami utwardzonymi
 • Prace porzadkowe i regulacyjne
 • Obsypywanie zbiornika, odkopywanie kraty
 • Obsypanie zbiornika p.poż.
 • Podpięcie 2 złącz pomiarowych przy szafach SO7 i SO9
 • Budowa kabla YAKXs 4x 70 relacji ZK nr 50 - ZK nr 51
 • Budowa kabla oświetleniowego na odcinkach od 10.307 do 10.308 oraz od 10.309 do 10.310
 • Odkopywanie wpustu + regulacja, zasypywanie zbiornika p.poż

Roboty kubaturowe:

 • Wykonanie warstwy zbrojącej na elewacji pod okładziny zewnętrzne ( 99%)
 • Izolacja pozioma przeciwwilgociowa podłogi na gruncie (30%)
 • Tynkowanie ścian budynku toalet (90%)
 • Montaż konstrukcji wsporczej pod obróbki blacharskie ( 90%)
 • Montaż plytek wewnętrznych (5%)

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Kopanie rowów odwadniających
 • Humusowanie
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu ( dolna warstwa podbudpowy zasadniczej z mieszanki C8/10 )
 • Budowa kabli zasilających - roboty ziemne K24 ZK nr 23- KSZR, K26 ZK nr 25 - KSZR oraz złącz kablowych ZK nr 23, ZK nr 25
 • Budowa kabli zasilających - roboty ziemne  K3 od ST do ZK nr 14
 • Podłączenie kabla do ZK nr 24, ZK nr 20 i ZK nr 27
 • Regulacja wysokościowa studni ks i kd, wpustów deszczowych oraz armatury wodociągowej
 • DS27- roboty ziemne związane z wykonaniem rowów
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu ( górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 )
 • Stabilizacja Rm 2.5-5.0 MPa ( pod jezdnią)
 • Podbudowa z kruszywa 0/31.5 pod jezdniami
 • Podbudowa bitumiczna AC 16P
 • Odcinek próbny- warstwa wiążąca AC16W
 • Regulacja sytuacyjno-wysokościowa fundamentow  6.418, od 6.503 do 6.505, 6.514, 6.515, 6.512, 6.510, 6.509, 6.508, na obwodzie nr 5 - szt.
 • Montaż złącz IZK 6.304, 6.307, 6.308, 6.309, od 6.113 do 6.116, od 6.203 do 6.206
 • Posadowienie złącz ZK nr 15 oraz ZK nr 19

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Humusowanie
 • Wykonanie warstwy stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa ( pod jezdnią )
 • Wykonanie warstwy stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa ( pod chodnikami )
 • Kopanie rowu
 • Wykonanie nasypów pod chodnikami
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu ( dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10)
 • Wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 gr. 15 cm ( pod chodnikami )
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu ( górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25)
 • Regulacja studzienek i studni
 • Podłączenie kabli do ZK nr 29, ZK nr 30, ZK nr 31

 OUA LGOTA

 • Mikroniwelacja terenu
 • Układanie nawierzchni z kostki , układanie krawężników, obrzeży
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31.5
 • Wykonanie stabilizacji Rm 2.5-5.0 MPa
 • Przygotowanie próby szczelności - gaz
 • Montaż podejść pod rynny, budynek garażowy
 • Montaz przyłącza wodociągowego do magazynu soli

 

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Układanie nawierzchni z kostki, układanie krawężników i obrzeży
 • Formowanie rowów i skarp nasypu
 • Wiercenie dziur w zbiorniku oraz prace porządkowe

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Roboty ziemne poza miejscami utwardzonymi
 • Prace porzadkowe i regulacyjne
 • Posadowienie złącza nr 65, ułozenie linii kablowych zasilajacych OS1 i P1

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Kopanie rowów odwadniających
 • Humusowanie
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu ( górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25)
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu ( dolna warstwa podbudpowy zasadniczej z mieszanki C8/10 )
 • Budowa kabli zasilających - roboty ziemne K24 ZK nr 23- KSZR, K26 ZK nr 25 - KSZR oraz złącz kablowych ZK nr 23, ZK nr 25
 • Budowa kabli zasilających - roboty ziemne  K3 od ST do ZK nr 14
 • Podłączenie kabla do ZK nr 24, ZK nr 20, ZK nr 27, ZK nr 23, ZK nr 25
 • Regulacja wysokościowa studni ks i kd, wpustów deszczowych oraz armatury wodociągowej

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Humusowanie
 • Wykonanie warstwy stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa ( pod jezdnią )
 • Wykonanie warstwy stabilizacji RM 2.5-5.0 MPa ( pod chodnikami )
 • Kopanie rowu
 • Wykonanie nasypów pod chodnikami
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężnika 
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu ( dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki C8/10)
 • Wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej cementem C1.5/2.0 gr. 15 cm ( pod chodnikami )
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu ( górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25)
 • Regulacja studzienek i studni
 • Podłączenie kabli do ZK nr 29, ZK nr 30, ZK nr 31

 OUA LGOTA

 • Mikroniwelacja terenu
 • Układanie nawierzchni z kostki , układanie krawężników, obrzeży
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31.5
 • Wykonanie stabilizacji Rm 2.5-5.0 MPa
 • Przygotowanie próby szczelności - gaz
 • Montaż podejść pod rynny, budynek garażowy
 • Montaz przyłącza wodociągowego do magazynu soli
 • Regulacja wysokościowa studni kd. i ks

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Układanie nawierzchni z kostki, układanie krawężników i obrzeży
 • Formowanie rowów i skarp nasypu
 • Humusowanie
 • Wbudowanie przepustu rurowego ( DS55.1)
 • Posadowienie szafy SO9 wraz ze złączem pomiarowym

Roboty kubaturowe:

 • Montaż płytek klinkierowych na elewacji (90%)
 • Montaż konstrukcji wsporczej pod obróbki blacharskie (80%)
 • Tynkowanie ścian budynku toalet (60%)
 • Stropodach - izolacja termiczna (70%)

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Roboty ziemne poza miejscami utwardzonymi
 • Uzupełnienie warstwy podbudowy z AC 16P gr.8 cm
 • Uzupelnienie warstwy wiążącej z AC 16W gr. 6 cm
 • Budowa kabla oświetleniowego od 10.305 do 10.307
 • Posadowienie słupów oświetleniowych - 5 szt.
 • Montaż opraw oświetleniowych - 23 szt. 
 • Posadowienie fundamentów 10.305 i 10.306
 • Regulacja wysokości ZK nr 52 do wysokości nasypanego gruntu

Roboty kubaturowe:

 • Stropodach - izolacja termiczna ( 95%)
 • Izolacja termiczna ścian fundamentowych (100%)
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna (40%)
 • Izolacja przeciwwodna z papy podkładowej (100%)
 • Montaż konstrukcji wsporczej pod obróbki blacharskie (100%)
 • Montaż folii kubełkowej (90%)
 • Fugowanie płytek klinkierowych na elewacji budynku (30%)
 • Montaż stolarki okiennej (20%)

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Kopanie rowów odwadniających
 • Humusowanie
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Wykonanie stabilizacji Rm 2.5-5.0 Mpa ( pod jezdniami) - droga do przepompowni
 • Wykonanie stabilizacji Rm 2.5-5.0 Mpa ( pod jezdniami)
 • Wykonanie stabilizacji 2.5-5.0 Mpa ( pod chodnikami)
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężnika
 • Wykonanie warstwy technologicznej związanej cementem C1.5/2.0 gr. 15 cm
 • Korytowanie pod miejsca postojowe ppoż.
 • Montaż słupów oświetleniowych od 6.503 do 6.505 - 3 słupy
 • Regulacja fundamentów od 6.302 do 6.306 - 5 szt. fundamentów
 • Ponowna regulacja fundamentów 6.506 do 6.512
 • Podłączenie kabla zasilajacego K6 do stacji trafo oraz do ZK nr 17 
 • Posadowienie zlącza ZK  nr 17
 • ZK nr 17 - założenie podlicznika oraz rozdzielni dla zasilania pomieszczenia ochrony
 • - Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych
 • - Regulacja wysokosciowa zbiornika ppoż. ZBP 3.1 studni odwadniającej DM12.22.1
 • Usuwanie kolizji ze złączem SO6 ( na granicy rowu)
 • - Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych
 • - Naprawa wad istniejącego wodociągu zasilającego w wodę oba Mopy
 • Przygotowanie zlącza ZK nr 17, postawienie slupa tymczasowego przy ZK nr 17:
 • - Regulacja wysokościowa wpustów deszczowych
 • - Naprawa wad istniejącego wodociągu zasilającego w wodę oba Mopy

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Humusowanie
 • Kopanie rowu
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężnika
 • Wykonanie warstwy podbudowy AC16P 35/50 KR 3-4
 • Wykonanie stabilizacji 2.5-5.30 Mpa ( pod chodnikami )
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC16W
 • Wykonanie warstwy technologicznej związanej cementem C1. 5/2.0 gr.15 cm
 • Budowa nowego przewiesia do tymczasowego zasilania WC
 • Montaż słupów od 5.101 do  5.110 - 10 słupów
 • Transport słupów, montaż słupów: od 5.502 do 5.505, 5.611, 5.612, 5.201 ,5.202, 5.309, 5.501, 5.506, 5.501, 5.610 - 13 szt.
 • Regulacja fundamentow 5.201 oraz 5.204, 6.413, 6.414, 6.415, 6.501, 6.502, 6.513, -10 szt. fundamentów
 • Montaż zlącz IZK od 5.307 do 5.309, od 5.312 do 5.314 , od 5.201 do 5.205 i 5.302 do 5.304 - 14 szt.
 • Montaż slupów P: od 5.602 do 5.609, 5.401, 5.402, 5.307, 5.308, 5.312, 5.313, 5.314 - 15 szt.
 • Likwidacja dwóch słupów i przewiesia do tymczasowego zasilania myjni
 • Montaż wysięgników i opraw - od 5.602 do 5.609- 8 szt.- oraz 5.202,5.203- łącznie 10 szt.
 • Montaż słupów - 5.201 do 5.205- 5 szt.,5.302 - 5.304- 3 szt. 5.211 - 5.213 - 3 szt. 5.218, 5.211- łącznie 13 szt.

OUA LGOTA

 • Wykonanie podbudowy bitumicznej
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej-magazyn materiałów pędnych
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0-31.5- magazyn materiałów pędnych
 • Wykonanie warstwy ścieralnej - jm. MN
 • Regulacja wysokościowa studni i wpustów kanalizacji deszczowej 
 • Kanalizacja deszczowa - montaż odwodnienia wiaty, przykanalik dn 160PVC - 15 mb

 

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

 MOP GORZELANKA WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Układanie nawierzchni z kostki, układanie krawężników i obrzeży
 • Formowanie rowów i skarp nasypu
 • Humusowanie
 • Nasadzenia drzew i krzewów
 • Wykonanie rowu szczelnego
 • Demontaż barier

Roboty branżowe:

 • Dokończenie montażu wszystkich  słupów
 • Montaż wysięgników i opraw
 • Montaż 28 opraw i 20 wysięgników, 8 opraw i wysięgników
 • Posadowienie złącza ZK nr 52
 • Posadowienie złącza ZK nr 64

 MOP GORZELANKA ZACHÓD

Roboty drogowe:

 • Układanie  nawierzchni z kostki brukowej
 • Roboty ziemne poza miejscami utwardzonymi

Roboty branżowe:

 • Dokończenie montażu wszystkich słupów
 • Montaż 3 opraw oświetleniowych z wysięgnikami 
 • Posadowienie we własciwym miejscu złącza ZK nr 50

 MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD 

Roboty drogowe:

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Kopanie rowów odwadniających
 • Humusowanie
 • Umocnienie i humusowanie skarp rowów
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Wykonanie stabilizacji Rm 2.5-5.0 Mpa ( pod jezdnią)
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu ( górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25)

Roboty branżowe:

 • Montaż słupów oświetleniowych  6.501, 6.502, 6.506 - 6.510, 6.518, 6.519 -( 9 szt.) 6.304, 6.307,6.308, 6.309, 6.113-6.116, 6.201-6.205, 6.418, 6.512, 6.513 16 szt.- razem 25 szt.
 • Budowa kabla oświetleniowego 6.310 - 6.311- 6.312 oraz posadowienie fundamentu 6.311
 • Posadowienie zlącza ZK  nr 16
 • Montaż opraw i wysięgników 6.304 i 6.307,6.113-6.116, 6.203-6.205, 6.308, 6.507 ( 13 szt.)
 • Posadowienie złącza ZK nr 18 oraz szafy SO6

 

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

Roboty drogowe:

 • Rekultywacja terenu - podnoszenie terenu
 • Humusowanie
 • Kopanie rowu
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej
 • Układanie krawężnika
 • Wykonanie warstwy wiążącej AC16W
 • Wykonanie warstwy konstrukcyjnej z betonu ( górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 )

Roboty branżowe:

 • Montaż słupów - 5.306 oraz 5.315 - 2 szt., 5.214-5.217 (4 szt.) 5.114-5.116 (3szt.) 5.403 (1szt.)= łącznie 10 szt.
 • Montaż wysięgników i opraw - od 5.101 do 5.109- 9 kpl., 5.501-5.506, 5.601, 5.610-5.612, 5.110, 5.114,5.115, 5.116, 5.211-5.218, 5.201-5.205, 5.302-5.307, 5.315, 5.401-5.403-(15 szt.)
 • Regulacja fundamentow 5.319, 5.311, 5.206, 5.208, 5.410 do 5.413- 4 szt.
 • Posadowienie złącz kablowych ZK 37 i ZK 41, ZK nr 40, ZK nr 38
 • Ułożenie kabla oświetleniowego 5.206-5.207, przeniesienie wraz z regulacją 5.207, założenie mufy między 5.207 a 5.208
 • Likwidacja przewiesia dla tymczasowego zasilania myjni

OUA LGOTA

Roboty drogowe:

 • Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, układanie krawężników  i obrzeży
 • Makroniwelacja terenu
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej

Roboty branżowe:

 • Montaż zasuwy dn 65 - sieć gazowa
 • Regulacja wysokościowa studni kanalizacji deszczowej 
 • Montaż żeliw nastudziennych

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A