Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-07

Postęp robót drogowych i branżowych (26 - 30 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 26 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Układanie górnej warstwy nasypu
 • Budowa kabla zasil. ST - ZK nr 64 - K16 - roboty ziemne 
 • Budowa kabel ZK nr 64 do ZK nr 65
 • Roboty przy obwodzie oświetleniowym nr 3 do fundamentu 9.304
 • Beton podkładowy pod fundamenty i podwaliny budynku toalet - roboty ciesielskie, betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowań

MOP GODRZELANKA ZACHÓD

 • Układanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm : 2,5-5 Mpa
 • Ściany fundamentowe  budynek toalet - pielęgnacja betonu, demontaż deskowań
 • Budowa sączka odwadniającego - jezdnia CD
 • Układanie krawężnika
 • Montaż pierścieni odciążających do wpustów
 • Izolacja pionowa przeciwwilgociowa fundamentów

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami
 • Wykonanie drenażu francuskiego
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 
 • 1. Montaż i obsypka piaskowa biologicznej oczyszczalni ścieków
 • 2. Odcinek DM20 - DM20.1  -rura dn 300 - 20 mb
 • 3. Wpusty z przykanalikami Wp 75,76,77,79 - rura dn 200 - 25 mb,  
 • Kanalizacja sanitarna - odcinek BOŚ - S2.1 - Pompownia - rura PVC dn 200 - 12 mb , 
 • Kanalizacja deszczowa - wpusty z przykanalikami Wp 80,81 - rura dn 200 - 17 mb
 • Kanalizacja deszczowa - wpusty z przykanalikami Wp 82,83 - rura dn 200 - 16 mb,  
 • Kanalizacja deszczowa - DM14 - budynek MOP - rura dn 200 - 13 mb
 • Budowa kabla ośw  - 6.505-6.508 roboty ziemne
 • Budowa kabla ośw  - 6.503-6.504-6.505 + sprawdzenie istn.kabla SO6-6.501-6.502 + fundamenty 6.501 i 6.502
 • Warstwa stabilizacji RM 2,5-5,0MPa (część z parkingami)
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet 
 • Budowa kabla ośw  - obw. nr 5 - roboty ziemne + roboty porządkowe
 • Profilowanie podłoza pod stabilizację
 • Budowa kabla ośw  - 6.502-6.514-6.515
 • Profilowanie podłoża pod konstrukcje

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Regulacja wysokościowa  studni i roboty wykończeniowe przy kanalizacji deszczowej
 • Budowa kabla ośw  - 6.414-6.415 + 6.412-6.418
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Układanie krawężników betonowych przy parkingach 
 • Warstwa stabilizacji RM 2,5-5,0MPa (część z parkingami)

OUA LGOTA

 • Przygotowanie podłoża pod magazyn materiałów sypkich
 • Układanie  krawężnika i kostki brukowej na chodnikach na drogach manewrowych KL, MN
 • Uzupełnienie nasypu na drodze manewrowej KL, MN
 • Podbudowa z kruszywa na drodze manewrowej KL, MN
 • Murowanie ścian zewnętrznych budynku biurowo-socjalnego, 
 • Sączek podłużny drogowy - 40 mb 
 • Wodociąg OUA - przygotowanie próby szczelności    
 • Regulacja wysokościowa studni i wpustów
 • Budowa kabla zasilającego do budynku warsztatowo-garażowego           
 • Betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego w osiach L1 i M
 • Betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego w osiach I i J 
 • Wodociąg OUA- montaż hydrantów ppoż, przygotowanie próby szczelności
 • Betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego w osiach P i R
 • Betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego w osiach G1 i H
 • Wykonywanie instalacji sanitarnych podposadzkowych budynku biurowo-socjalnego
 • Wodociąg zasilający OUA- prace porządkowe,zasypanie wykopów przy hydrantach ppoż
 • Kanalizacja deszczowa- montaż zasuwy odcinajacej przy studni Sd49
 • Murowanie ścian wewnętrznych budynku biurowo-socjalnego
 • Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych wewnętrznych budynku warsztatowo-garażowego.

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Układanie górnej warstwy nasypu
 • Warstwa stabilizacji Rm = 2,5 - 5  Mpa
 • Izolacja pozioma przeciwwilgociowa na betonie podkładowym pod ławami fundamentowymi budynku toalet
 • Ławy fundamentowe i podwaliny budynku toalet - roboty ciesielskie zbrojarskie 
 • Beton podkładowy pod fundamenty i podwaliny budynku toalet - roboty ciesielskie, betonowanie, pielęgnacja betonu, demontaż deskowań
 • Regulacja pierścieni odciążających 

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Układanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm : 2,5-5 Mpa
 • Regulacja pierścieni odciążających przy wpustach
 • Roboty ziemne
 • Układanie krawężnika
 • Montaż wyposażenia studzienki wodomierzowej
 • Zabudowa wpustów
 • Izolacja pionowa przeciwwilgociowa fundamentów

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami
 • Kanalizacja deszczowa montaż i obsypka piaskowa biologicznej oczyszczalni ścieków, studni S2.1 , pompowni,   
 • Kanalizacja sanitarna tłoczna na odcinku P2.1 - DM12.2.5 - rura PE63 - 8 mb
 • Kanalizacja deszczowa na odcinku DM21.4 -Wp84 i DM21.4-Wp85 - rura dn 200 -16 mb
 • Budowa oświetlenia - możliwe do wykonania odcinki
 • Budowa zasilania - możliwe do wykonania odcinki
 • Kanalizacja deszczowa na odcinku Wp86 i Wp 87 w kierunku DM24 - rura dn 160 kamionka -6 mb,  
 • Sieć wodociagowa Wp 2.2 - SW -rura PE 125 - 14 mb
 • Sieć wodociagowa na odcinku Z3.1- HN1 - StR1.1-rura PE 110 - 14 mb
 • Montaż pierścieni odciążających na wpustach deszczowych 
 • Budowa kabla zasil.  -K3 YAKXS 4x240 ST - ZK nr 14 - roboty ziemne - kontynuacja
 • Warstwa stabilizacji RM 2,5-5,0MPa (część z parkingami)
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet 
 • Profilowanie podłoża pod konstrukcje

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Regulacja wysokościowa  studni i roboty wykończeniowe przy kanalizacji deszczowej
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Słupy i trzpienie budynku toalet - zbrojenie, deskowanie 
 • Belki i nadproża budynku toalet - zbrojenie
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki C8/10)
 • Profilowanie podłoża pod konstrukcje
 • Przesiewanie materiału z wykopów w celu uszlachetnienia do stosowania do nasypów

OUA LGOTA

 • Przygotowanie podłoża pod magazyn materiałów sypkich
 • Kanalizacja deszczowa - regulacja wysokościowa studni kd
 • Budowa kabla ośw - obw nr 2 - układanie rur osłonowych
 • Profilowanie podłoża górnej warstwy nasypu 
 • Wykonanie chodnika miedzy drogą MN i KL
 • Wodociąg OUA - przygotowanie próby szczelności  
 • Rozpoczęcie prac przy sączku podłużnym, opaskowym
 • Sączek podłużny opaskowy - 40 mb 
 • Budowa kabla yky 3x4 - do zasilania bramy wjazdowej od strony łącznicy + oświetlenie od OZ21 do OZ30 wraz z odnogą OZ24 - OZ25       
 • Szalowanie i betonowanie belek nadprożowych budynku biurowo-socjalnego  
 • Betonowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach D-G
 • Wodociąg zasilający OUA - montaż wyposażenia komory wodomierzowej
 • Murowanie ścian wewnętrznych budynku warsztatowo -  garażowego
 • Murowanie ścian wewnętrznych budynku biurowo-socjalnego
 • Murowanie ścian zewnętrznych budynku warsztatowo -  garażowego
 • Murowanie ścian zewnętrznych budynku biurowo-socjalnego
 • Szalowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach A-G 
 • Szalowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo - garażowego w osi A - D

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Zabezpieczenie stabilizacji warstwą kruszywa
 • Warstwa stabilizacji Rm = 2,5 - 5  Mpa
 • Naprawa drogi serwisowej
 • Budowa sączka odwadniającego wzdłuż kanału DM2 - DM6 -DM8
 • Ławy fundamentowe i podwaliny budynku toalet - roboty ciesielskie zbrojarskie 
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa na drodze manewrowej
 • Układanie krawężnika 
 • Budowa sączka odwadniającego na wjeździe
 • Budowa sączka odwadniającego na odcinku WP4 - WP2
 • Fundamenty budynku toalet - roboty zbrojarskie

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Instalacja sanitarna podposadzkowa budynku toalet
 • Budowa kabla ośw do 10.305 - roboty ziemne
 • Roboty ziemne
 • Układanie krawężnika
 • Podbudowa z kruszywa na jezdniach manewrowych
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki C8/10)   / miejsca postojowe
 • Beton podkładowy pod podłogę na gruncie - betonowanie

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 
 • Obsypka piaskowa BOŚ- S2.1 - Pompownia,  
 • Sieć wodociągowa HN1 - STR1.1 - rura Pe 125 
 • Montaż pierścieni odciążających na wpustach deszczowych 
 • Sieć wodociągowa Wp2.2-Wp2.3 - rura Pe 125 
 • Budowa kabla zasil.  - K6 ST - ZK nr 17 - na gotowo
 • Budowa kabla zasil.  -K4 YAKXS 4x240 ST - ZK nr 15,  K6 ST - ZK nr 17, K7 ST-ZK nr 18 - roboty ziemne
 • Warstwa stabilizacji RM 2,5-5,0MPa (część z parkingami)
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet 
 • Układanie krawężnika drogowego 
 • Wykonanie drenażu francuskiego

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Regulacja wysokościowa  studni i roboty wykończeniowe przy kanalizacji deszczowej
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (górna warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu C20/25)
 • Słupy i trzpienie budynku toalet - zbrojenie, deskowanie, betonowanie, demontaż deskowań
 • Belki i nadproża budynku toalet - zbrojenie, deskowanie, betonowanie, demontaż deskowań
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki C8/10)
 • Układanie krawężnika drogowego 

OUA LGOTA

 • Stabilizacja górnej warstwy nasypu część wschodnia placu od budynku warsztatowego 
 • Sączek podłużny opaskowy 
 • Roboty brukarskie - wykonanie chodnika miedzy drogą MN i KL
 • Sieć gazowa - montaż gazociągu 
 • Sieć wodociągowa - próba szczelności
 • Budowa kabla ośw OZ4, OZ34, OZ6, OZ8, OZ9 - roboty ziemne 
 • Naprawa uszkodzonego kabla YKY 4x10 w pobliżu OZ4  
 • KD,KS - czyszczenie studni, przygotowanie do próby szczelności
 • Budowa kabla ośw OZ1, OZ2, OZ36, OZ3, OZ4, OZ34, OZ35, OZ9, OZ8- posadowienie fundamentów 
 • Budowa kabla zasilającego do magazynu soli YKY 5x16 - roboty ziemne
 • Rozszalowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach A-D
 • Murowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku warsztatowo-garażowego
 • Szalowanie stropów budynku biurowo-socjalnego
 • Murowanie ścian wewnętrznych budynku biurowo-socjalnego
 • Szalowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo - garażowego w osi A - D
 • Kanalizacja sanitarna - próba szczelności
 • Sieć wodociągowa - prace porządkowe, zasypanie wykopów
 • Szalowanie i betonowanie belek nadprożowych w budynku biurowo-socjalnym w osiach 1-3 / C-F 
 • Szalowanie schodów w budynku biurowo-socjalnym  
 • Szalowanie stropów w budynku biurowo-socjalnym

Wykonawca w tygodniu 29 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Roboty brukarskie, układanie krawężnika na jezdniach manewrowych i miejscach parkingowych
 • Fundamenty budynku toalet - roboty zbrojarskie oraz ciesielskie
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki C8/10)   / przy drodze manwrowej BC i CD
 • Rozpoczeto wykopu pod zbiornik p.poż
 • Wykopu pod zbiornik p.poż
 • Zakończono pierwszy wykop pod p. poż, rozpoczęto wykop drugiego kanału p.poż

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Roboty ziemne
 • Układanie krawężnika
 • Podbudowa z kruszywa na jezdniach manewrowych
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki C8/10)   / miejsca postojowe
 • Budowa sączka odwadniającego na wlocie od A1
 • Budowa sączka odwadniającego na odcinku Wp31 - Wp32 
 • Izolacja pozioma przeciwwilgociowa pod ściany nośne budynku toalet 
 • Układanie obrzeży
 • Budowa sączka odwadniającego na odcinku WP31 - WP28
 • Budowa sączka odwadniającego na odcinku WP28 - WP21
 • Budowa kabla ośw 10.310 - 10.311 - 10.312 - fundamenty + roboty ziemne
 • Budowa sączka odwadniającego na odcinku WP21 - WP18
 • Budowa kabla zasil.  -ZK nr 45 - urz KSZR - roboty ziemne 
 • Wyrównanie terenu + roboty porządkowe

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami
 • Budowa kabla zasil.  - ST - ZK nr 15 - roboty ziemne  
 • Montaż pierścieni odciążających na wpustach deszczowych 
 • Regulacja wpustów deszczowych
 • Warstwa stabilizacji RM 2,5-5,0MPa (część z parkingami)
 • Układanie krawężnika drogowego 
 • Budowa kabla ośw 6.305-6.306 + 6.508-6.509 - roboty ziemne
 • Wykonanie drenażu francuskiego 

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Regulacja i montaż kratek i włazów
 • Podciągi budynku toalet - roboty ciesielskie i zbrojarskie 
 • Stropodach budynku toalet - roboty ciesielskie  
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki C8/10)
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (górna warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu C20/25)
 • Układanie nawierzchni z kostki grukowej na stanowiskach postojowych

OUA LGOTA

 • 1/2 Podbudowa z AC 16 P gr. 8 cm na drogach manewrowych KL i MN (łącznie 16 cm)
 • Kanalizacja sanitarna - próba szczelności
 • Budowa kabla ośw OZ1, OZ2, OZ36, OZ3, OZ4, OZ34, OZ35, OZ9, OZ8- posadowienie fundamentów - dokończenie
 • Murowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku warsztatowo-garażowego
 • Szalowanie stropów w budynku biurowo-socjalnym 
 • Kanalizacja deszczowa - próba szczelności
 • Sączek podłużny drogowy
 • Szalowanie schodów budynku biurowo-socjalnego
 • Profilowanie terenu na OUA
 • Warstwa stabilizacji Rm = 2,5 - 5  Mpa      
 • Wykonywanie inastalacji sanitarnych podposadzkowych budynku warsztatowo-garażowego

Wykonawca w tygodniu 30 wykonał następujące roboty

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr.20 cm – (KR5)  / przy drodze manwrowej BC i CD
 • Roboty brukarskie - układanie krawężnika
 • Fundamenty budynku toalet - roboty ciesielskie
 • Fundamenty budynku toalet - betonowanie
 • Budowa kabla ośw 9.305 - 9.306 - 9.307
 • Montaż zbiornika p. poż.
 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr.20 cm – (KR5)  / przy drodze manwrowej CD i DE
 • Budowa kabla ośw 9.310 - 9.311 - 9.312
 • Łączenie zbiornika p. poż.
 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr.20 cm – (KR5)   / przy drodze manwrowej DE i EF

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Roboty ziemne
 • Układanie krawężnika
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Podbudowa z kruszywa pod chodniki
 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki C8/10)   / miejsca postojowe
 • Budowa sączka odwadniającego na odcinku WP20-WP27
 • Budowa sączka odwadniającego na odcinku Wp1 - Wp16 
 • Układanie obrzeży

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Układanie warstwy konstrukcyjnej z betonu (dolna warstwa podbudowy zasadnicznej z mieszanki C8/10)
 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr.20 cm – (KR5)
 • Budowa kabla ośw. 6.509 - 6.510 - 6.511 - 6.512 + 6.511 - 6.519
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet
 • Budowa kabla ośw. SO6 - 6.301 - 6.302 - roboty ziemne 
 • Układanie krawężnika drogowego

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Warstwa stabilizacji RM 2,5-5,0MPa (część z parkingami)
 • Górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C20/25 gr.20 cm – (KR5)
 • Rozbiórka drogi technologicznej AB 
 • Podciągi budynku toalet - roboty ciesielskie i zbrojarskie
 • Stropodach budynku toalet - roboty ciesielskie  
 • Układanie nawierzchni z kostki brukowej na stanowiskach postojowych

OUA LGOTA

 • Profilowanie terenu na OUA
 • Warstwa technologiczna z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 do 5 MPa gr. 15cm       
 • Podbudowa z mieszanki niezwiązanej  0/31.5mm
 • Korytowanie jezdni za magazynem soli
 • Zasypywanie ścian fundamentów budynku  socjalnego
 • Kanalizacja deszczowa - próba szczelności
 • Sączek podłużny drogowy
 • Murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku warsztatowo-garażowego
 • Wykonywanie istalacji sanitarnych podposadzkowych budynku warsztaowo-garażowego
 • Zbrojenie stropów budynku biurowo-socjalnego
 • Betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego
 • Kanalizacja sanitarna - wymiana uszkodzonej studzienki dn425   
 • Wykonywanie inastalacji sanitarnych podposadzkowych budynku warsztatowo-garażowego c.d
 • Deskowanie, zbrojenie i betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego - zakończono    
 • Deskowanie i zbrojenie belek nadprożowych nad bramami budynku warsztatowo-garażowego
 • Betonowanie belek nadprożowych nad bramami budynku warsztatowo-garażowego

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A