Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-06

Postęp robót drogowych i branżowych (22 - 25 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 22 wykonał następujące roboty:

 • Budowa nasypu - MOP Gorzelanka Wschód
 • Transport materiałów na wykonanie nasypu- MOP Gorzelanka Wschód
 • Montaż ogrodzenia tymczasowego oraz demontaż ogrodzenia autostradowego kolidującego z kanalizacją sanitarną- MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa nasypu - MOP Gorzelanka Zachód
 • Transport materiałów na wykonanie nasypu- MOP Gorzelanka Zachód
 • Roboty ziemne oraz układanie rur osłonowych wzdłuż kabla K10 ST-ZK nr 50 YAKXs 4x70.Budowa kabla ośw  - SO10-10.101 + SO10-10.201 - roboty ziemne - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kabla ośw  - 10.201, 10.202, 10.203, 10.204, 10.205 - roboty ziemne-MOP Gorzelanka Zachód
 • Ławy fundamentowe - roboty zbrojarskie i ciesielskie -MOP Gorzelanka Zachód
 • Profilowanie podłoża pod nasyp-MOP Wierzchowisko Zachód
 • Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM12 - DM12.1 ( 3,5 mb + studnia DM12.1) - rura dn 600,  2.Odcinek  DM12.1 - DM12.2 ( 6 mb) - rura dn 600,  3.Kanalizacja deszczowa na odcinku DM12.6.5 - DM12.6.6 ( 18mb )-rura dn 300-MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM12.1 - DM12.2 ( 9 mb) - rura dn 600,  2.Kanalizacja deszczowa na odcinku DM12.6.5 - DM12.6.6 ( 18mb + studnia DM12.2.6)-rura dn 300,  3. Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp40 , 39, 38  - rura dn 200 - 26 mb-MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM12.1 - DM12.2 ( 2 mb + studnia DM12.2) - rura dn 600,  2.Odcinek  DM12.6 - DM12.5 ( 23,5 mb + studnia DM12.5) - rura dn 600,  3. Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 71 , 70, 17  - rura dn 200 - 28 mb-MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kabla ośw  - 6.409, 6.410, 6.411 - roboty ziemne-MOP Wierzchowisko Zachód
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - naprawa izolacji przeciwwilgociowej-MOP Wierzchowisko Zachód 
 • Profilowanie podłoża pod nasyp- MOP Wierzchowisko Wschód
 • Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami- MOP Wierzchowisko Wschód
 • Wykonanie zbiornika BOŚ-MOP Wierzchowisko Wschód
 • Prace związane z odtworzeniem projektowanego stanu fundametów - naprawa izolacji przeciwwilgociowej-MOP Wierzchowisko Wschód
 • Montaż dzwigiem oczyszczalni kanalizacji santarnej BOŚ - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa kabla ośw  - 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.305, 5.305, 5.306, 5.307, 5.308, 5.309 5.305, 5.306, 5.307, 5.308, 5.309 - roboty ziemne-MOP Wierzchowisko Wschód
 • Wykonanie stabilizacji gr. 15 cm z dowozu - warstwa technologiczna - OUA
 • Drogi manerwowe KL, MN - dolna warstwa z kruszywa 0-31,5 mm,- OUA
 • Kanalizacja deszczowa- przykanaliki rura dn160PVC-10mb, studzienki dn315- 4szt.wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 36mb-OUA
 • Kanalizacja deszczowa- przykanaliki rura dn160PVC-4mb, studzienki dn315- 2szt, studnia dn600-1szt.wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 36mb- OUA
 • Szalowanie i montaż zbrojenia stóp i ław fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach A-G c.d. szalowanie ścian fundamentowych budynku biurowo-socjalnego-OUA
 • Szalowanie i montaż zbrojenia stóp i ław fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach A-G c.d.szalowanie ścian fundamentowych budynku biurowo-socjalnego- OUA
 • Betonowanie stóp i ław fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach A-G. betonowanie ścian fundamentowych budynku biurowo-socjalnego w osiach E-H- OUA
 • Izolacje przeciwwilgociowe stóp, ław i ścian fundmanetowych (w części wewnętrznej) budynku biurowo-socjalnego w osiach E-J- OUA

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Budowa nasypu 
 • Transport materiałów na wykonanie nasypu
 • Przygotowanie podłoża pod betony - budynek toalet

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Budowa nasypu 
 • Transport materiałów na wykonanie nasypu
 • Roboty ziemne oraz układanie rur osłonowych wzdłuż kabla K10 ST-ZK nr 50 YAKXs 4x70.Budowa kabla ośw  - SO10-10.101 + SO10-10.201 - roboty ziemne
 • Budowa kabla ośw  - 10.203, 10.204 - roboty ziemne
 • Ławy fundamentowe - roboty zbrojarskie i ciesielskie 
 • Budowa kabla ośw  - 10.204, 10.205 - roboty ziemne 
 • Ściany fundamentowe - roboty ciesielskie
 • Budowa kabla ośw  - 10.101, 10.102, 10.103, 10.104, 10.105 - roboty ziemne

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Profilowanie podłoża pod nasyp
 • Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM12.2 - DM12.2.1 ( 22,5 mb) - rura dn 300,  2.Odcinek  DM14 - DM15 ( 24 mb) - rura dn 500,  3. Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 37 , 16  - rura dn 200 - 31 mbBudowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM12.2 - DM12.2.1 ( 22,5 mb) - rura dn 300,  2.Odcinek  DM14 - DM15 ( 24 mb) - rura dn 500,  3. Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 37 , 16  - rura dn 200 - 31 mb
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM12.6.3 - DM12.6.7 ( 28 mb + studnia DM12.6.7) - rura dn 500,  2.Odcinek  DM14 - DM15 ( 24 mb) - rura dn 500,  3. Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 18 , 41  - rura dn 200 - 12 mb 
 • Budowa kabla ośw  - 6.409, 6.410, 6.411 - roboty ziemne
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - naprawa izolacji przeciwwilgociowe
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - zasypki, montaż instalacji sanitarnej podposadzkowej
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM12.6.7 - DM12.6.8 ( 7 mb) - rura dn 500,  2.Odcinek  DM12.2 - DM12.3 ( 12 mb) - rura dn 600,  3.Odcinek  DM14 - DM15 ( 7,5 mb + studnia DM15) - rura dn 500,  4. Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 42 , 42a  - rura dn 200 - 32 mb,
 • 1.Odcinek  DM12.2 - DM12.3 ( 5 mb + studnia DM 12.3) - rura dn 600, 2.Odcinek  DM12.3 - DM12.4 ( 18 mb) - rura dn 600, 3.Odcinek  DM15 - DM16 ( 24 mb) - rura dn 400, 4. Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 43   - rura dn 200 - 14 mb, 5.Przyłącze kd do budynku MOP -odcinek DM12.14- Budynek MOP - dn 200 - 15 mb
 • Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 73   - rura dn 200 - 11 mb

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Montaż i zasypka zbiornika oczyszczalni kanalizacji santarnej BOŚ
 • Budowa kabla ośw  - 5.310, 5.311 - roboty ziemne 
 • Prace związane z odtworzeniem projektowanego stanu fundametów - naprawa izolacji przeciwwilgociowej
 • Budowa kabla ośw  - 5.311-5.312-5.313-5.314-5.315 - roboty ziemne
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - zasypki, montaż instalacji sanitarnej podposadzkowej
 • Wykonywanie drenażu francuskiego
 • Budowa kabla ośw  - 5.315-5.316-5.317-5.318 - roboty ziemne
 • Budowa kabla ośw  - 5.404-5.405- roboty ziemne, 5.204 - fundament - ukończono roboty ziemne przy obwodzie nr 3
 • Budowa kabla ośw  - 5..203 - 5.205- roboty ziemne

OUA LGOTA

 • Wykonanie podłoża pod magazyn materiałów sypkich 
 • Kanalizacja deszczowa- przykanaliki rura dn160PVC-6mb, studzienki dn315 - 3szt wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 60mb
 • Szalowanie ścian fundamentowych budynku biurowo-socjalnego w osiach A-E, izolacje przeciwwilgociowe stóp, ław i ścian fundmanetowych (w części wewnętrznej) budynku biurowo-socjalnego w osiach E-J - kolejna warstwa
 • kanalizacja deszczowa- regulacja wysokościowa wpustów kd - 5szt wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 36mb
 • Szalowanie ścian fundamentowych budynku biurowo-socjalnego w osiach A-E c.d., izolacje przeciwwilgociowe stóp, ław i ścian fundmanetowych (w części zewnętrznej) budynku biurowo-socjalnego w osiach E-J
 • Wykonanie podłoża pod parking samochodów użytkowych oraz wykonanie wzmocnienia podłoża - stabilizacja gr. 15 cm
 • Wykonanie zasypki fundamentów pod budynek biurowo-socjalny 
 • Kanalizacja deszczowa- regulacja wysokościowa wpustów kd - 4szt, studzienka dn315- 2szt wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 36mb
 • Betonowanie ścian fundamentowych budynku biurowo-socjalnego w osiach A-E,  izolacje przeciwwilgociowe stóp, ław i ścian fundmanetowych (w części zewnętrznej) budynku biurowo-socjalnego w osiach E-J c.d.
 • Wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 34mb, 32 mb
 • Przygotowanie szalunków słupów budynku biurowo-socjalnego c.d.,izolacje przeciwwilgociowe stóp, ław i ścian fundmanetowych (w części zewnętrznej) budynku biurowo-socjalnego c.d.

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Roboty ziemne - wykonanie nasypów 
 • Transport materiału do wykonania nasypu
 • Utrzymanie placu budowy

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Wykonywanie wykopów w gruntach nieskalistych
 • Ściany fundamentowe - roboty ciesielskie
 • Układanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm : 2,5-5 Mpa

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Profilowanie podłoża pod nasyp
 • Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 
 • 1.Odcinek  DM12.4 - DM12.5 ( 15 mb) - rura dn 600,  
 • 2.Odcinek  DM15 - DM16 ( 15 mb) + studnia DM16 - rura dn 400,  
 • 3.Odcinek  DM20 - DM21 ( 18 mb) - rura dn 300
 • 4.Odcinek  DM16 - DM17 ( 18,5 mb + studnia DM17) - rura dn 400,
 • 5.Odcinek  DM17 - DM18 ( 12 mb) - rura dn 400, 
 • 6.Odcinek  DM20 - DM21 ( 12 mb) - rura dn 300, 
 • 7. Przykanaliki i wpusty Wp 35,36 - rura dn 200 - 12 mb
 • 8.Odcinek  DM17 - DM18 ( 22 mb + studnia DM18) - rura dn 400,  
 • 9.Odcinek  DM18 - DM19 ( 12 mb) - rura dn 400,   
 • 10.Odcinek  DM20 - DM21 ( 4,5 mb + studnia DM 21) - rura dn 300,  
 • 11.Odcinek  DM21 - DM22 ( 20,5 mb + studnia DM22) - rura dn 300,  
 • 12. Przykanaliki i wpusty Wp 73 - rura dn 200 - 9 mb
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - zasypki, montaż instalacji sanitarnej podposadzkowej
 • Stabilizacja podłoża nasypu
 • Budowa kanalizacji deszczowej:  
 • 1.Odcinek  DM18 - DM19 ( 30 mb) - rura dn 400,  
 • 2.Odcinek  DM22 - DM23 ( 4 mb + seperator DM23) - rura dn 300,  
 • 3.Prace przy stabilizacji wokół wpustów deszczowych i studni,  4.Odcinek DM21-DM21.4 (17 mb) - rura dn 300
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 
 • 1.Odcinek  DM18 - DM19 ( 28 mb) - rura dn 400, 
 • 2.Odcinek DM21-DM21.4 (5 mb) - rura dn 300, 
 • 3.Prace przy stabilizacji wokół wpustów deszczowych i studni,
 • 4.Odcinek DM21-DM21.1 (18 mb) - rura dn 300
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - betonowanie chudego betonu

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Budowa kanalizacji deszczowej - Montaż rur fi 315 miedzy odcinkiem DM21 a DM 21.1 30m
 • Wykonywanie drenażu francuskiego
 • Budowa kabla ośw  - 5.103-5.106- roboty ziemne
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - zasypki, montaż instalacji sanitarnej podposadzkowej
 • Budowa kabla ośw 5.106-5.107-5.108-5.109-5.110-5.111 + 5.110-5.114 - roboty ziemne
 • Budowa kabla ośw  - 5.207-5.208 - roboty ziemne + fundamenty + poprawka odchyłki na kablu 5.301-5.302
 • Budowa kabla ośw  - 5.208-5.209 + 5.210-5.211 + 5.114-5.115-5.116 - roboty ziemne 
 • Budowa kabla ośw  - 5.211 -5.212 - 5.213 - 5.214 - roboty ziemne 

OUA LGOTA

 • Układanie  krawężnika i kostki brukowej na chodnikach na drogach manewrowych KL, MN
 • Wykonanie zasypki fundamentów pod budynek biurowo-socjalny 
 • Wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota,montaż hydrantu Hn1, przygotowanie do próby szczelności
 • Betonowanie słupów budynku biurowor-socjalnego w osiach A-E / 1-3, izolacje przeciwwilgociowe stóp, ław i ścian fundmanetowych (w części zewnętrznej) budynku biurowo-socjalnego c.d.
 • Betonowanie słupów budynku biurowo-socjalnego w osiach C-F / 1-3, szalowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach L-R
 • Wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota,montaż hydrantu nadziemnego-2szt, przygotowanie do próby szczelności
 • Betonowanie słupów budynku biurowo-socjalnego w osiach F-J / 1-3 - wykonanie słupów na całym budynku, szalowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach L-R c.d.
 • Wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota przygotowanie do próby szczelności, regulacja wysokościowa wpustów kd- 5szt
 • Rozszalowanie słupów budynku biurowo-socjalnego w osiach F-J / 1-3, szalowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach L-R c.d
 • Kanalizacja deszczowa - regulacja wysokościowa wpustów kd- 4szt, sączek podłużny drogowy-50mb
 • Betonowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach L-R
 • Profilowanie podłoża 
 • Izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo - garażowego

Wykonawca w tygodniu 25 wykonał następujące roboty:

MOP GORZELANKA WSCHÓD

 • Układanie górnej warstwy nasypu
 • Budowa kabla ośw - 9.101, 9.102 - fundamenty + układanie rur ochronnych
 • Montaż kanału PP DN200 od studni DM 2.11 do Wp9 
 • Montaż kanału PP DN200 od studni DM 2.9 do Wp10 
 • Montaż kanału PP DN200 od studni DM 2.10 do Wp11
 • Budowa kabla ośw - dokończenia na gotowo całego obwodu nr 1
 • Montaż kanału PP DN200 od studni DM 10.1 do Wp27 
 • Montaż kanału PP DN200 od studni DM 10.1 do Wp26  
 • Montaż kanału PP DN200 od studni DM 2.8 do Wp14  
 • Montaż kanału PP DN200 od studni DM 2.7 do Wp13
 • Beton podkładowy pod fundamenty i podwaliny budynku toalet - roboty ciesielskie
 • Montaż kanału PP DN200 od studni DM 2.4 do Wp7 
 • Montaż kanału PP DN200 od studni DM 2.5 do Wp8 
 • Montaż kanału PP DN200 od studni DM 2.6 do Wp12
 • Budowa kabla ośw 9.201-9.202-9.203-9.204

MOP GORZELANKA ZACHÓD

 • Układanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm : 2,5-5 Mpa
 • Ściany fundamentowe  budynek toalet - pielęgnacja betonu, demontaż deskowań
 • Wykopy oraz montaż drenażu odwadniającego
 • Budowa sączka odwadniającego - jezdnia BC

MOP WIERZCHOWISKO ZACHÓD

 • Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami
 • Stabilizacja podłoża na części z parkingami
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 
 • 1.Odcinek DM18 - DM19 (6 mb + studnia DM19) - rura dn 400,
 • 2.Odcinek DM19-DM20 (15 mb) - rura dn 300,
 • 3.Odcinek DM21-DM21.1 (12 mb) - rura dn 300,  
 • 4.Odcinek DM21.1-DM21.2 (9 mb) - rura dn 300, 
 • 5.Wykonanie wykopu pod BOŚ
 • 6.Odcinek DM19-DM20 (20 mb) - rura dn 300,  
 • 7.Odcinek DM21.1-DM21.2 (10 mb+studnia DM21.1) - rura dn 300,  
 • 8.Odcinek DM21.2-DM21.3 (6 mb) - rura dn 300, 
 • 9.Odcinek DM21.2-DM21.3 (20 mb + studnia DM 21.3) - rura dn 300, 
 • 10.Odcinek DM20 - DM20.1  -rura dn 300 - 20 mb
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - betonowanie chudego betonu
 • Wykonywanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej, murowanie ścian nośnych
 • Murowanie ścian nośnych budynku toalet 
 • Montaż i obsypka piaskowa biologicznej oczyszczalni ścieków
 • Budowa ośw 6.412-6.413 - roboty ziemne
 • Profilowanie podłoza pod stabilizację
 • Budowa ośw 6.412-6.413 - roboty ziemne

MOP WIERZCHOWISKO WSCHÓD

 • Regulacja wysokościowa  studni i roboty wykończeniowe przy kanalizacji deszczowej
 • Wykonywanie drenażu francuskiego
 • Budowa kabla ośw  - 5.214 -5.215 - 5.216 - 5.217 - roboty ziemne + fundament 5.112
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - zasypki, montaż instalacji sanitarnej podposadzkowej
 • Przesiewanie materiału z wykopów w celu uszlachetnienia do stosowania do nasypów 
 • Wykonywanie wykopów 
 • Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5-5 MPa
 • Regulacja wysokościowa  studni i roboty wykończeniowe przy kanalizacji deszczowej
 • Budowa kabla ośw  - 5.112 - 5.113 - roboty ziemne
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - zasypki, montaż instalacji sanitarnej podposadzkowej, wykonanie betonu podkładowego
 • Profilowanie podłoża pod stabilizację
 • Budowa kabla zaslającego  - K14 YAKXS 4x50 od ZK nr 38 do ZK nr 39 - roboty ziemne
 • Izolacja pozioma przeciwwilgociowa pod ściany nośne toalet - gruntowanie
 • Budowa kabla zaslającego  - od ZK nr 37 do ZK nr 38 + od ZK nr 38 do ZK nr 39 - na gotowo

OUA LGOTA

 • Wykonanie drenażu francuskiego na drodze menewrowej KL
 • Układanie  krawężnika i kostki brukowej na chodnikach na drogach manewrowych KL, MN
 • Uzupełnienie nasypu na drodze manewrowej KL, MN
 • Kanalizacja deszczowa - regulacja wysokościowa wpustów kd - 4szt, sączek podłużny drogowy - 50mb
 • Rozszalowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach L-R, 
 • Izolacja przeciwwilgociowa ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego c.d.
 • Murowanie ścian zewnętrznych budynku biurowo-socjalneggo,
 • Wykonywanie wykopów dla instalacji sanitarnych podposadzkowych budynku biurowo-socjalnego
 • Wykonanie drenażu francuskiego na drodze menewrowej KL
 • Sączek podłużny drogowy - 30 mb 
 • Wodociąg zasilajacy OUA - przygotowanie próby szczelności                                                                            
 • Regulacja wysokościowa studni betonowych 
 • Wodociąg zasilajacy OUA - próba szczelności
 • Szalowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach G-L
 • Regulacja wysokościowa wpustów KD- 5szt 
 • Betonowanie ścian fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach G-L 
 • Wodociąg OUA- montaż hydrantów ppoż- 3 szt
 • Betonowanie słupów budynku warsztatowo-garażowego w osiach P i R
 • Wykonywanie instalacji sanitarnych podposadzkowych budynku biurowo-socjalnego c.d.

 

Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A