Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-05

Postęp robót drogowych (18 -21 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

 • Stabilizacja podłoża nasypu 3000m2 - MOP Gorzelanka Wschód
 • Prace przy stabilizacji wokół studni - kanalizacja deszczowa - MOP Gorzelanka Wschód
 • Pielegnacja wykonanej stablizacji podłoża ; ogrodzenia - MOP Gorzelanka Wschód
 • Zabudowa wypustów - MOP Gorzelanka Wschód
 • Roboty - przestawienie ogrodzenia - MOP Gorzelanka Wschód
 • Regulacja zabudowy wypustów- kanalizacja deszczowa- MOP Gorzelanka Wschód
 • Montaż stacji transformatorowej - dokończenie - MOP Gorzelanka Wschód 
 • Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie wypustów ulicznych oraz studni deszczowej - MOP Wierzchowisko Wschód 
 • Budowa kabli oświetleniowych - posadowienie fundamentów - MOP Wierzchowisko Wschód 
 • Budowa kabli zasilających - początek robót ziemnych - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowla kabli oświetleniowych - roboty ziemne - MOP Wierzchowisko Wschód 
 • Roboty ziemne - MOP Gorzelanka Zachód
 • Prace przy stablizacji wokół studni - kanalizacja deszczowa - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - MOP Gorzelanka Zachód
 • Wykonanie wykopów pod budynek toalety wolnostojące na obszarze miejsca obsługi podóżnych - MOP Gorzelanka Zachód
 • Stabilizacja w wykopie pod budynek toalety wolnostojącej na obszarze miejsca obsługi podóżnych -MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - MOP Wierzchowisko Zachód 
 • Wykonanie górnej wartswy podbudowy - OUA
 • Profilowanie terenu wykop/nasyp - OUA
 • Wodociąg - montaż - OUA
 • Kanalizacja deszczowa - montaż - OUA
 • Wykonanie podkładów betonowych (chudych betonów) pod stopy i ławy fundamentowe w osiach L1-R dla budynku garażowego - OUA
 • Naprawa przepustu - OUA
 • Przygotowanie zbrojenia stóp fundamentowych budynku biurowo-socjalnego - OUA
 • Przygotowanie zbrojeenia stóp fundamentowych budynku warsztatowo- garażowego - OUA
 • Wykonanie zbrojenia stóp i ław fundamentowych budynku biurowo-socjalnego - OUA
 • Układanie nawierzchni - warstwa wiążąca - OUA
 • Wykonanie izolacji poziomych ( 2 x papa ) stóp i ław budynku biurowo-socjalnego - OUA
 • Gruntowanie pod wykonanie izolacji stóp i ław fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego - OUA
 • Wykonanie zbrojenia stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego - OUA

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

 • Demontaż istniejącego ogrodzenia autostradowego ustawionego niezgodnie z dokumentacja projektową - kolizja z robotami drogowymi i kanalizacyjnymi - MOP Gorzelanka Wschód
 • Odhumusowanie terenu po przestawionym ogrodzeniu - MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa kanalizacji desczowej na odcinku od DM6 do DM9 - MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od DM10.1 do Wp28- MOP Gorzelanka Wschód
 • Zabudowa wpustów Wp20,Wp21, Wp22, Wp24, Wp25, Wp26, Wp27,Wp28- MOP Gorzelanka Wschód
 • Podłączenie wpustów Wp15, Wp17, Wp18, Wp19, Wp24- MOP Gorzelanka Wschód
 • Zrębkowanie gałęzi i korzeni- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Zrębkowanie gałęzi i korzeni- MOP Wierzchowisko Wschód
 • Przeróbka układów pomiarowych stacji-MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa wodociągu od Wp 4.3 do Wp 4.4 - MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa wodociągu od Wp 4.3 do STR 2.1 - MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa wodociągu od W21 do SWA4 - MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa kanalizacjii sanitarnej od S530 do S530a - MOP Gorzelanka Wschód
 • Roboty ziemne - wykopy -  MOP Gorzelanka Zachód
 • Posadowienie fundamentów 6.402, 6.403, 6.201, 6.202, 6.203- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - odkopywanie fundamentów-MOP Wierzchowisko Zachód
 • Przeróbka układów pomiarowych stacji- MOP Gorzelanka Zachód
 • Prace związane z wykonaniem betonu podkładowego - deskowanie- MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek DM7-DM8(10,5 mb)-rura dn 800, 2.Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp55,54,53,68,69-rura PP dn200-54 mb - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej:1.Odcinek DM7 -DM8 (6,5 mb+studnia DM8_ rura dn 800 2. Odcinek DM8-DM9 (7,5 mb) - rura dn 800. 3.Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 62, 1,2 - rura PP dn 200 - 29mb -MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej 1.Odcinek DM8-DM9 ( 12,5 mb) - rura dn 800 2. Odcinek DM 12.2.3 - StR2.2 (21mb) - rura dn315 - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM9 - DM10 ( 12,5 mb ) - rura dn 800, 2.Odcinek DM12.6 - DM12.6.1 (12 mb ) - rura dn 400, 3.Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 6, 64  (28 mb) - rura dn 200 - MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej -Wypusty uliczne Wp65Wp76 Wp77 rura fi 200 28m- MOP Wierzchowisko Wschód 
 • Profilowanie pod nasyp-MOP Wierzchowisko Wschód 
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - badanie szczelności instalacji podposadzkowej - MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie Studni deszczowych DM 23 DM 24 DM 25 kanał z rury fi 315 52 Wpusty uliczne Wp61 Wp66 rura fi 200 8m - MOP Wierzchowisko Wschód 
 • Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie Studni deszczowych DM 25.1 DM 20.1 kanał z rury fi 315  43m  Wpusty uliczne Wp67 Wp71  rura fi 200 16m - MOP Wierzchowisko Wschód 
 • Budowa kabli zasilających K12 ST-ZK nr 37 - roboty ziemne- MOP Wierzchowisko Wschód 
 • Budowa kabli zasilających K15 ST-ZK nr 40 - roboty ziemne- MOP Wierzchowisko Wschód 
 • Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie Studni deszczowych  DM 1.17.1 kanał z rury fi 315  44m -MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa - zasilanie obiektów - MOP Wierzchowisko Wschód 
 • DS.43 Uzupełnianie nasypu -OUA
 • DS.43 wykonanie  nasypu na drodze KL, MN - OUA
 • Profilowanie terenu wykop/nasyp -OUA
 • Kanalizacja deszczowa dn160PVC montaż wpustów KD DN500- OUA
 • Wodociąg- przygotowania do przewiertów sterowanych, zgrzewanie rur ochronnych i przewodowych - OUA
 • Wodociąg- montaz rury ochronnej dn280PE,odcinek W18-W19- OUA
 • Gruntowanie pod wykonanie izolacji stóp i ław fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach G-L - OUA
 • Gruntowanie pod wykonanie izolacji stóp i ław fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego- zakończenie na całości budynku -OUA
 • Zakończenie izolacji poziomych ( 2 x papa) stóp i ław budynku biurowo- socjalnego -OUA
 • Zbrojenie ław fundamentowych budynku warsztatowow-garażowego - OUA
 • Szalowanie ław i stóp fundamentowych budynku biurowo-socjalnego -OUA
 • Izolacja pozioma stóp i ław fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego - w osiach O-R -OUA
 • Szalowanie i ustawianie zbrojenia ław i stóp fundamentowych budynku biurowo-socjalnego w osiach E-J - OUA
 • szalowanie i ustawianie zbrojenia ław i stóp fundamentowych budynku biurowo-socjalnego w osiach E-J - zakończenie robót -OUA
 • Budowa kabla zasilającego ST- RGZ - roboty ziemne + ułożenie uziomu pionowego i poziomego RGZ-OUA
 • wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- OUA
 • kanalizacja deszczowa dn160PVC montaż wpustów KD DN500-OUA
 • OUA - transport materiału z MOP Wierzchowsko na OUA- OUA

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

 • Podłączenie wpustu Wp25- MOP Gorzelanka Wschód
 • Prace regulacyjne przy studniach kanalizacji deszczowej- MOP Gorzelanka Wschód
 • Budowa kanalizacji saniternej na odcinku od KS5.2 do KS 5.1-MOP Gorzelanka Wschód
 • Prace regulacyjne przy studniach kanalizacji deszczowej  - MOP Gorzelanka Wschód
 • Wzmocnienie podłoza nasypu - stabilizacja spiowem hydraulicznym na miejscu - MOP Gorzelanka Wschód
 • Transport materiałów na wykonanie nasypu- MOP Gorzelanka Wschód
 • Podłaczenie wpustów Wp6, Wp5, Wp4, Wp3- MOP Gorzelanka Wschód
 • Pielęgnacja wykonanej stabilizacji- MOP Gorzelanka Wschód
 • Zabudowa wpustów Wp9 oraz prace porządkowe-MOP Gorzelanka Wschód
 • Odcinek próbny nasypu -  MOP Gorzelanka Zachód 
 • Ławy fundamentowe - roboty zbrojarskie i ciesielskie-MOP Gorzelanka Zachód 
 • Transport materiałów na wykonanie nasypu-MOP Gorzelanka Zachód 
 • Budowa kabla oświetleniowego 10.105-10.108 - posadowienie fundamentów + ułożenie kabla  + ułożenie uziomu - MOP Gorzelanka Zachód 
 • Postawienie studni KS5.4  Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku KS5.4 - KS5.11-MOP Gorzelanka Zachód 
 • Budowa kabla oświetleniowego 10.207-10.206 - roboty ziemne - wykopy + układanie kabla- MOP Gorzelanka Zachód 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od KS5.4 - KS5.5 Kolizja z istniejącym kablem teletechnicznym na odc. KS512-KS5.13- MOP Gorzelanka Zachód 
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM10 - DM11 (12,5 mb) - rura dn 800, 2.Montaż przykanalików do wpustów deszczowych Wp (przy studni DM6, DM5) - 30 mb -rura dn 200 - MOP Gorzelanka Zachód 
 • Ułożenie fundamentu 6.112 Budowa kabla oświetleniowego 6.306 - 6.309- roboty ziemne-  MOP Gorzelanka Zachód 
 • Ułożenie kabli 10.105-10.108 i 10.205-10.207 - na gotowo- MOP Gorzelanka Zachód 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Z5.7 - Z5.6 Zgrzewanie rur wodociagowych pod przecisk- MOP Gorzelanka Zachód 
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM9 - DM10 ( 7,5 mb ) - rura dn 800, 2.Przykanaliki do wpustów deszczowych Wp 66, 65  (13 mb) - rura dn 200-MOP Wierzchowisko Zachód 
 • Budowa kabla ośw 6.203 - 6.204 - 6.205 - roboty ziemne Posadowienie fundamentów 6.404 i 6.416 + początek robót ziemnych na obwodzie nr 3-MOP Wierzchowisko Zachód
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - ze względu na warunki pogodowe (opady deszczu) roboty budowlane nie prowadzone-MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM9 - DM10 ( 5 mb ) - rura dn 800, 2.Montaż wpustów deszczowych Wp (7-13)- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie Studni deszczowych  DM 1.18.1 DM1.18.2 kanał z rury fi 315  43m Wpusty uliczne wp69 wp84 wp85 wp 86 rura fi 200 30m-MOP Wierzchowisko Zachód
 • Ułożenie fundamentów 6.204, 6.205, 6.206 Budowa kabla oświetleniowego 6.113 - 6.116 - kabel + fundamenty-MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM10 - DM11 ( 4 mb + studnia DM11 ) - rura dn 800, 2.Montaż przykanalików do wpustów deszczowych Wp (9 , 11) - 24 mb -rura dn 200 - MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kabla ośw 6.109-6.110-6.111-6.112 - roboty ziemne- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - naprawa izolacji przeciwwilgociowej -MOP Wierzchowisko Zachód
 • Profilowanie podłoża pod nasyp- MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie Studni deszczowych  DM 1.18 DM1.19 kanał z rury fi 315  59m Wpusty uliczne wp78 wp79 wp80 rura fi 200 40m- MOP Wierzchowisko Wschód
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - odkopywanie fundamentów -MOP Wierzchowisko Wschód
 • Profilowanie podłoża pod nasyp- MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie Studni deszczowych  DM 1.20 DM1.19.1 kanał z rury fi 315  53m Wpusty uliczne wp81 wp82 wp83 rura fi 200 25m - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie Studni deszczowych  DM 1.18.1 DM1.18.2 kanał z rury fi 315  43m Wpusty uliczne wp69 wp84 wp85 wp 86 rura fi 200 30m-MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie  kanału z rury fi 800  35m Wpusty uliczne wp18 wp19 wp21 wp 87 wp88 rura fi 200 42m- MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej -  Wpusty uliczne wp20 wp24 wp27  rura fi 200 35m-MOP Wierzchowisko Wschód
 • Profilowanie terenu wykop / nasyp  - OUA
 • Kanalizacja deszczowa- przykanaliki dn160PVC wraz z wpustami dn500 -  wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- OUA
 • Wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE, W16-W15- OUA
 • Szalowanie i ustawianie zbrojenia ław i stóp fundamentowych budynku biurowo-socjalnego w osiach A-E- zakończenie robót -OUA
 • DS.43 - uzupełnianie skarpy nasypu- OUA
 • Kanalizacja deszczowa- przykanaliki dn160PVC wraz z wpustami dn500 wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- OUA
 • Betonowanie ław i stóp fundamentowych budynku biurowo-socjalnego w osiach A-E - zakończenie robót- OUA
 • Szalowanie i ustawianie zbrojenia ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach L-R - OUA
 • Kanalizacja deszczowa- przykanaliki rura dn160PVC-5mb wraz z wpustami dn500- 2szt -OUA
 • Wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 40mb, rura ochronna dn280pe - 6mb -OUA
 • Ułożenie trzech rur wzdłuż kabli zasilających na odcinku ok. 30m - od E20 do E21 - DVK (1x160 + 1x110 + 1x75) -OUA
 • Przygotowanie zbrojenia słupów budynku biurowo-socjalnego- OUA
 • Wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 20mb

Wykonawca w tygodniu 21 wykonał następujące roboty:

 • Budowa nasypu - MOP Gorzelanka Wschód
 • Transport materiałów na wykonanie nasypu - MOP Gorzelanka Wschód
 • Przewiert pod A1 rury osłonowej DN125 dla kanalizacji sanitarnej tłocznej - MOP Gorzelanka Wschód
 • Przewiert pod A1 rury osłonowej DN225 dla sieci wodociągowej -  MOP Gorzelanka Wschód
 • Podpięcie sieci wodociagowej.Czyszczenie kanalizacji sanitarnej -  MOP Gorzelanka Wschód
 • Montaż ogrodzenia tymczasowego oraz demontaż ogrodzenia autostradowego kolidującego z kanalizacją sanitarną- MOP Gorzelanka Zachód
 • Transport materiałów na wykonanie nasypu- MOP Gorzelanka Zachód
 • Przewiert pod A1 rury osłonowej DN125 dla kanalizacji sanitarnej tłocznej- MOP Gorzelanka Zachód
 • Ławy fundamentowe - roboty zbrojarskie i ciesielskie- MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa nasypu - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kabla ośw 6.101 do 6.106 - ułożenie kabla + fundamenty + zasypanie. Budowa kabla ośw 6.405 do 6.408 + 6.416-6.417 - ułożenie kabla + fundamenty + zasypanie- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - naprawa izolacji przeciwwilgociowej- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM11 - DM12 ( 12 mb + studnia Dm12 ) - rura dn 800,  2.Montaż przykanalików do wpustów deszczowych Wp (14 , 15) - 22 mb -rura dn 200,  3.Kanalizacja deszczowa na odcinku DM12.6.1 - DM12.6.2(16,5mb + studnia DM12.6.2)-rura dn 600- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kabla ośw  - obwód nr 1 na gotowo - dokończene. Budowa kabla ośw 6.407 do 6.411 - na gotowo- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM13 - DM14 ( 22 mb + studnia Dm14 ) - rura dn 800,  2.Kanalizacja deszczowa na odcinku DM12.6.3 - DM12.6.4 (30,5mb + studnia DM12.6.4)-rura dn 300,  3.Kanalizacja deszczowa na odcinku DM12.6.4 - DM12.6.5 ( 10mb )-rura dn 300- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kabla ośw  - 6.303-6.304+6.303-6.317-6.318-6.319-6.320+6.312- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej: 1.Odcinek  DM12 - DM12.1 ( 18 mb) - rura dn 800,  2.Kanalizacja deszczowa na odcinku DM12.6.4 - DM12.6.5 (22,5mb + studnia DM12.6.5)-rura dn 300,  3.Kanalizacja deszczowa na odcinku DM12.6.5 - DM12.6.6 ( 10mb )-rura dn 300- MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kabla ośw  - 6.302, 6.305, 6.310 - roboty ziemne - MOP Wierzchowisko Zachód    
 • Profilowanie podłoża pod nasyp.Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami- MOP Wierzchowisko Wschód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - Wykop pod oczyszczalnie kanalizacji santarnej BOŚ - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Odtwarzanie projektowanego stanu fundamentów - ze względu na warunki pogodowe (opady deszczu) roboty budowlane nie były prowadzone - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Stabliziacja podłoża pod nasyp - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Przemieszczanie hałd materiału kolidującego z robotami - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Prace związane z odtworzeniem projektowanego stanu fundametów - naprawa izolacji przeciwwilgociowej - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Kanalizacja deszczowa- przykanaliki rura dn160PVC-5mb wraz z wpustami dn500- 1szt, studnia dn1000-1szt, studnia dn600-1szt - OUA
 • DS.43 - uzupełnianie skarpy nasypu - OUA
 • Kanalizacja deszczowa- przykanaliki rura dn160PVC-5mb wraz z wpustami dn500- 1szt-OUA
 • Wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 80mb- OUA
 • Wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 120mbb - OUA
 • Ułożenie rur wzdłuż kabli zasilających od RGZ do budynku administracyjno-socjalego - kontynuacja- OUA
 • Szalowanie i ustawianie zbrojenia ław i stóp fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach G-L- OUA
 • Przygotowanie zbrojenia belek budynku biurowo-socjalnego- OUA
 • Wciąganie kabli zasilających od RGZ do budynku adm-socj do rur + początek robót przy oświetleniu- OUA
 • Montaż bednarki w osiach G-L budynku warsztatowo-garażowego  szalowanie ścian fundamentowych budynku biurowo-socjalnego w osiach E-J przygotowanie zbrojenia belek budynku biurowo-socjalnego c.d. - OUA
 • Ułożono kabel ośw YKY 4x10 do lamp - OZ15, OZ16, OZ17-  OUA
 • Betonowanie ścian fundamentowych budynku biurowo-socjalnego w osiach E-J przygotowanie zbrojenia słupów i belek budynku warsztatowo-garażowego- OUA
 • K deszczowa- przykanaliki rura dn160PVC-10mb, studzienki dn315- 3szt wodociąg-wodociąg zasilający OUA Lgota, rura 160PE- 36mb- OUA
 • Drogi manerwowe KL, MN - dolna warstwa z kruszywa 0-31,5 mm,- OUA
 • Szalowanie stóp i ław fundamentowych budynku warsztatowo-garażowego w osiach A-G   
 • Przygotowanie zbrojenia słupów i belek budynku warsztatowo-garażowego - OUA
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A