Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-03

Postęp robót drogowych i branżowych (09 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 09 wykonał następujące roboty:

 • Wykonanie wykopów - rowy drogowe - MOP Gorzelanka Wschód
 • Roboty zabezpieczające teren przed większym nawodnieniem - naprawa po poprzednim Wykonawcy oraz roboty przygotowawcze DS.55.1 MOP Gorzelanka Wschód
 • Połączenie DS.56 z drogą technologiczną A1 dla transportu budowy 
 • Badania zagęszczenia i stanu gruntu dla wszystkich robót drogowych wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę MOP Wierzchowisko Zachód i MOP Wierzchowisko Wschód
 • Badania zagęszczenia zasypki KS i wodociągu wykonanych przez poprzedniego Wykonawę - MOP WIerzchowisko Zachód oraz MOP WIerzchowisko Wschód
 • Odhumusowanie DS.43 i OUA
 • Roboty przygotowawcze i montaż kanalizacji deszczowej nd 315 PVC na odcinku Sd17-Sd16 - OUA

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

 • Roboty przygotowawcze - odhumusowanie. MOP Gorzelanka Wschód oraz MOP Gorzelanka Zachód
 •  Zagęszczenie podłoża-zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. MOP Gorzelanka Wschód oraz MOP Gorzelanka Zachód
 •  Roboty przygotowawcze DS43: profilowanie podłoża, wykonanie korytka i nasypu
 •  Roboty przygotowawcze OUA: odhumusowanie terenu, usuwanie hałs - frez, gruz, ziemia oraz profilowanie terenu
 •  Montaż kanalizacji deszczowej OUA

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

 • Roboty przygotowawcze odhumusowanie - MOP Gorzelanka Wschód oraz Zachód
 • Zagęszczenie podłoża-zabezpieczeniea przed opadami atmosferycznymi - MOP Gorzelanka Wschód oraz Zachód
 • Budowa sieci wodociągowej od punktu Z7 do punktu Wp Z1 - MOP Gorzelanka Wchód
 • Sprzątanie całego placu budowy: gruz betonowy i żelbetowy, tworzywa sztuczne, odpady zmięszane, gałęzie, odpady z drewna- MOP Wierzchowisko Wschód oraz Zachód
 • Usuwanie zieleni oraz gólnej warstwy robót ziemnych - MOP WIerzchowisko Wschód
 • Roboty przygotowawcze DS43: profilowanie podłoża, wykonanie korytka i nasypu - OUA
 • Roboty przygotowawcze OUA: odhumusowanie terenu, usuwanie hałd- frez, gruz, ziemia oraz profilowanie terenu - OUA
 • Montaż kanalizacji deszczowej dn 315, 250, 200, 160 PVC wraz ze studzienkami DN600 Sd10-Sd8-Sd5-Sd2- Sd1-Sd23, Sd67-Sd66, Sd23-Sd22
 • Linia kablowa SN - Wykonanie przepustu pod ul. WIelkoborską - 2x30m 2xSRS-G 160/9.1 mm oraz Linia kablowa SN - wykonanie przepustów pod posesją Gorzelnia ul.Wielkoborska 50 -1x42m SRS-G 160/9.1mm
 • Budowa lini kablowej SN - rowy kablowe pod kabel

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

 • Roboty przygotowawcze - kopanie rowów DS.57 - MOP Gorzelanka Zachód
 • Zagęszczanie podłoża-zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi - MOP Gorzelanka Wschód i Zachód
 • Budowa sieci wodociągowej - MOP Gorzelanka Wschód
 • Rozładunek materiału - fundamenty - MOP Gorzelanka Wschód
 • Linia kablowa SN-wykonanie wykopów pod kabel - MOP Gorzelanka Zachód
 • Odhumusowanie usunięcie górnej wartwy robót ziemnych, usunięcie zieleni - MOP Gorzelanka Zachód
 • Roboty przygotowawcze DS43: wykonanie korytka i nasypu, profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wykonanie odcinka próbnego wzmocnienia podłoża spoiwem hydraulicznym - OUA
 • Roboty przygotowawcze OUA: odhumusowanie terenu, usuwanie hałd - frez, gruz, ziemia oraz profilowanie terenu,
 • Montaż kanalizacji deszczowej dn 315 PVC wraz ze studzieńkami DN600 - OUA
 • Wzmocnienie podłoża nasypu - pole próbne
 • Ułożenie rur ochronnych - OUA, MOP Gorzelanka Zachód
 • Wykonanie wpustów Wp2, Wp16, Wp18. Wp19, Wp20, Wp21, Wp23, Wp26, Wp28, Wp29 - MOP Gorzelanka Zachód
 • Wykonanie wykopów pod kabel - MOP Gorzelanka Zachód
 • Rozpoczęcie wykonywania kanalizacji deszczowej - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Ułożenie kabla zasilającego - MOP Gorzelanka Zachód
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej - MOP Wierzchowisko Wschód

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

 • Profilowanie terenu - MOP Gorzelanka Wschód
 • Wykonanie wpustów Wp3, Wp4, Wp5, Wp6, Wp8, Wp10, Wp12, Wp13,Wp22, Wp24, Wp25, Wp27, Wp30 - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej od punktu DM2 do punktu DM2.9 - MOP Gorzelanka Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej od punktu DM11 ok 20mb - MOP Gorzelanka Zachód
 • Ułożenie rur ochronnych (przejscie pood drogą wjazdową na MOP) kabel zasilający wraz zasypaniem na gotowo na odcinku 180m - MOP Gorzelanka Zachód
 • Profilowanie hałd - MOP Wierzchowisko Zachód
 • Budowa kanalizacji deszczowej - wykonanie studni DM 1.1 DM 1.2, DM 1.3, DM 1.4, DM 1.5, DM 1.6, DM 1.9, DM 1.10, DM 4.5, DM 1.11, DM 4.6 oraz kanału fi 400 o łącznej długości 315 m i kanału fi 315 78m - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Roboty przygotowawcze OUA: profilowanie terenu/ wykop i nasyp
 • Kanalizacja deszczowa - montaż kanalizacji deszczowej  PVC wraz ze studzienkami DN600 na odcinku Sd57-Sd54, Sd51-Sd50.
 • Przewiert przez ul. Wielkoborską - MOP Gorzelanka Wschód
 • Rozładunek oraz posadowienie wraz z częściowym montażem stacji transformatowej MOP Gorzelanka Zachód
 • Roboty przygotowawcze DS43: stbilizacja pozostałej części drogi, wykonanie dolnej warstwy podbudowy - OUA
 • Kanalizacja sanitarna - montaż kanalizacji sanitarnej dn 160 PVC wraz ze studzienkami dn 425 na odcinku Sk5-Sk4-Sk3-SK2
 • Transport słupów tymczasowych - MOP Gorzelanka Wschód
 • Rozładunek transformatora oraz jego montaż na stacji transformatorowej - MOP Gorzelanka Zachód
 • Roboty ziemne - MOP Wierzchowisko Wschód
 • Prace porządkowe na terenie budowy - MOP Gorzelanka Zachód
 • Rozładunek materiałów do budowy lini kablowych oświetlenia i zasilania obeiktów - MOP Gorzelanka Zachód
 • Tyczenie posadowania słupów tymczasowych do budowy linii zasilających plac budowy, rozwiezienie słupów - MOP Wierzchowisko Wschód
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A