Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2021-01

Postęp robót drogowych i branżowych (01 - 04 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 01 wykonał następujące roboty:

 • Inwentaryzacja uszkodzeń w zdewastowanych stacjach tranformatowych zlokalizowanych na MOP Wierzchowisko Wschód oraz MOP wierzchowisko Zachód
 • Naprawa uszkodzonych kabli Droga 1076 w Łojkach

Wykonawca w tygodniu 02 wykonał następujące roboty:

 • Naprawa skarpy MA/PZ-368, w km 433+420 strona prawa,
 • Montaż studni wpadowej Dn1500 z jednym pisakowaniem (dodatkowe odwodnienie rowu droga DS..-63/wylot przepustu DS63-1) 1kpl
 • Prace porządkowe z el. kanalizacji i umocnień rowów na MOP Gorzelanka Zach/ WA368
 • Montaż kanalizacji PP600 od studni wpadowej Dn1500 z jednym piaskowaniem w kierunku przepustu PA23a (dodatkowe odwodnienie rowu droga DS.-63/ wylot przepustu DS63-1) DS.-63 w km 0+215
 • Prace porządkowe na MOP Gorzelanka Zach.

Wykonawca w tygodniu 03 wykonał następujące roboty:

 • Naprawa awarii w Łojkach
 • Połączenie, przesuwanie szafy na Gorzelance

Wykonawca w tygodniu 04 wykonał następujące roboty:

 • Montaż kanalizacji PP 600 od studni wpadowej DN1500 z jednym piaskowaniem w kierunku Przepustu PA23a (dodatkowe odwodnienie rowu droga DS.-63/wlot przepustu DS63-1) w km 0+215
 • Montaż studni DN1500 rewizyjna (dodatkowe odwodnienie DS63 j.w.) DS.-63 w km 0+215
 • Montaż wylotu KPED dn600 (dodatkowe odwodnienie rowu drogi DS.-63/wyloty przepustu DS63-1) DS.-63 w km 0+215
 • Prace naprawcze (ponowny montaż żeliwa i obetonowanie kołnierza na osadniku D49.3 OS) w km 433+215 strona lewa
 • Wybrukowanie obruku z kostki wylot przepustu DS.-63-1 w km 0+225 strona lewa 
 • Wykonanie umocnienia skarpy w miejscu wlotu do studni wpadowej (piaskownik dodatkowa studnia) DS.-63 w km 0+225
 • Umocnienie rowu-korytko muldowe w km 430+200-430+600
 • Wykonanie umocnienia skarpy w miejscu wylotu kanalizacji do rowu autostradowego przy PA/DS63 w km 0+198
 • Montaż podwieszenia linek w separatorze D73.5 SEP  (prot.usterkowy) Kanał D73.4 SEP
 • Kanał D73.4 SEP w km 430+200-430+600
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A