Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2021-03

Postęp robót mostowych (09 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 09 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Deskowanie poprzecznic skrajnych etap I 
 • Zbrojenie poprzecznicy w osi D etap I 
 • Deskowanie słupów w osi B 
 • Wykonanie ścianek szczelnych przy podporze C 
 • Betonowanie słupów w osi B 
 • Załadunek i transport ścianek szczelnych prtzy podporze C 
 • Montaż podparcia i deskowania poprzecznic w osi C 
 • Pielęgnacja słupów w osi B 
 • Demobilizacja dźwigu do ścianek szczelnych 
 • Montaż podparcia i deskowania poprzecznicy w osi C 
 • Korytowanie drogi dojazdowej do obiektu wzdłuż nasypu 
 • Montaż łożysk na podporze C 
 • Deskowanie poprzecznicy w osi C, montaż schodni 
 • Budowa drogi dojazdowej do obiektu wzdłuż nasypu 
 • Rozdeskowanie słupów w osi B 
 • Budowa drogi dojazdowej do obiektu wzdłuż nasypu 

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Deskowanie poprzecznicy w osi C i D 
 •  Betonowanie słupów w osi B ( 2 sz. Zewnętrzne) 
 •  Zbrojenie poprzecznicy w osi D etap I
 •  Osadzenie stolików montażowych pod belki VFT w osi A i D
 •  Pielęgnacja słupów w osi B
 •  Przygotowanie do betonowania poprzecznic A i D
 •  Piaskowanie ciosów podłożyskowych w osi B
 •  Rozdeskowanie słupów w osi B ( 2 sz. Zewnętrzne) 
 •  Prefabrykacja zbrojenia fundamentów płyt przejściowych A i D
 •  Betonowanie poprzecznicy w osi C i D etap I
 •  Deskowanie i betonowanie ciosów w osi B
 •  Zbrojenie poprzecznicy w osi C - etap I
 •  Zasypka fundamentu w osi B
 •  Prace porządkowe

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie i deskowanie poprzecznicy w osi C etap 1 (przygotowanie do betonowania)
 • Rozdeskowanie poprzecznicy w osi A i D - etapo 1
 • Zasypka fundamentów w osi B
 • Budowa dróg dojazdowych do belek na placu składowym
 • Montaż podparcia i deskowania poprzecznicy w osi B
 • Przygotowanie ciosów podłożyskowych do montażu łożysk w osi B
 • Montaż łożysk na podporze C
 • Zasypka fundamentu w osi B
 • Betonowanie poprzecznicy w osi C etap 1
 • Pielęgnacja termiczna betonu poprzecznicy w osi C - etap 1

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Pielęgnacja termiczna betonu poprzecznicy w osi C
 • Deskowanie i zbrojenie poprzecznicy w osi B
 • Budowa dróg dojazdowych do belek na placu składowym 
 • Zasypka fundamentu w osi B
 • Naprawa i montaż płotów herpetologicznych
 • Ogrodzenie siatką leśną drogi między bramami
 • Rozbiórka deskowania poprzecznicy w osi C
 • Poszerzenie wjazdu na plac składowy belek od strony łącznicy
 • Wykop i montaż rury osłonowej kolektora w gruncie za podporą D
 • Zbrojenie fundamentu płyty przejściowej

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Rozdeskowanie poprzecznicy w osi B etap I
 • Deskowanie fundamentu płyty przejściowej za przyczółkiem D, przygotowanie do betonowania
 • Usunięcie pozostałościo po poprzednim wykonawcy (grunt zalegający w m,iejscu platformy pod dźwig)
 • Budowa platformy pod dźwig główny
 • Naprawa dróg dojazdowych do obiektu
 • Dostawa kruszywa na platformę pod dźwig
 • Betonowanie fundamentu płyty przejściowej za przyczółkiem D
 • Pielęgnacja betonu fundamentu płyty przejściowej za przyczółkiem D
 • Naprawa dróg dojazdowych
 • Piaskowanie poprzecznic etap 1 w osi B,C,D
 • Kontrola budowy pod kątem zabezpieczeń BHP
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-30
-A A +A