Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2021-02

Postęp robót mostowych (05 - 08 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 05 wykonał następujące roboty:

 • Wykonywanie robót zaległych i usterek zgodnie z protokołem odbioru końcowego

Wykonawca w tygodniu 06 wykonał następujące roboty:

 • Wykonywanie robót zaległych i usterek zgodnie z protokołem odbioru końcowego

Wykonawca w tygodniu 07 wykonał następujące roboty:

 • Wykonywanie robót zaległych i usterek zgodnie z protokołem odbioru końcowego

Wykonawca w tygodniu 08 wykonał następujące roboty:

 • Montaż podwieszania i deskowania poprzecznic skrajnych etap I - WA-352
 • Rozdeskowanie słupów w osi C, B (2 szt.) - WA-352
 • Deskowanie słupów w osi B (2 szt.) - WA-352
 • Zbrojenie słupów w osi B - WA-352
 • Udrażnianie dróg dojazdowych - WA-352
 • Naprawa dróg dojazdowych do obiektów - WA-352
 • Przygotowanie fundemntów w osi B i C do izolacji bitumicznej - WA-352
 • Piakowanie fundamentu i słupów wewnątrz słupów w osi B - WA-352
 • Izolacja cienka ścian pionowych fundamentówych na osi B i C - WA-352
 • Betonowanie słupów w osi B - WA-352
 • Deskowanie i betonowanie ciosów podłożyskowych w osi C - WA-352
 • Zasypka fundamentu w osi C - WA-352
 • Rozwiercenie otworów pod kolektor w ściankach w osi A i D - WA-352
 • Pięlęgnacja betonu słupów w osi B i ciosów w osi C - WA-352
 • Zbrojenie poprzecznicy w osi D etap I - WA-352
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-30
-A A +A