Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2020-02

Postęp robót mostowych (06 - 09 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 06 wykonał następujące roboty:

MA/PZ-364

 • Montaż poręczy schodów skarpowych

Ppz-17

 • Odmulenie przepustu

PM-17a

 • Odmulenie przepustu

Ppz-18

 • Odmulenie przepustu

Ppz-23

 • Montaż maty polimerowej

 

Obiekty mostowe: montaż punktów stałych, obróbka wylotów drenów, układanie ścieków skarpowych,

obróbka szczelin dylatacyjnych korpusu i skrzydeł, czyszczenie ławy podłożyskowej,  oraz roboty drobne i poprawkowe.

Wykonawca w tygodniu 07 wykonał następujące roboty:

WA-363

 • Wyrównanie terenu pod obiektem

MA/PZ-364

 • Układanie izolacji cienkiej podpór (brudowników)

WA-372

 • Zasypka, wyrównanie terenu pod obiektem

Ppz-23

 • Montaż maty polimerowej
 • Zasypka

PM DK46-1

 • Umocnienie rowu pod obiektem

Obiekty mostowe: montaż punktów stałych, obróbka wylotów drenów, układanie ścieków skarpowych,

obróbka szczelin dylatacyjnych korpusu i skrzydeł, czyszczenie ławy podłożyskowej oraz roboty drobne i poprawkowe.

Wykonawca w tygodniu 08 wykonał następujące roboty:

WA-363

 • Oczyszczenie desek gzymsowych
 • Usunięcie śrub montażowych łożysk
 • Oczyszczenie półki podłożyskowej
 • Naprawa i usunięcie ubytków betonu przyczółków
 • Uzupełnienie izolacji cienkowarstwowych korpusu i skrzydeł

MA/PZ-364

 • Oczyszczenie desek gzymsowych
 • Obróbka szczelin dylatacyjnych korpusu i skrzydeł
 • Zaślepienie otworów po ściągach
 • Usunięcie śrub montażowych łożysk
 • Oczyszczenie półki podłożyskowej
 • Naprawa i usunięcie ubytków betonu przyczółków

WA-365

WA-366

 • Montaż tabliczek informacyjnych łożysk
 • Zaślepienie otworów po ściągach
 • Obróbka szczelin dylatacyjnych korpusu i skrzydeł
 • Oczyszczenie desek gzymsowych
 • Usunięcie nierówności betonu przyczółków

PZ-365a

 • Naprawa połączeń gzymsów ściany i skrzydeł strony lewej
 • Obróbka szczelin dylatacyjnych

Ppz-17

 • Odmulenie przepustu
 • Uzupełnienie izolacji cienkowarstwowych

Ppz-17a

 • Odmulenie przepustu

Ppz-18

 • Odmulenie przepustu

WA-372

 • Zasypka pod obiektem
 • Profilowanie terenu pod obiektem

WA-374

 • Zasypka pod obiektem
 • Profilowanie terenu pod obiektem

Wykonawca w tygodniu 09 wykonał następujące roboty:

WA-363

 • Obróbka umocnienia wylotów drenaży

MA/PZ-364

 • Profilowanie przestrzeni podmostowej
 • Zakończenie brukowania i humusowania stożków
 • Obróbka umocnienia wylotów drenaży
 • Uzupełnienie izolacji cienkowarstwowych korpusów i skrzydeł

WA-365

 • Umocnienie wylotów drenów przeciwskarp, odprowadzenie wody do rowu

PZ-365a

 • Umocnienie wylotów drenów płyt przejściowych

Ppz-17

 • Umocnienie wylotów drenów płyt przejściowych

WD-367

 • Uzupełnienie izolacji cienkowarstwowych korpusów i skrzydeł
 • Oczyszczenie desek gzymsowych
 • Naprawa i usunięcie ubytków betonu przyczółków
 • Uzupełnienie izolacji cienkowarstwowych korpusu i skrzydeł

MA/PZ-368

 • Usunięcie śrub montażowych łożysk
 • Oczyszczenie półki podłożyskowej
 • Uzupełniono kostkę betonową przy kanalizacji góry stożka podpory B jezdni prawej

WA-372

 • Obróbka umocnienia wylotów drenaży

Ppz-24

 • Umocnienie wylotów drenów płyt przejściowych
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-04
-A A +A