Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2020-01

Postęp robót mostowych (01 - 05 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 01 wykonał następujące roboty:

 • Robót nie kontynuowano

Wykonawca w tygodniu 02 wykonał następujące roboty:

WA-357:

 • Układanie ścieków muldowych

MA/PZ-364:

 • Umocnienie stożków płytami ażurowymi podpora A
 • Profilowanie nasypu stożka podpora B strona prawa
 • Montaż schodów skarpowych na podporze B

WA-374:

 • Uzupełnienie izolacji cienkiej na skrzydłach i podporach
 • Profilowanie dylatacji pozornych na stykach korpusu i skrzydeł
 • Oczyszczenie ławy podłożyskowej
 • Oczyszczenie ławy podłożyskowej

WA-375:

 • Umocnienie kostką betonową półki pod obiektem podpora B
 • Oczyszczenie desek gzymsowych

PM DK46-1:

 • Zbrojenie płyty zespalającej (jezdnia Opole)
 • Betonowanie płyty zespalającej

Wykonawca w tygodniu 03 wykonał następujące roboty:

MA/PZ-364:

 • Umocnienie stożka płytami ażurowymi podpora B strona prawa

MA/PZ-371:

 • Profilowanie koryta cieku pod obiektem

WA-375:

PM DK46-1:

 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) płyt przejściowych nr 2 i 4 (kierunek Opole)
 • Zbrojenie płyty przejściowej nr 2 i 4 (kierunek Opole)
 • Betonowanie płyt przejściowych nr 2 i 4 (kierunek Opole)
 • Układanie izolacji cienkiej wewnątrz przepustu

Wykonawca w tygodniu 04 wykonał następujące roboty:

MA/PZ-364:

 • Umocnienie stożka płytami ażurowymi podpora B strona prawa

MA/PZ-371:

 • Układanie izolacji cienkiej (brudowników) przyczółków A i B

WA-372:

 • Układanie izolacji cienkiej (brudowników) przyczółków A i E

WA-374:

 • Układanie zasypki pod obiektem

WA-375:

 • Umocnienie półki pod obiektem kostką betonową

PM DK46-1:

 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie zespalającej i płytach przejściowych
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych

Wykonawca w tygodniu 05 wykonał następujące roboty:

MA/PZ-364:

 • Humusowanie stożków podpora A i B strona prawa

PM DK46-1 (kierunek Opole):

 • Montaż desek gzymsowych
 • Betonowanie, zbrojenie kapy chodnikowej
 • Umocnienie cieku w przepuście
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-04
-A A +A