Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-12

Postęp robót mostowych (49 - 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zasypka podpora D
 • Wyciąganie grodzic stalowych
 • Zasypka stożków

PPZ-13:

 • Wyciąganie grodzic stalowych

PPZ-13c:

 • Rozkładanie humusu wewnątrz przepustu

PPZ-14:

 • Rozkładanie humusu wewnątrz przepustu

PPZ-15:

 • Rozkładanie humusu wewnątrz przepustu

MA/PZ-364:

 • Wykonanie materaca pod podwaliny umocnienia stożków

WA-370:

 • Prace wykończeniowe
 • Montaż barier ochronnych

MA/PZ-371:

 • Prace wykończeniowe
 • Montaż barier ochronnych
 • Humusowanie stożków

WA-372:

 • Montaż reperów geodezyjnych
 • Montaż barier ochronnych

WK-373:

 • Obróbka dylatacji pionowych

WA-375:

 • Umocnienie półek i skarp kostką betonową pod obiektem

PPZ DP1076S-1:

 • Montaż balustrad skarpowych i korytek

PPZ DP1076S-2:

 • Montaż balustrad skarpowych i korytek

PM DP 15-1:

 • Montaż balustrad skarpowych i korytek

PPZ-21:

 • Montaż balustrad skarpowych i korytek

PPZ-23:

 • Montaż balustrad skarpowych i korytek

PPZ-24:

 • Montaż balustrad skarpowych i korytek

PPZ-25:

 • Montaż balustrad skarpowych i korytek

PM-22a:

 • Montaż balustrad skarpowych i korytek

PM DK 46-1:

 • Przygotowywanie jezdni w kierunku Częstochowy do przełożenia ruchu
 • Wyciąganie ścianek szczelnych
 • Rozbiórka istniejącej konstrukcji - kierunek Opole
 • Zarurowanie cieku – kierunek Opole

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zasypka stożka przy podporze A i D
 • Wyciąganie grodzic stalowych

WD-354:

 • Wykonywanie odprowadzeń drenażu zasypki przyczółka do rowu pod obiektem podpory C

PM-13c:

 • Montaż balustrad na gzymsach

PPZ-14:

 • Montaż balustrad na gzymsach

PPZ-15:

 • Montaż balustrad na gzymsach

PZ-365a:

 • Montaż ścieku
 • Montaż balustrad na gzymsach

WA-363:

 • Montaż blach gzymsowych
 • Montaż pochwytu przy schodach skarpowych

MA/PZ-364:

 • Betonowanie podwaliny umocnienia stożka podpory A strona lewa i prawa
 • Przygotowywanie platformy pod montaż ścianek szczelnych
 • Pogrążanie ścianek szczelnych na podporze B strona prawa
 • Montaż blach gzymsowych

WA-365:

 • Montaż blach gzymsowych
 • Montaż pochwytu przy schodach skarpowych

WA-366:

 • Montaż blach osłonowych dylatacji

PPZ-17:

 • Montaż korytek wzdłuż gzymsów
 • Montaż balustrad na gzymsach

PPZ-17a::

 • Montaż korytek wzdłuż gzymsów
 • Montaż balustrad na gzymsach

PPZ-18:

 • Montaż korytek wzdłuż gzymsów
 • Montaż balustrad na gzymsach

MA/PZ-368:

 • Humusowanie stożków
 • Obrukowanie góry stożków (łezki)

WA-370:

 • Montaż barier ochronnych

MA/PZ-371:

 • Montaż barier ochronnych

WA-372:

 • Montaż barier ochronnych
 • Obrukowanie skarpy poza stożkiem podpora A
 • Montaż blach osłonowych dylatacji
 • Montaż wypełnienia ekranów akustycznych

WK-373:

 • Montaż geomembrany układanej pod warstwą mrozoochronną – konstrukcja wschodnia i zachodnia

WA-374:

 • Montaż blach gzymsowych

WA-375:

 • Montaż blach gzymsowych
 • Profilowanie skarpy pod obiektem podpory C

PPZ-DP 1076S-1:

 • Montaż balustrad na gzymsach

PM-DP 1076S-2:

 • Montaż balustrad na gzymsach

PPZ-20:

 • Montaż korytek wzdłuż gzymsów
 • Montaż balustrad na gzymsach

PPZ-21:

 • Montaż balustrad na gzymsach

PM-22a:

 • Montaż balustrad na gzymsach

PPZ-24:

 • Montaż balustrad na gzymsach

PM DK46-1 (konstrukcja kierunek Opole):

 • Wykop pod fundament
 • Ułożenie warstwy betonu wyrównawczego fundamentu
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie fundamentu

Wykonawca w tygodniu 51 wykonał następujące roboty:

PPZ-12:

 • Montaż korytek ściekowych wzdłuż gzymsów
 • Wyciąganie grodzic stalowych
 • Wykonanie umocnienia skarp matą polimerową z humusem

PPZ-13:

 • Montaż balustrad na gzymsach
 • Wykonanie umocnienia skarp matą polimerową z humusem

WA-353:

 • Wykonanie odprowadzeń drenażu zasypki przyczółka do rowu pod obiektem na podporze C

MA/PZ-364:

 • Zasypka stożka podpora A strona lewa
 • Betonowanie podwaliny podpora B strona prawa
 • Montaż schodów skarpowych podpora A strona lewa

WA-372:

 • Uszynienie obiektu

PPZ-25:

 • Profilowanie i uzupełnienie dylatacji przy skrzydłach

PM DK 46-1 (konstrukcja kierunek Opole):

 • Zasypka fundamentów
 • Montaż prefabrykatów skrzynkowych
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na łączeniach prefabrykatów skrzynkowych
 • Układanie izolacji cienkiej przepustu
 • Montaż gabionów skrzydeł
 • Zasypka przepustu

Wykonawca w tygodniu 52 wykonał następujące roboty:

 • Robót nie kontynuowano
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-04
-A A +A