Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-09

Postęp robót mostowych (36 i 39 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Kolumny DSM na podporze A,
 • Roboty ziemne podpora A,
 • Zbrojenie płyty fundamentowej na podporze D,

WA-353:

 • Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach przyczółka,
 • Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnie żywiczne,
 • Przygotowanie kap chodnikowych na skrzydłach i ustroju nośnym do betonowania,
 • Skarpowanie stożków,

WD-354:

 • Montaż ścieku przykrawężnikowego,

WD-355:

 • Układanie asfaltu lanego na obiecie,
 • Wykonanie chudego betonu pod kapy chodnikowe na dojazdach,

WD-356:

 • Wykonanie kap chodnikowych na długości skrzydeł przyczółka,
 • Zbrojenie gzymsu na skrzydłach układanie pod wodociąg,
 • Betonowanie fundamentu pod wodociąg,
 • Kształtowanie stożków,

WA-357:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych,

WD-358:

 • Układanie żywicy na kapach chodnikowych,

MA/PZ-359:

 • Betonowanie kap chodnikowych

WA-360:

 • Betonowanie kap na długości odcinków przydylatacyjnych
 • Profilowanie stożków w osi A i B jezdni lewej

WD-361:

 • Zasypka przyczółka A i C jezdni lewej
 • Układanie krawężnika na  jezdni prawej
 • Montaż kotew talerzowych kap chodnikowych jezdni prawej
 • Betonowanie, zbrojenie,deskowanie płyty przejściowej w osi A jezdni prawej

WD-361a:

 • Zabezpieczenie BHP obiektu
 • Czyszczenie ustroju nośnego z pozostałości deskowania

WD-362:

 • Montaż krawężników na jezdni krawężników
 • Wykonanie zasypki pod płytę przejściową w osi C jezdni prawej
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie fundamentu pod płytę przejściową w osi C jezdni prawej
 • Montaż dylatacji w osi A i C jezdni prawej

WA-363:

 • Betonowanie kap chodnikowych
 • Montaż kotew ekranów akustycznych
 • Spoinowanie desek gzymsowych

MA/PZ-364:

 • Przygotowywanie kap chodnikowych jezdni lewej i prawej do betonowania

WA-365:

 • Profilowanie stożków w osi A i B jezdni lewej

WA-366:

 • Zabezpieczenie BHP obiektu

WD-367:

 • Betonowanie podwaliny stożka w osi A strona południowa i północna
 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) płyty przejściowe w osi A
 • Śrutowanie płyty pomostowej

MA/PZ-368:

 • Profilowanie stozków
 • Wykonywanie zasypki pod płytę przejściową w osi B jezdni lewej i prawej

WA-370:

 • Ustawienie i montaż dylatacji w osi A i B jezdni lewej

MA/PZ-371:

 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni lewej i prawej
 • Wykonywanie zasypki pod plyty przejściowe w osi B jezdni lewej i prawej

WA-372:

 • Wykonywanie drenażu za płytami przejsciowymi w osi A i E
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) płyt przejściowych w osi A i E
 • Naprawa betonu płyty pomostowej jezdni prawej poprzez nałożenie żywic
 • Śrutowanie kap chodnikowych jezdni lewej i prawej

WK-373:

 • Wykonanie izolacji cienkiej ścian bocznych gzymsów,
 • Odtworzenie nasypu kolejowego po stronie południowej

WA-374:

 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalne na płytach przejściwoych i ściance zaplecznej w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) na płytach przejściowych w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Deskowanie podwalin stożków w osi A  jezdni lewej i prawej
 • Ułożenie izolacja z papy termozgrzewalna w strefie kap chodnikowych jezdni lewej i prawej
 • Wykonywanie obrukowania stożka w osi B jezdni prawej
 • Montaż schodów betonowych na pozostałych stożkach

WA-375:

 • Montaż krawężników na odcinkach skrzydeł w osi A i B jezdni prawej
 • Śrutowanie kap chodnikowych jezdni lewej i prawej
 • Montaż desek gzymsowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B jezdni prawej wraz ze spoinowaniem
 • Naprawa betonu płyty pomostowej jezdni prawej poprzez nałożenie żywic

Prace na przepustach: Ppz-13, Ppz-12.

Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie fundamentu podpory D,

WA-352a:

 • Izolacja z papy termozgrzewalnej na ustroju nośnym jezdni łącznicy,

WA-353:

 • Śrutowanie płyty pomostowej j. łącznicy pod izolację grubą,
 • Betonowanie kap chodnikowych oraz układanie krawężnika zanikającego na dojazdach do obiektu,
 • Układanie ścieku przy-krawężnikowego,

WD-354:

 • Spoinowanie ścieku przy-krawężnikowego,

WD-355:

 • Zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych za przyczółkiem w osi 1,
 • Układanie ścieku przy-krawężnikowego,
 • Układanie krawężników na dojeździe do obiektu,

WD-356:

 • Betonowanie skrzydełek przyczółka od strony południowej.

WA-357:

 • Montaż krawężników zanikających,
 • Zbrojenie kap chodnikowych,

WD-358:

 • Wykonanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych,
 • Montaż krawężników,

MA/PZ-359:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie płyt przejściowych w osi B jezdni lewej i prawej

WA-360:

 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A jezdni lewej i prawej
 • Profilowanie stożka w osi A i B jezdni lewej
 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni lewej i prawej
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni lewej i prawej

WD-361:

 • Montaż krawężnika na płycie pomostowej jezdni prawej
 • Montaż kotew talerzowych kap chodnikowych jezdni prawej
 • Montaż barier drogowych jezdni lewej
 • Montaż krawężników zanikających dla jezdni lewej
 • Układanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych jezdni lewej
 • Montaż desek gzymsowych wraz ze spoinowaniem dla obiektu jezdni prawej

WD-361a:

 • Zabezpieczenie BHP obiektu

WD-362:

 • Betonowanie, zbrojenie płyt przejściowych w osi A jezdni lewej i prawej
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie fundamentu pod płyty przejściowe w osi C jezdni lewej i prawej
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) płyt przejściowych w osi C jezdni lewej i prawej
 • Montaż krawężnika na płycie pomostowej jezdni prawej

WA-363:

 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni lewej i prawej
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni lewej
 • Wymiana zasypki podpory B

MA/PZ-364:

 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni lewej i prawej
 • Betonowanie kap chodnikowych jezdni lewej i prawej
 • Wymiana zasypki podpory A

WA-365:

 • Gruntowanie kap chodnikowych jezdni lewej i prawej
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A jezdni lewej i prawej

WA-366:

 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni lewej
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni lewej

WD-367:

 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej
 • Ułożenie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie płyty przejściowej w osi A
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie przejściowej i ściance zaplecznej
  w osi A i C
 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego na płycie pomostowej w osi C
 • Podłączenie kolektora odwodnienia w osi A i C
 • Wykonanie drenażu płyty przejściowej w osi C

MA/PZ-368:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie fundamentu pod płyty przejściowe w osi A jezdni lewej i prawej
 • Ułożenie warstwy betonu wyrównawczego (chudziaka) płyt przejściowych w osi A jezdni lewej i prawej
 • Gruntowanie kap chodnikowych
 • Podłączenie kolektora odwodnienia w osi B

WD-369:

 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i C
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i C
 • Podłączenie kolektora odwodnienia w osi A

MA/PZ-371:

 • Wykonywanie zasypki pod płyty przejściowe w osi B

WA-372:

 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni prawej
 • Śrutowanie kap chodnikowych
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni prawej
 • Ułożenie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych jezdni lewej i prawej

WK-373:

 • Wykonanie przekotwienia ściągów wraz ze sprężeniem dla skrzydeł 1-2 i 3-4 konstrukcji zachodniej
 • Odbudowa nasypu kolejowego od strony północnej

WA-374:

 • Montaż krawężnika na płycie pomostowej jezdni lewej i prawej
 • Wykonywanie obrukowania stożka w osi A i B jezdni prawej

WA-375:

 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni prawej
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B jezdni prawej
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B
 • Ułożenie nawierzchni żywicznej na japach chodnikowych jezdni lewej i prawej
 • Podłączenie kolektora odwodnienia w osi B

PM DP 15-1:

 • Wykonanie wykopu
 • Betonowanie, deskowanie ławy fundamentowej przepustu

PM DK-46-1:

 • Frezowanie nawierzchni jezdni DK-46 w strefie montażu przepustu

Wykonawca wykonywał prace na przepustach: PPZ-12, PPZ-13

 

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie, deskowanie przyczółka w osi D
 • Zbrojenie przyczółka w osi A

WA-352a:

 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego ATL na jezdni łącznicy

WA-353:

 • Obrukowanie stożka w osi B jezdni łącznicy
 • Montaż krawężnika zanikającego

WD-355:

 • Drenaż za płytą przejściową w osi 3
 • Układanie warstwy wyrównawczej (chudziaka) kap chodnikowych w osi 3
 • Obrukowanie stożka w osi 1 i 3 strony lewej
 • Montaż krawężnika na dojeździe do obiektu w osi 3
 • Próbne obciążenie obiektu
 • Wykonywanie odwodnienia obiektu

WD-356:

 • Montaż ścieku przy krawężnikowego z elementów granitowych
 • Montaż balustrad na obiekcie
 • Próbne obciążenie obiektu

WA-357:

 • Montaż kotew ekranów akustycznych
 • Betonowanie kap chodnikowych w pasie rozdziału
 • Montaż krawężników zanikających w osi A

WD-358:

 • Montaż barier drogowych
 • Ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu SMA
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

PS DS 29-2:

 • Deskowanie ścian wlotu i wylotu przepustu

PS DP 06:

 • Betonowanie, zbrojenie deskowanie płyt przejściowych

MA/PZ-359:

 • Betonowanie płyt przejściowych w osi B jezdni lewej i prawej
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi A jezdni lewej
  i prawej
 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego na płytach przejściowych w osi A
 • Wykonanie drenażu płyt przejściowych w osi B
 • Profilowanie stożków w osi A i B jezdni lewej

WA-360:

 • Układanie krawężników (podwaliny stożka)
 • Montaż schodów skarpowych w osi A i B jezdni lewej
 • Obrukowanie stożka w osi A i B jezdni lewej
 • Ułożenie warstwy asfaltu lanego ATL na płycie pomostowej jezdni lewej i prawej

WD-361 jezdnia prawa:

 • Zbrojenie płyty przejściowej w osi C
 • Zbrojenie kap chodnikowych na płycie pomostowej
 • Betonowanie kap chodnikowych w pasie rozdziału osi A i C
 • Betonowanie ław pod drenaż płyt przejściowych w osi A i C

WD-361 jezdnia lewa:

 • Obrukowanie stożka w osi A i C
 • Wykonanie próby szczelności odwodnienia

WD-362:

 • Betonowanie płyt przejściowych w osi A
 • Montaż krawężników na płycie pomostowej jezdni prawej
 • Montaż desek gzymsowych
 • Wykonywanie zasypki podpory w osi A
 • Betonowanie ławy pod drenaż płyty przejściowej

WA-363:

 • Wykonywanie zasypek / wymiana materiału podpory w osi A i B
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B jezdni lewej i prawej

MA/PZ-364:

 • Wykonywanie zasypek / wymiana materiału podpory w osi A

WA-366:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych
 • Usuwanie izolacji z papy termozgrzewalnej jezdni prawej po poprzednim Wykonawcy

WD-367:

 • Ułożenie warstwy ochronnej betonu na płycie przejściowej w osi C
 • Deskowanie podwaliny stożka w osi C strona lewa i prawa

MA/PZ-368:

 • Betonowanie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie fundamentu pod płyty przejściowe w osi B
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie płyt przejściowych w osi A
 • Układanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych

WD-369:

 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i C

WA-370:

 • Brak prowadzonych robót

MA/PZ-371:

 • Naprawa powierzchni płyty pomostowej jezdni lewej i prawej
 • Wykonywanie zasypki pod płyty przejściowe w osi A
 • Odbudowa stożka w osi A strona prawa

WA-372:

 • Podłączenie kolektora odwodnienia

WK-373:

 • Montaż balustradach na gzymsach skrzydeł konstrukcji wschodniej i zachodniej
 • Zbrojenie brusa skrzydła 2-2 konstrukcji zachodniej

WA-374:

 • Obrukowanie stożka w osi A strona lewa i prawa oraz w osi B strona prawa
 • Podłączenie kolektora odwodnienia
 • Ułożenie warstwy wyrównawczej (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł

WA-375:

 • Betonowanie podwaliny stożka w osi B strona lewa i prawa

PM DK 46-1:

 • Wbijanie ścianki szczelnej strona prawa DK 46

PM DP 15-1:

 • Montaż prefabrykatów skrzynkowych przepustu

PM DP 1076S-2:

 • Wykop przepustu

Wykonawca wykonywał prace na przepustach:  PPZ-12, PPZ-13

 

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Betonowanie, zbrojenie deskowanie fundamentu podpory w osi A
 • Zbrojenie korpusu podpory w osi D

WA-353:

 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych na odcinkach skrzydeł
 • Obrukowanie stożka w osi A jezdni łącznicy

WD-354:

 • Przegląd i czyszczenie łożysk
 • Montaż barier ochronnych

WD-355:

 • Obrukowanie stożka w osi 3
 • Przegląd i czyszczenie łożysk
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych ustroju nośnego

WD-356:

 • Uzupełnienie asfaltu lanego ATL przy ścieku krawężnikowym
 • Betonowanie oporów krawężnika na dojazdach do obiektu
 • Przegląd i czyszczenie łożysk
 • Montaż schodów skarpowych w osi C
 • Uzupełnienie drenażu z grysu otoczonego żywicą w obrębie wpustów
 • Uzupełnienie otworów po sączkach w kładce technologicznej rurociągu
 • Wykonywanie podwalin stożka w osi A
 • Montaż balustrad
 • Montaż barier ochronnych
 • Spoinowanie desek gzymsowych na odcinkach skrzydeł
 • Zbrojenie, deskowanie bloków oporowych rurociągu

WA-357:

 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Montaż krawężników zanikających
 • Montaż barier ochronnych
 • Spoinowanie krawężników i desek gzymsowych

PS DP 06:

 • Wykonanie drenażu za płytami przejściowymi przepustu
 • Wykonywanie zasypki przepustu

PS DP 29-2:

 • Deskowanie i zbrojenie wlotu i wylotu przepustu

MA/PZ-359:

 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi A
 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A jezdni lewej i prawej
 • Montaż podwalin (krawężnika) stożka w osi A i B jezdni lewej
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej jezdni lewej i prawej

WA-360:

 • Obrukowanie stożków A i B jezdni lewej
 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A
 • Profilowanie stożka w osi A i B jezdni prawej
 • Zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A

WD-361 jezdnia lewa:

 • Obrukowanie stożków w osi A i B

WD-361 jezdnia prawa:

 • Betonowanie kapy chodnikowej strona lewa
 • Montaż drenażu płyt przejściowych w osi A i C

WD-361a:

 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni lewej i prawej pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej
 • Wykonywanie zasypek w osi C

WD-362:

 • Betonowanie fundamentu pod schody skarpowe
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż schodów skarpowych
 • Betonowanie, Ustawianie, zbrojenie, deskowanie dylatacji w osi A i C jezdni prawej
 • Montaż podwaliny stożka
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapie chodnikowej jezdni prawej strony lewej

WA-363:

 • Wykonywanie zasypek / wymiana materiału podpory w osi A i B

MA/PZ-364:

 • Wykonywanie zasypek / wymiana materiału podpory w osi A i B
 • Układanie nawierzchni żywicznych na kapach chodnikowych ustroju nośnego
 • Montaż krawężnika kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A i B jezdni lewej i prawej

WA-365:

 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w pasie rozdziału

WA-366:

 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł w osi A

WD-367:

 • Betonowanie podwaliny stożka oś C strona prawa
 • Deskowanie, układanie warstwy wyrównawczej betonu na odcinkach skrzydeł w osi C
 • Przygotowywanie powierzchni papy pod ułożenie warstwy asfaltu lanego ATL
 • Układanie warstwy asfaltu lanego ATL na płycie pomostowej

MA/PZ-368:

 • Betonowanie płyt przejściowych w osi A
 • Betonowanie fundamentu pod płyty przejściowe w osi B
 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu (chudziaka) płyt przejściowych w osi B
 • Betonowanie, deskowanie podwalin stożków w osi A i B
 • Zbrojenie płyt przejściowych w osi B
 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni prawej
 • Naprawy żywiczne płyty pomostowej jezdni prawej
 • Wyprowadzenie drenaży ze stożków w osi A strona lewa i prawa
 • Profilowanie stożków
 • Montaż schodów skarpowych

WD-369:

 • Gruntowanie, układanie nawierzchni żywic na kapach chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych i skrzydeł w osi A i C

WA-370:

 • Wykonywanie zasypki na podporze w osi A
 • Wykop pod fundament płyt przejściowych w osi A i B

MA/PZ-371:

 • Naprawy żywiczne płyty pomostowej jezdni lewej i prawej
 • Wykonywanie zasypki na podporze A
 • Profilowanie nachylenia zasypki pod płyty przejściowe w osi A

WA-372:

 • Układanie warstwy asfaltu lanego ATL na płycie pomostowej jezdni prawej
 • Naprawy izolacji z papy termozgrzewalnej w strefie kap chodnikowych jezdni prawej
  strony prawej
 • Montaż kolektora odwadniającego w gruncie w osi E strona lewa
 • Montaż kolektora odwadniającego w przęśle C-D (nad torami kolejowymi)
 • Montaż kolektora odwadniającego w przęśle D-E

WK-373:

 • Podbicie torów i uzupełnienie tłucznia
 • Montaż odbojnic
 • Betonowanie, zbrojenie deskowanie brusów 1-1 i 4-4 konstrukcji zachodniej
 • Próbne obciążenie obiektu
 • Gruntowanie, układanie nawierzchni żywicznych na gzymsach
 • Wykop i wywóz materiału zalegającego na płycie dennej konstrukcji wschodniej i zachodniej

WA-374:

 • Obrukowanie stożka w osi A i B jezdni lewej
 • Montaż krawężnika na odcinkach skrzydeł w osi A i B
 • Zbrojenie kap chodnikowych na ustroju nośnym i na odcinkach skrzydeł
 • Montaż rur osłonowych na ustroju nośnym i na odcinkach skrzydeł

WA-375:

 • Układanie warstwy asfaltu lanego ATL na płycie pomostowej jezdni prawej
 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie kap chodnikowych na odcinkach skrzydeł jezdni lewej
  w osi A i B
 • Profilowanie stożków, montaż schodów skarpowych

PM DP 15-1:

 • Betonowanie, zbrojenie płyt dennych przepustu
 • Naprawa prefabrykatu skrzynkowego skrajnego

PPZ DP 1076S-1:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie skrzydeł wlotu i wylotu przepustu

PM DP 1076S-2:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie płyt dennych przepustu

PM DK 46-1:

 • Demontaż barier na jezdni w kierunku Częstochowy
 • Rozbiórka istniejącego przepustu etap I
 • Montaż bariery betonowej

Ppz-12:

 • Betonowanie płyty dennej przepustu segment I
 • Wykonywanie izolacji cienkiej płyty dennej przepustu segment I
 • Zbrojenie płyty dennej przepustu segment II

Ppz-13:

 • Wykonywanie izolacji cienkiej płyty dennej przepustu segment I
 • Zbrojenie płyty dennej przepustu segment II
 • Deskowanie ścian i stropu przepustu
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A