Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-08

Postęp robót mostowych (32 - 35 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 32 wykonał następujące roboty:

 • Badania zagęszczenia zasypek na obiektach WA-363 podpora B, MA/PZ-364 podpora A, WA-365

Wykonawca w tygodniu 33 wykonał następujące roboty:

 • Odkręcanie balch maskujących dylatację, WA-352a
 • Zasypka pod kapy chodnikowe na długości skrzydeł, WD-355
 • Usunięcie deskowania ustroju nośnego, WA-360
 • Odkopanie ścianki zaplecznej w osi B, WD-362
 • Prostowanie prętów zbrojeniowych, WD-362
 • Montaż pomostu roboczego, WD-362
 • Plantowanie, pomiędzy obiektami WA-363 a MA/PZ-364
 • Dostawa prefabrykatów odprowadzających wodę opadową do studni, MA/PZ-364
 • Rozplantowanie materiału ziemnego pod WA-366 oraz MA/PZ-364
 • Zdjęcie warstwy z kruszywa na dojeździe do obiektu, pozyskany materiał posłuży do wykonania dróg technologicznych, WD-369
 • Odtworzono/ Wykonano najazd technologiczny do obiektu, usunięto skorodowanie, MA/PZ-371
 • Organizacja zaplecza przy obiekcie MA/PZ-371
 • Wykonywanie dojazdu technologicznego do obiektu WA-372
 • Przygotowanie powierzchni ścianek zaplecznych w osi A i B pod montaż urządzeń dylatacyjnych, WA-374 j.l. j.p.
 • Montaż prefabrykowanych płyt betonowych służących do wykonania dojazdu technicznego do ob, WA-374
 • Przygotowanie dróg dojazdowych dla dźwigu, WA-374

Wykonawca w tygodniu 34 wykonał następujące roboty:

WA-352a:

 • Przygotowanie kap pod nawierzchnie z żywic,
 • Układanie chudego betonu pod kapy chodnikowe na długości skrzydeł w osi A jezdni lewej,
 • Nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych,

WA-352:

 • Rozbiórka podpory E,
 • Przygotowanie do wykonania kolumn DSM,

WA-353:

 • Kapy chodnikowe na jezdni głównej - odcinki przydylatacyjne i na długości skrzydeł przyczółków
 • Prace naprawcze

WD-354:

 • Prace naprawcze,
 • Montaż wpustów  i cieku przykrawężnikowego,

WD-356

 • Beton podkładowy pod kapay chodnikowe na długości skrzydła,

WA-357:

 • Zbrojenie kap chodnikowych na długości skrzydła w osi B,

MA/PZ-359:

 • Plantowanie zasypki pod płyty przejściowe za przyczółkiem w osi B,

WA-360:

 • Roboty wykończeniowe powierzchni betonowych,

WD-361:

 • Roboty wykończeniowe,
 • Przygotowanie powierzchni betonowej wnęk dylatacyjnych,

WD-362:

 • Betonowanie scianki zaplecznej w osi A jezdni prawej,
 • Kontynuacja robót zbrojarskich ścianki zaplecznej podpory C jezdni prawej,
 • Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania  na płycie ustroju nośnego,

WA-363:

 • Montaż kotew krawężników,

MA/PZ-364:

 • Montaż kotew krawężników,
 • Montaż desek gzymsowych, kotwienie krawężników,

WA-370:

 • Przygotowanie wnęk pod dylatacje,

WA-374:

 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych,
 • Profilowanie stożków,
 • Montaż dylatacji j. prawej i j. lewej
 • Zbrojenie i deskowanie wnęk dylatacyjnych,
 • Zbrojenie i deskowanie dylatacji w osi A i B j. lewej i j. prawej,

WA-375:

 • Profilowanie stożków,

DP06:

 • Deskowanie i zbrojenie skrzydeł przepustu, DP06
 • Deskowanie i zbrojenie przepustu,

Wykop pod przepust, Ppz-12/ Ppz-13

Stablizacja DP13

Wykonawca w tygodniu 35 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Roboty ziemne na podporze A,
 • Ścinanie kolumn DSM na podporze D,
 • Rozpoczęcie prac wzmocnienia podloża kolumnami DSM na podpory A,

WA-353:

 • Przygotowanie kap pod nawierzchnię z żywic,
 • Prace naprawcze,
 • Przegląd łożysk,

WD-354:

 • Rozpoczęcie montażu ścieku przykrawężnikowego z elementów granitowych,
 • Prace naprawcze,

WD-355:

 • Ułożono izolację z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej

WD-356:

 • Wykonano kapy chodnikowe na odcinkach skrzydeł,

MA/PZ-359:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie płyty przejściowej w osi A,
 • Przygotowywanie kap chodnikowych do betonowania

WD-361:

 • Wykonanie Izolacji ścianki zaplecznej w osi A i C,
 • Układanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowej na odcinkach skrzydeł w osi A i C j. lewa

WD-362:

 • Betonowanie, zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej na podporze A i C j. prawej,

WA-363:

 • Przygotowanie kap chododnikowych do betonowania,

MA/PZ-364:

 • Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania

WD-367:

 • Wykonanie zasypki pod płytę przejściowa w osi A,
 • Zbrojenie, deskowanie dylatacji w osi A i B
 • Szalowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową w osi A

MA/PZ-368:

 • Wykonanie zasypki pod płytę przejściową podpory w osi A,
 • Profilowanie stożków w osi A i B j. lewa

WA-370:

 • Profilowanie stożków w osi A i B j. lewa,
 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych w osi A i B,

WA-372:

 • Śrutowanie, piaskowanie płyt przejściowych i ścianek zaplecznych w osi A i E

WA-374:

 • Betonowanie, zbrojenie, deskowanie dylatacji w osi A i B
 • Śrutowanie płyt przejściowych i ścianek zaplecznych w osi A i B,
 • Ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych i ściankach zaplecznych w osi A i B,

WA-375:

 • Ułożono warstwę wyrównawczą z chudego betonu pod kapy chodnikowe na skrzydłach w osi A i B j. prawa,
 • Śrutowanie płyty pomostowej jezdni prawej,

Wykop pod przepust: PPZ-13

  Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
  -A A +A