Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-04

Postęp robót mostowych (14 - 18 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Przygotowanie powierzchni betonowych wiaduktu do zabezpieczenia antykorozyjnego
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych przyczółka w osi A i D oraz słupów w osi B i C

WA-360:

 • Korekta liniowości izolacji skrzydeł obiektu w osi podpory A i B

WA-363:

 • Przygotowanie powierzchni betonowych ścianek zaplecznych w osi B jezdni lewej i prawej pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej
 • Żywicowanie przy ściankach zaplecznych

MA/PZ-364:

 • Montaż zbrojenia dylatacji w osi podpory A jezdni lewej i prawej
 • Montaż podestów roboczych

MA/PZ-368:

 • Zbrojenie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Spoinowanie desek gzymsowych
 • Fugowanie otworów po ściągach

MA/PZ-371:

 • Deskowanie skrzydeł w osi podpory A i B jezdni lewej i prawej

WA-372:

 • Deskowanie, zbrojenie dylatacji w osi A i E jezdni lewej i prawej
 • Piaskowanie fundamentu w osi D pod ułożenie izolacji cienkiej
 • Montaż podestów roboczych do ustroju nośnego

WK-373:

 • Demontaż konstrukcji odciążających

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczółka w osi A i D oraz słupów  w osi B i C

WA-352a:

 • Wykonanie dylatacji kap chodnikowych

MA/PZ-364:

 • Betonowanie oraz dokończenie deskowania, zbrojenia dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej

MA/PZ-368:

 • Izolacja na przyczółkach

MA/PZ-371:

 • Betonowanie skrzydeł w osi A i B jezdni prawej
 • Deskowanie skrzydła w osi A i B jezdni lewej

WA-372:

 • Deskowanie, zbrojenie dylatacji w osi E jezdni lewej i prawej
 • Piaskowanie fundamentu w osi B pod ułożenie izolacji

WK-373:

 • Ułożenie warstwy betonu ochronnego wraz z izolacją papy termozgrzewalnej na konstrukcji wschodniej i zachodniej
 • Zbrojenie gzymsów na skrzydłach

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Wykonywanie izolacji cienkiej  (opaski) podpór przyczółka w osi A i D oraz słupów w osi B i C

WA-352a:

 • Montaż wpustów i sączków

WA-353:

 • Układanie warstwy wyrównawczej betonu pod krawężniki zanikające w osi C
 • Montaż wpustów i sączków
 • Piaskowanie kap chodnikowych

WD-354:

 • Wykonanie górnych warstw zasypek stożków w osi 1 i 3
 • Umocnienie stożków w osi 1 i 3

MA/PZ-359:

 • Betonowanie, zbrojenie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej
 • Żywicowanie w rejonie kap chodnikowych pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej

MA/PZ-364:

 • Żywicowanie w rejonie kap chodnikowych pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe

MA/PZ-371:

 • Deskowanie skrzydeł w osi A i B jezdni lewej

WA-372:

 • Betonowanie dylatacji w osi A i E jezdni lewej i prawej

WK-373:

 • Deskowanie oczepów skrzydeł konstrukcji wschodniej i zachodniej

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

PPZ-13:

 • Kontynuacja wykopu

WA-352a:

 • Obrukowanie stożków
 • Montaż sączków i wpustów

WA-353:

 • Montaż sączków i wpustów
 • Piaskowanie kap chodnikowych
 • Czyszczenie desek gzymsowych

WD-354:

 • Obrukowanie stożków

WA-360:

 • Przygotowanie powierzchni ścianek zaplecznych pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej

MA/PZ-364:

 • Montaż kotew talerzowych
 • Układanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi B jezdni lewej
  i prawej

MA/PZ-371:

 • Betonowanie skrzydła w osi B jezdni lewej

WA-372:

 • Przygotowanie powierzchni ścianek zaplecznych pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej

WK-373:

 • Deskowanie oczepów skrzydeł konstrukcji wschodniej i zachodniej

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

MA/PZ-364:

 • Drenaż płyt przejściowych w osi B
 • Ułożenie warstwy ochronnej izolacji płyt przejściowych osi B jezdni lewej i prawej

MA/PZ-371:

 • Betonowanie skrzydeł obiektu, etep II, oś A jezdnia lewa
Ostatnia aktualizacja: 2020-05-25
-A A +A