Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-03

Postęp robót mostowych (10 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż kotew gruntowych, kleszczy i oczepów stalowych w osi podpory D – V rząd

WA-352a:

 • Prace porządkowe na obiekcie

WA-353:

 • Prace porządkowe na obiekcie
 • Oczyszczanie półki podłożyskowej

MA/PZ-359:

 • Deskowanie, zbrojenie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej

WA-363:

 • Betonowanie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej

MA/PZ-364:

 • Deskowanie, zbrojenie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej

WA-371:

 • Deskowanie, zbrojenie skrzydeł w osi podpory B

WK-373:

 • Deskowanie I etapu ścianki burtowej od strony południowej

PPZ-13:

 • Montaż kotew gruntowych, kleszczy i oczepów stalowych – IV rząd
 • Pogrążanie wykopu pod V rząd kotew gruntowych

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż kotew gruntowych, kleszczy i oczepów stalowych w osi podpory D – V rząd

MA/PZ-364:

 • Deskowanie, zbrojenie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej

WA-371:

 • Deskowanie, zbrojenie skrzydeł w osi podpory B

WA-372:

 • Piaskowanie wnęk dylatacyjnych w osi A i B

WK-373:

 • Deskowanie II etapu ścianki burtowej od strony południowej

PPZ-13:

 • Montaż kotew gruntowych, kleszczy i oczepów stalowych – V rząd

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

MA/PZ-364:

 • Śrutowanie płyt przejściowych w osi B jezdni lewej i prawej

MA/PZ-371:

 • Deskowanie, zbrojenie skrzydeł w osi podpory A jezdni lewej

WA-372:

 • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przęsła D-E, przęsła B-C, podpory w osi D
 • Śrutowanie płyt przejściowych
 • Piaskowanie wnęk dylatacyjnych

WK-373:

 • Zbrojenie ścianek burtowych od strony południowej
 • Montaż desek gzymsowych na ściankach burtowych od strony północnej

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

WA-363:

 • Piaskowanie ścianek zaplecznych w osi A i B jezdni lewej i prawej pod ułożenie izolacji

MA/PZ-368:

 • Spoinowanie desek gzymsowych

WA-372:

 • Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych

WK-373:

 • Betonowanie ścianek burtowych od strony południowej

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-05-25
-A A +A