Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2019-02

Postęp robót mostowych (06 - 09 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 06 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Pogrążanie wykopu w osi podpory D
 • Montaż kotew gruntowych w osi podpory D – III rząd

WA-363:

 • Zbrojenie, deskowanie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej

WA-372:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych do dylatacji w osi A i E jezdni lewej

WK-373:

 • Deskowanie ścianek burtowych – konstrukcja wschodnia i zachodnia – etap II

PPZ-12:

 • Montaż oczepów stalowych

PPZ-13:

 • Montaż kotew gruntowych – II rząd
 • Montaż oczepów stalowych
 • Pogrążanie wykopu 

Wykonawca w tygodniu 07 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż kotew gruntowych, kleszczy stalowych, oczepów stalowych w osi podpory D – III rząd

WA-352a:

 • Betonowanie kap chodnikowych na skrzydłach w osi A i B

MA/PZ-359:

 • Piaskowanie zbrojenia wnęk dylatacyjnych

WA-363:

 • Betonowanie kap chodnikowych wewnętrznych bez odcinków przydylatacyjnych
 • Montaż kotew talerzowych na kapach zewnętrznych
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych zewnętrznych

MA/PZ-368:

 • Deskowanie, zbrojenie skrzydła (etap II) podpory A, jezdni lewej

PPZ-13:

 • Montaż kotew gruntowych, kleszczy stalowych, oczepów stalowych – III rząd

Wykonawca w tygodniu 08 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Pogrążanie wykopu w osi podpory D
 • Montaż kotew gruntowych w osi podpory D – IV rząd

WA-352a:

 • Wykonywanie dylatacji kap chodnikowych

WA-353:

 • Wykonywanie deskowania warstw wyrównawczych kap chodnikowych na skrzydłach w osi C

MA/PZ-359:

 • Montaż desek gzymsowych na skrzydłach
 • Piaskowanie wnęk dylatacyjnych

WA-363:

 • Montaż desek gzymsowych na skrzydłach

MA/PZ-368:

 • Betonowanie II etapu skrzydeł podpory A jezdni lewej
 • Izolacja skrzydeł podpory A jezdni prawej oraz podpory B jezdni lewej i prawej
 • Deskowanie, zbrojenie dylatacji w osi A

WK-373:

 • Betonowanie ścianek burtowych (I) etap od strony północnej
 • Deskowanie ścianek burtowych (II) etap od strony północnej

PPZ-12:

 • Pogrążanie wykopu
 • Montaż kotew gruntowych – IV rząd

PPZ-13:

 • Pogrążanie wykopu

Wykonawca w tygodniu 09 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż kotew gruntowych, kleszczy i oczepów stalowych w osi podpory D – IV rząd
 • Pogrążanie wykopu pod V rząd kotew gruntowych – podpora D

MA/PZ-359:

 • Montaż desek gzymsowych na skrzydłach

WA-363:

 • Deskowanie, zbrojenie, piaskowanie dylatacji w osi A i B jezdni lewej i prawej

MA/PZ-368:

 • Izolacja skrzydeł podpory A i B jezdni lewej i prawej
 • Deskowanie dylatacji w osi podpory A i B jezdni lewej i prawej

WA-371:

 • Deskowanie skrzydeł w osi podpory B

WD-373:

 • Deskowanie II etapu ścianki burtowej od strony północnej
 • Deskowanie I etapu ścianki burtowej od strony południowej

PPZ-12:

 • Montaż kleszczy i oczepów stalowych – IV rząd

PPZ-13:

 • Pogrążanie wykopu pod IV rząd kotew gruntowych
Ostatnia aktualizacja: 2020-05-25
-A A +A