Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-11

Postęp robót mostowych (45 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:

WA-352a:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Montaż desek gzymsowych

WA-353:

 • Montaż deskowania warstw wyrówanwczych kap chodnikowych

WA-354:

 • Zasypki i stożki

WD-355:

 • Ułożono warstwę izolacji z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi 1 i 3

WD-356:

 • Wykonywanie izolacji grubej z papy na płycie pomostowej

WA-357:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie kap chodnikowych zewnętrznych wraz z odcinkami przydylatacyjnymi

WD-358:

 • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe za obiektem w osi A
 • Montaż krawężników kamiennych kapy chodnikowe za obiektem w osi A

MA/PZ-359:

 • Montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia lewa

WD-362:

 • Deskowanie, zbrojenie dylatacji w osi A

WA-363:

 • Montaż kotew kap chodnikowych
 • Montaż krawężników

MA/PZ-364:

 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi A
 • Wykonanie warstwy filtarcyjnej podpory w osi A
 • Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej w osi B, jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia lewa

WA-365:

 • Zbrojenie i deskowanie dylatacji w osi B

MA/PZ-368:

 • Zasypki i stożki

WD-369:

 • Wykonywanie izolacji grubej z papy na płycie pomostowej
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych na odcinakch przydylatacyjnych
 • Montaż krawężników kap chodnikowych na odcinakch przydylatacyjnych

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie ustroju nośnego - jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Montaż deskowania i zbrojenia płyt przejściowych w osi E
 • Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnego - przęsło A-B
 • Montaż deskowania drenażu w osi A

WK-373:

 • Zbrojenie i deskowanie ścian bocznych - komora C2
 • Betonowanie płyty dennej - komora C1

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Rozbiórka przęsła C-D nad torami

WA-352a:

 • Montaż deskowania warstw wyrównawczych kap chodnikowych w osi A na skrzydłach
 • Betonowanie warstw wyrównawczych kap chodnikowych w osi B na skrzydłach
 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych jezdni lewej i prawej
 • Ułożono warstwę wiążącą asfaltu twardolanego na jezdni lewej i prawej

WA-353:

 • Montaż krawężników, jezdnia prawa i lewa

WA-354:

 • Zbrojenie kap chodnikowych na skrzydłach w osi 1

WD-355:

 • Betonowanie kap chodnikowych na odcinkach przydylatacyjnych        
 • Ułożenie warstwy ochronnej z betonu na płytach przejściowych w osi 1 i 3

WD-358:

 • Montaż krawężników na kapach chodnikowych na skrzydłach podpory A        
 • Montaż zbrojenia na kapach chodnikowych na skrzydłach podpory A   

MA/PZ-359:

 • Montaż krawężników, jezdnia lewa
 • Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na kapach chodnikowych jezdni prawej - kapa prawa

WD-360:

 • Deskowanie i zbrojenie dylatacji w osi A
 • Wykonanie warstwy z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi A

WD-362:

 • Deskowanie i zbrojenie dylatacji w osi A

WA-363:

 • Montaż krawężników jezdni prawej

MA/PZ-364:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi B, jezdnia prawa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia prawa i lewa

WA-365:

 • Betonowanie dylatacji w osi B

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie ustroju nośnego - jezdnia lewa i prawa           

WA-372:

 • Montaż deskowania drenażu w osi A
 • Betonowanie płyt przejściowych w osi E                     
 • Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego - przęsło C-D      

WK-373:

 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie ściany bocznej zachodniej i wschodniej - komora C2      
 • Zbrojenie belki pchającej - komora C1
 • Deskowanie, zbrojenie i betonowanie belki pchającej (etap I) - komora C2                   
 • Zbrojenie ścian bocznych – komora C1
 • Wbudowano dwa prefabrykowane przyczółki pod konstrukcję odciążającą VQ21 od strony Blachowni oraz Częstochowy

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:

WA-352 jezdnia lewa:

 • Demontaż stożków starego obiektu

WA-352a:

 • Betonowanie, deskowanie warstw wyrównawczych kap chodnikowych odcinku na skrzydłach w osi A

WA-354:

 • Betonowanie, deskowanie, zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach na skrzydłach w osi 1 i 3

WD-356:

 • Deskowanie, zbrojenie fundamentów pod rurociąg od strony podpory w osi C
 • Montaż desek gzymsowych w rejonie urządzeń dylatacyjnych

WD-358:

 • Betonowanie, deskowanie, zbrojenie kap chodnikowych na odcinkach na skrzydłach w osi A

MA/PZ-359:

 • Montaż krawężników jezdni lewej i prawej
 • Montaż kotew kap chodnikowych jezdni lewej i prawej

WD-360:

 • Betonowanie dylatacji w osi A
 • Montaż drenażu za płyta przejściową w osi A

WD-362:

 • Deskowanie, zbrojenie dylatacji w osi A i C jezdni lewej

WA-363:

 • Zbrojenie kap chodnikowych jezdni prawej
 • Montaż kotew kap chodnikowych jezdni prawej
 • Montaż drenażu za płytą przejściową osi A

MA/PZ-364:

 • Betonowanie warstw wyrównawczych płyt przejściowych w osi B

WA-365:

 • Deskowanie warstw wyrównawczych kap chodnikowych na odcinkach na skrzydłach w osi B

WD-367:

 • Betonowanie warstwy wyrównawczej płyty przejściowej w osi C
 • Zbrojenie płyty przejściowej w osi C

MA/PZ-369:

 • Montaż desek gzymsowych w rejonie urządzeń dylatacyjnych 

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa

WK-373:

 • Deskowanie, zbrojenie ścian bocznych konstrukcji komory C1
 • Betonowanie ściany bocznej zachodniej komory C1
 • Deskowanie płyty stropowej konstrukcji komory C2
 • Betonowanie belki pchającej, etap I (płyta) komory C1
 • Betonowanie belki pchającej, etap II (belki) komory C2

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:

WA-352 jezdnia lewa:

 • Rozbiórka jezdni lewej, wyburzenie podpory w osi B

WA-352a:

 • Montaż krawężników na odcinkach na skrzydłach w osi B

WA-353:

 • Wykonanie warstw chudego betonu pod kapy chodnikowe na odcinkach na skrzydłach w osi A i C
 • Zasypki i stożki

WA-357: 

 • Zasypki i stożki

WD-356:

 • Deskowanie, zbrojenie fundamentów pod rurociąg od strony podpory w osi C

MA/PZ-359:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Montaż kotew kap chodnikowych

WA-360:

 • Wykonanie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej wraz z warstwą chudego betonu na płytach przejściowych w osi A

WD-361:

 • Montaż balustrad jezdni lewej

WD-361a:

 • Deskowanie dylatacji w osi A jezdni lewej i prawej

WA-363:

 • Deskowanie dylatacji w osi A

WA-365:

 • Wykonanie deskowania pod warstwę chudego betonu pod kapy chodnikowe na odcinkach na skrzydłach w osi B

WA-366:

 • Montaż desek gzymsowych na odcinkach na skrzydłach

WD-367:

 • Deskowanie płyty przejściowej w osi C

MA/PZ-368:

 • Zasypki i stożki

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki

  WK-373:

  • Deskowanie płyty stropowej – komora C1
  • Deskowanie płyty stropowej – komora C2
  • Betonowanie belki pchającej – komora C1
  • Betonowanie ściany bocznej – komora C1
  • Montaż konstrukcji tnącej – komora C1

             Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPZ-12, PPZ-13

  Ostatnia aktualizacja: 2020-05-25
  -A A +A