Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-10

Postęp robót mostowych (40 - 44 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Demontaż deskowania belek VFT przęsło A-B, jezdnia lewa

WA-354:

 • Betonowania chudziaka pod kapy na skrzydłach

WD-355:

 • Roboty wykończeniowe

WD-356:

 • Montaż dylatacji w osi A i C

WA-357:

 • Obrukowanie stożków
 • Zbrojenie wnęk dylatacyjnych

MA/PZ-359:

 • Zasypka za przyczółkami

WA-360:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych wraz z wyposażeniem
 • Montaż wnęk dylatacyjnych
 • Betonowanie kap chodnikowych
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych w osi A

WD-361:

 • Układanie izolacji z papy na płycie przejściowej w osi C
 • Betonowanie dylatacji w osiach A i C jezdnia lewa
 • Montaż desek gzymsowych i krawężników
 • Wykonywanie izolacji w obrębie urządzeń dylatacyjnych

WD-361a:

 • Układanie izolacji z papy na płytach przejściowych podpory w osi A

WA-363:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej w osi B, jezdnia prawa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi B, jezdnia prawa

MA/PZ-364:

 • Zasypki i stożki

WA-365:

 • Montaż dylatacji w osi A

WA-366:

 • Montaż dylatacji w osiach A i B

MA/PZ-368:

 • Zasypki i stożki

WD-369:

 • Betonowanie warstwy ochronnej na płytach przejściowych podpór w osi A i C

WA-370:

 • Betonowanie kap chodnikowych
 • Deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej A jezdnia prawa

MA/PZ-371:

 • Montaż belek prefabrykowanych VFT - jezdnia prawa
 • Montaż barier BHP na ustroju nośnym
 • Zbrojenie i deskowanie II fazy poprzecznie - podpora A i B

WA-372:

 • Zasypka za przyczółkami
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi E

WK-373:

 • Rozbiórka nasypu kolejowego pod konstrukcją odciążającą KO30 wraz z rozkuciem starego obiektu

WA-374:

 • Zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych w osi A i B

WA-375:

 • Betonowanie kap chodnikowych

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-15, PPZ DP 1076s-1.

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

WA-352a:

 • Wykonanie zasypek i stożków

WA-354:

 • Deskowanie - chudziak kap na skrzydełkach

WD-356:

 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych w osiach A i C

WA-357:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie dylatacji w osi A i B

WD-358:

 • Śrutowanie powierzchni płyty ustroju nośnego , przygotowanie pod układani izolacji grubej z papy
 • Wykonanie nawierzchni żywicy na kapach chodnikowych

MA/PZ-359:

 • Wykonanie zasypek i stożków

WA-360:

 • Betonowanie płyt przejściowych w osi A
 • Montaż deskowania i zbrojenia wnęk dylatacyjnych

WD-361:

 • Śrutowanie powierzchni płyty ustroju nośnego , przygotowanie pod układani izolacji grubej z papy
 • Betonowanie kap chodnikowych

WA-363:

 • Betonowanie ścianki zapiecznej w osi B, jezdnia prawa - II etap
 • Betonowanie ścianki zapiecznej w osi B, jezdnia lewa - II etap
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej płyt przejściowych w osi A

MA/PZ-364:

 • Wykonanie zasypek i stożków

WA-365:

 • Betonowanie dylatacji w osi A

WA-366:

 • Betonowanie dylatacji w osi A i B
 • Wykonanie dylatacji kap chodnikowych

WA-370:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej A jezdnia prawa
 • Przygotowanie do montażu dylatacji

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie i deskowanie II fazy poprzecznie - podpora A i B

WA-372:

 • Wykonanie zasypek i stożków
 • Montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych - doprowadzenie do latarni
 • Betonowanie kap chodnikowych

WK-373:

 • Rozbiórka nasypu kolejowego pod konstrukcją odciążającą KO30 wraz z rozkuciem starego obiektu
 • Montaż elementów stalowych platformy prowadzącej - komora C2, C1

WA-374:

 • Wykonanie zasypek i stożków
 • Betonowanie płyt przejściowych w osi podpory A

WA-375:

 • Wykonanie zasypek i stożków

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ DP 1076s-1.

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

WA-354:

 • Zasypki i stożki
 • Ułożenie krawężnika kamiennego na kapach chodnikowych

WD-356:

 • Demontaż deskowania wnęk dylatacyjnych

WA-357:

 • Zasypki i stożki
 • Rozszalunek dylatacji w osi A i B
 • Betonowanie kap chodnikowych

WD-358:

 • Układanie izolacji grubej z papy na płycie pomostu
 • Wykonywanie drenażu za płytami przejściowymi w osiach C
 • Wykonywanie nawierzchni żywicznej na kapach chodnikowych

MA/PZ-359:

 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór
 • Wykonanie warstwy drenażowej podpór
 • Montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej w osi B, jezdnia prawa
 • Frezowanie UN

WA-360:

 • Zasypki i stożki
 • Demontaż zbrojenia płyt przejściowych w osi A

WD-361:

 • Wykonywanie drenażu za płytami przejściowymi w osiach A i C nitka lewa
 • Montaż rur PCV odprowadzających wodę z drenażu płyt przejściowych w osiach A i C nitka lewa
 • Betonowanie warstwy ochronnej z betonu B10 na płytach przejściowych podpór w osiach A i C nitka ewa
 • Gruntowanie powierzchni ustroju nośnego pod układanie izolacji grubej z papy, układanie izolacji grubej z papy

WD-36a:

 • Wykonywanie drenażu za płytami przejściowymi w osi A

WA-363:

 • Demontaż deskowania ścianki zaplecznej w osi B, nitka lewa i prawa
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi B
 • Wykonanie warstwy drenażowej podpory w osi B

MA/PZ-364:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż deskowania i zbrojenia skrzydła w osi A, nitka prawa - II etap

WA-365:

 • Beton ochronny płyt przejściowych w osi A i B
 • Hydroizolacja płyt przejściowych w osia A i B

WA-366:

 • Rozszalunek dylatacji w osi A i B
 • Betonowanie warstwy ochronnej płyt przejściowych w osi A
 • Montaż kotew ekranów akustycznych

WD-369:

 • Wykonywanie deskowania dylatacji w osiach A i C

WA-370:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie kap chodnikowych
 • Rozdeskowanie ścianki zapleczej

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie UN jezdnia lewa
 • Betonowanie II fazy poprzecznie - podpora A i B - jezdnia prawa

WA-372:

 • Zasypki i stożki
 • Wykonanie dylatacji kap chodnikowych
 • Wykonanie uszczelnień desek gzymsowych
 • Demontaż deskowania kap chodnikowych
 • Montaż barier BHP na kapach chodnikowych
 • Montaż deskowania warstwy wyrównawczej płyt przejściowych w osi A

WK-373:

 • Zakończono rozkucie starego obiektu
 • Betonowanie platformy prowadzącej - komora C2

WA-374:

 • Zasypki i stożki

WA-375:

 • Zasypki i stożki

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-15, PPZ DP 1076s-1.

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

WD-352:

 • Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obietu z dnia 25.10.2018 – jezdnia prawa

WA-354:

 • Prace brukarskie przy stożkach wraz z montażem schodków skarpowych w osi A i C
 • Zbroje kapy chodnikowej na skrzydłach w osi C

WD-356:

 • Niwelacja terenu, wykonywanie deskowania pod beton wyrównawczy podpór rurociągu od strony odpory w osi C, betonowanie warstwy wyrównawczej

WD-358:

 • Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego

MA/PZ-359:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi B jezdnia lewa i prawa

WA-360:

 • Demontaż podwieszeń pomostu roboczego w pasie rodziału

WD-361:

 • Układanie izolacji grubej z papy na ustroju nośnym nitki lewej
 • Wykonywanie drenażu izolacji płyty pomostu nitki lewej

WD-362:

 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod montaż urządzeń dylatacyjnych

WA-363:

 • Betonowanie płyt przejściowych w osi A

MA/PZ-364:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie skrzydła w osi A, jezdnia prawa - II etap
 • Montaż deskowania i zbrojenia skrzydła w osi A, jezdnia lewa - II etap

WA-366:

 • Montaż kotew ekranów akustycznych

WD-369:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie dylatacji w osiach A i C
 • Montaż drenażu za płytą przejściową w osi A i C

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie i deskowanie UN - jezdnia lewa i prawa
 • Betonowanie poprzecznie (faza II) w osi A i B - jezdnia lewa

WA-372:

 • Zasypki i stożki
 • Spoinowanie gzymsowe
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej płyt przejściowych w osi A
 • Betonowanie fundamentów płyt przejściowych w osi E
 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych w osi A
 • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentów płyt przejściowych w osi E

WK-373:

 • Zbrojenie podpory pod konstrukcję odciążającą VQ21 od strony Częstochowy na przyczółku starego obiektu
 • Rozpoczęto kopanie i dostosowywanie wysokościowe wbitych grodzic do posadowienia pozostałych podpór pod konstrukcje odciążające VQ21,
 • Zbrojenie płyty dennej i belki pchającej - komora C2
 • Montaż elementów stalowych platformy prowadzącej - komora C1
 • Układanie smaru i folii na platformie prowadzęcej - komora C2
 • Betonowanie platformy prowadzącej - komora C1

WA-374:

 • Profilowanie stożków

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:

WA-354:

 • Zasypki i stożki

WA-357:

 • Betonowanie kap chodnikowych wewnętrznych, jezdni lewej i prawej

MA/PZ-359:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi B, jezdnia prawa - II etap
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia lewa - II etap

WD-361:

 • Ułożenie warstwy wiążącej asfaltu twardolanego na płycie pomostowej, jezdnia lewa

MA/PZ-364:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydła w osi A, jezdnia lewa - II etap

WA-365:

 • Deskowanie dylatacji w osi B

WA-366:

 • Betonowanie kap chodnikowych

WD-369:

 • Zasypki i stożki

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie  i deskowanie UN - jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Betonowanie warstwy wyrównawczej płyt przejściowych w osi E
 • Montaż zbrojenia i deskowania płyt przejściowych w osi E
 • Betonowanie płyt przejściowych w osi A
 • Wykonanie uszczelnień desek gzymsowych

WK-373:

 • Zbrojenie podpory pod konstrukcję odciążającą VQ21 od strony Częstochowy na przyczółku starego obiektu
 • Zbrojenie i betonowanie płyty dennej konstrukcji wschodniej
Ostatnia aktualizacja: 2020-05-25
-A A +A