Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-09

Postęp robót mostowych (36 - 39 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż barier ochronnych
 • Betonowanie belek VFT – przęsło AB jezdnia lewa
 • Ułożenie warstwy wiążącej

WA-352a:

 • Montaż krawężników, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych na odcinku przydylacyjnych

WA-353:

 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych A i C jezdnia łącznicy, beton kap chodnikowych jezdnia lewa(kapa lewa i prawa)

WD-355:

 • Zasypki i stożki
 • Deskowanie pod warstwę wyrównawczą płyty przejściowej

WA-357:

 • Deskowanie dylatacji

MA/PZ-359:

 • Zasypki i stożki
 • Izolacja, warstwa filtracyjna,

WA-360:

 • Zasypki i stożki

WD-361:

 • Zasypki i stożki
 • Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe w osi A i C

WD-361a:

 • Beton płyt przejściowych - A

MA/PZ-364:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie płyty pomostowej jezdnia lewa

WA-365:

 • Beton płyt przejściowej w osi A

WA-366:

 • Zbrojenie kap chodnikowych, beton wyrównawczy pod płyty przejściowe A

WD-367:

 • Zasypki i stożki
 • Beton kap chodnikowych

MA/PZ-368:

 • Betonowanie płyty pomostowej jezdnia lewa

WD-369:

 • Płyty przejściowe – zbrojenie i deskowanie

MA/PZ-371:

 • Beton poprzecznic (I Etap) – w osi A jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie kap chodnikowych, deski grzymsowe, montaż kotew wklejanych, deskowanie ścianki zaplecznej

WA-374:

 • Zasypki i stożki
 • Izolacja cienka

WA-375:

 • Izoalacja z papy na płytach przejściowychw oci C, drenaż za płytami przejściowymi

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: WK-373, PM-13C, PM-13A, PPZ-14.

Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie i deskowanie belek VFT przęsła A-B
 • Beton belek VFT (4 szt.) przęsła A-B
 • Montaż barier ochronnych
 • Obrukowanie stożków

WD-355:

 • Beton wyrównawczy pod płyty pezejściowe w osi 3
 • Zbrojenie dylatacji w osi 1 i 3
 • Zbrojenie i deksowanie płyty przejściowej w osi 3

WD-356:

 • Montaż dylatacji

WA-357:

 • Zbrojenie dylatacji w osi A i B

MA/PZ-359:

 •  Zasypki

WA-360:

 • Zasypki

WD-361:

 • Beton płyt przejściowych w osi A – jednia lewa

WD-361a:

 • Beton płyty przejściowych w osi A

MA/PZ-364:

 • Zbrojenie i deskowanie w osi A

WA-365:

 • Zbrojenie dylatacji w osi A

WA-366:

 • Betonowanie płyt przejściowych w osi A
 • Zbrojenie kap chodnikowych

WD-367:

 • Beton wyrównawczy pod płyte przejściową w osi C

MA/PZ-368:

 •  Zasypki

WD-369:

 •  Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod montaż urządzeń dylatacyjnych

WA-370:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie poprzecznic w osi B - jezdnia lewa i prawa (I Etap)

WA-372:

 • Betonowanie scianki zaplecznej I etap, podpora E jezdnia lewa

WK-373:

 • Pogrążenie grodzic na międzytorzu, przygotowanie pod montaż konstrukcji odciążającej

WA-374:

 • Zasypki i stożki
 • Wykonanie izolacji na zimno

WA-375:

 • Betonowanie dylatacji modułowych w osiach A i C
 • Beton ochronny na płytach przejściowych w osi C

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PM13A, PM14, PM13C, PPz15, PPz17, PPz17a, PPz23, WK-373, PPz Dp 1076S-1.

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Umocnienie stożków
 • Montaż balustrad jezdnia prawa
 • Betonowanie belek VFT przęsło A-B, jezdnia lewa

WD-355:

 • Deskowanie dylatacji w osi 1 i 3
 • Betonowanie płyty przejściowej w osi 3

WD-356:

 • Montaż dylatacji modułowych

WA-357:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie i deskowanie dylatacji w osi A i B

WD-358:

 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych w osiach A i C
 • Wykonywanie deskowania i betonowanie warstwy ochhronnej na płytach przejściowych w osiach A i C

MA/PZ-359:

 • Zasypki
 • Montaż geokompozytu drenarskiego podpora A i B
 • Wykonanie izolacji na podporach A i B

WA-360:

 • Zasypki
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Beton ochronny płyty przejściowej podpora B

WD-361:

 • Montaż desek gzymsowych na skrzydle podpory w osi C jezdnia lewa

WD-361a:

 • Montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory w osi A

WA-363:

 • Zasypki i stożki

MA/PZ-364:

 • Zasypki
 • Betonowanie płyty pomostowej UN jezdnia prawa

WA-365:

 • Betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowej w osi B
 • Zbrojenie i deskowanie dylatacji w osi A

MA/PZ-365a:

 • Zasypki
 • Deskowanie pod beton ochronny ramy i płyt przejściowych

WA-366:

 • Warstwa filtracyjna zaprzyczółkiem

WD-369:

 • Montaż desek gzymsowych na skrzydłach podpory w osi A i C

WA-370:

 • Deskowanie ścianek zaplecznych

MA/PZ-371:

 •  Zasypki i stożki

WA-372:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż desek gzymsowych jezdnia prawa
 • Zbrojenie kap chodnikowych jezdnia prawa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej II etap podpora E, jezdnia lewa
 • deskowanie ścianki zaplecznej I etap, podpora E, jezdnia prawa

WK-373:

 • Zbrojenie i deskowanie belek platformy startowej - komora C1
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej- komora C1 - poziomy -0,45m i -0,90m
 • Betonowanie belek platformy startowej - komora C2
 • Zbrojenie i deskowanie belek platformy startowej - komora C2

WA-374:

 • Zasypki i stożki
 • Deskowanie ścianek zaplecznych

WA-375:

 • Zasypki i stożki
 • Krawężnik mostowy kamienny
 • Wpusty mostowe podkrawężnikowe
 • Beton kap

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: Ppz15, Ppz14, Ppz21.

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Demontaż deskowania belek VFT przęsło C-D, jezdnia lewa

WA-354:

 • Zasypki płyt przejściowych i stożki

WD-355:

 • Rozszalunek płyty przejściowej w osi 3
 • Betonowanie dylatacji w osi 1 i 3
 • Ułożenie trzeciej warstwy żywicy na kapach chodnikowych

WD-356:

 • Przedłużanie blach szalukowych urządzeń dylatacyjnych

WA-357:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie dylatacji w osi A i B
 • Szalowanie dylatacji w osi A i B

WD-358:

 • Montaż krawężników kamiennych , desek gzymsowych na kapach w rejonie wnęk dylatacyjnych
 • Betonowanie kap chodnikowych w rejonie urządzeń dylatacyjnych

MA/PZ-359:

 • Śrutowanie i frezowanie powierzchni płyt, jezdnia prawa i lewa

WA-360:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Montaż desek gzymsowych jezdnia lewa
 • Montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych

WD-361:

 • Dozbrajanie wnęk dylatacyjnych na podporach i UN w osi A i C jezdnia lewa
 • Układanie papy na płycie przejściowej podpory w osi A jezdnia lewa

WA-363:

 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór
 • Montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi B, jezdnia prawa
 • Śrutowanie powierzchni płyt, jezdnia prawa i lewa

MA/PZ-364:

 • Zasypki i stożki
 • Demontaż deskowania ustroju nośnego, jezdnia prawa
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór
 • Wykonanie warstwy drenażowej podpór

WA-365:

 • Zbrojenie płyt przejściowych w osi B
 • Betonownie płyt przejściowych w osi B
 • Rozszalunek płyt przejściowych w osi B

MA/PZ-365a:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie warstwy ochronnej płyt przejściowych w osi B
 • Montaż drenażu za płytą przejściową

WA-366:

 • Beton ochronny płyt przejściowych w osi B
 • Zbrojenie dylatacji w osi A

MA/PZ-368:

 • Zasypka podpora B

WD-369:

 •  Piaskowanie kap chodnikowych

WA-370:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej B jezdnia prawa
 • Montaż deskowania ścianki zaplecznej A jezdnia lewa

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki
 • Demontaż deskowania I fazy poprzecznic w osi A
 • Przygotowanie gniazd pod belki VFT w osi A i B
 • Przygotowanie poprzecznic pod montaż belek VFT w osi A i B

WA-372:

 • Zasypki podpora A i E
 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi E, jezdnia prawa -1 etap
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi E, jezdnia prawa -1 etap
 • Montaż deskowania fundamentu płyt przejściowych w osi A
 • Montaż zbrojenia latarni
 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej w osi E, jezdnia prawa - II etap
 • Montaż zbrojenia fundamentu płyt przejściowych w osi A
 • Betonowanie fundamentu płyt przejściowych w osi A
 • Montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi E, jezdnia prawa - II etap
 • Montaż kotew ekranów akustycznych
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi E, jezdnia prawa - II etap
 • Wykonanie izolacji cienkiej fundamentu płyt przejściowych w osi A

WK-373:

 • Wykonano próbne obciążenie konstrukcji odciążającej, dokonano sprawdzenia trakcji i złączono napięcie e torze nr 1
 • Deskowanie belek platformy startowej - komora C1
 • Zbrojenie belek platformy startowej - komora C1
 • Betonowanie belek platformy startowej - komora C1 - cz.1
 • Zbrojenie platformy startowej - komora C1
 • Zbrojenie platformy startowej - komora C2
 • Demontaż toru nr 2 wraz z podkładami i tłuczeniem
 • Odtworzenie toru na kostrukcji odciążającej i na dojazdach
 • Dokonano komisyjnego odbioruwbudowania konstrukcji odciążającej, otwarto tor nr 1, zamknięto nr 2

WA-374:

 • Zasypki i stożki
 • Wykonanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe w osi B
 • Zbrojenie płyt przejściowych w osi B

WA-375:

 • Przygotowanie do betonowania kap w strefach przydylatacyjnych
 • Montaż izolacji z papy termozgrzewalnej na ściankach zaplecznych A i C

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: Ppz14, PPZ-21, PPZ-23, PPZ-24, PPZDP 1076S-1.

Ostatnia aktualizacja: 2019-10-10
-A A +A