Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-08

Postęp robót mostowych (31 - 35 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 31 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż zbrojenia i deskowania belek VFT przęsła B-C, jezdnia lewa
 • Montaż ścieku przykrawężnikowego, jezdnia prawa
 • Montaż wpustów, jezdnia prawa

WA-352a:

 • Betonowanie korytka drenażowego podpora A
 • Zbrojenie i deskowanie wnek dylatacyjnych w osi A i B

WA-353:

 • Deskowanie wnęk dylatacji modułowych w osi C
 • Zbrojenie wnęk dylatacji modułowych w osi A
 • Montaż desek gzymsowych jezdnia łącznicy

WD-355:

 • Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej w osi 1

WA-357:

 • Betonowanie płyty przejściowej w osi A
 • Montaż kotew ekranów akustycznych w kapach chodnikowych

WD-358:

 • Beton ścianki zaplecznej A
 • Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej C

MA/PZ-359:

 • Betonowanie płyty pomostowej UN jezdnia lewa

WA-360:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż deskowania wnęk dylatacyjnych w osi B
 • Montaż deskowania warstwy wyrównawczej w osi B pod płytę przejściową

WD-362:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi 1

WA-363:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż zbrojenia i deskowania ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia lewa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia lewa

MA/PZ-364:

 • Zasypki i stożki
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi A
 • Betonowanie poprzecznie w osi A

WA-365:

 • Montaż desek gzymsowych

WA-366:

 • Betetonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe w osi B
 • Deskowanie płyt przejściowych w osi B
 • Montaż desek gzymsowych
 • Wykonanie izolacji cienkiej korpusu i skrzydeł w osi A

WD-367:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych
 • Wykonanie izolacji cienkiej skrzydeł w osi 1 i 3

MA/PZ-368:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A
 • Zbrojenie, deskowanie ścianki zaplecznej w osi C
 • Montaż kotew talerzowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych w obrębie UN
 • Izolacja cienka wykonywana na zimno podpora w osi A
 • Zbrojenie UN - jezdnia lewa i prawa
 • Deskowanie poprzecznic (II-ETAP) - podpora A i B - jezdnia lewa i prawa

WD-369:

 • Zasypki i stożki
 • Przygotowanie styku technologicznego pod urządzenia dylatacyjne

WA-370:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej B jezdnia lewa C30/37

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie ściany bocznej w osi B - jezdnia prawa
 • Zbrojenie i deskowanie ściany bocznej w osi B - jezdnia prawa

WA-372:

 • Zasypki i stożki
 • Wykonanie izolacji grubej z papy termozgrzewalnej, jezdnia lewa

WA-374:

 • Zasypki i stożki

WA-375:

 • Montaż deskowania dylatacji modułowych
 • Betonowanie ścianki zaplecznej C jezdnia prawa C30/37
 • Izolacja cienka na zimno ścianki zaplecznej C jezdnia prawa

Wykonawca kontynuował prace na przepustach:PM-13B, PM-13c, PPZ-14, PPZ-21, PM-22a, PPZ DP 1076S-1.

Wykonawca w tygodniu 32 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż zbrojenia i deskowania belek VFT przęsła B-C, jezdnia lewa
 • Montaż ścieku przykrawężnikowego, jezdnia prawa
 • Betonowanie belek VFT przęsła B-C, jezdnia lewa - 3szt

WA-352a:

 • Zbrojenie wnęk dylatacyjnych A i B jezdnia lewa i prawa
 • Wykonanie warstwy betonu ochronnego izolacji grubej płyty przejściowej w osi A
 • Zbrojenie wnęk dylatacji w osi A i B dla jezdni łącznicy

WA-353:

 • Betonowanie korytka drenażowego w osi A
 • Zbrojenie wnęki pod dylatacje modułowe w osi C jezdnia lewa i prawa

WD-354:

 • Beton warstwy ochronnych w osiach 1 i 3

WD-355:

 • Beton kap chodnikowych
 • Betonowanie płyty przejściowej w osi 1

WD-358:

 • Zasypki i stożki
 • Beton ścianki zaplecznej w osi C
 • Montaż desek gzymsowych

WA-360:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż deskowania wnęk dylatacyjnych w osi B
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej w osi B

WD-361:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż krawężników kamiennych

WD-361a:

 • Zasypki i stożki

WA-363:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia lewa i prawa

MA/PZ-364:

 • Przygotowanie do betonowania drenażu za podporą w osi A
 • Betonowanie korytka drenażu za podporą w osi A

WA-365:

 • Zasypki i stożki

PZ-365:

 • Beton wyrównawczy pod płytę przejściową w osi 2

WA-366:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż desek gzymsowych
 • Zbrojenie płyt przejściowych w osi B

WD-367:

 • Zasypki i stożki
 • Przygotowanie wnęk dylatacji do montażu

MA/PZ-368:

 • Zbrojenie UN jezdnia lewa i prawa
 • Betonowanie II etapu poprzecznie - podpora A i B - jezdnia prawa

WD-369:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową w osi C
 • Zbrojenie płyty przejściowej w osi C

WA-370:

 • Izolacja cienka podpór w zakresie skrzydeł
 • Deskowanie ścianki zaplecznej B jezdnia prawa

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie i deskowanie ściany bocznej w osi B - jezdnia prawa
 • Deskowanie ścianki zaplecznej w osi B - jezdnia prawa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej, ciosów, ściany bocznej w osi B - jezdnia prawa
 • Izolacja trzonu i skrzydłeł - podpora A - jezdnia lewa i prawa

WA-374:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż geokompozytu drenażowego na podporz A
 • Izolacja cienka podpór w zakresie skrzydeł

WA-375:

 • Zasypki i stożki
 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji modułowych
 • Montaż geokompozytu drenażowego na podporze C
 • Montaż deskowania dylatacji modułowych
 • Betonowanie betonu podkładowego pod płyty przejściowe w osi A

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PM-13B, PM-13c, PPZ-14, PPZ-21, PM-22a, PPZ-23, PPZ DP 1076S-1.

Wykonawca w tygodniu 33 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż zbrojenia i deskowania belek VFT przęsła B-C jezdnia lewa
 • Montaż deskowania belek VFT przęsła C-D jezdnia lewa
 • Montaż ścieku przykrawężnikowego i wpsutów jezdnia prawa
 • Betonowanie belek VFT przęsła B-C jezdnia lewa

WA-352a:

 • Odwodnienie obiektu
 • Beton ochronny papy płyty przejściowej B
 • Zbrojenie wnęk dylatacji A i B jezdnia łącznicy

WA-353:

 • Beton korytka drenażowego B
 • Beton ochronny papy płyty przejściowej A i C
 • Zbrojenie i deskownie wnęk dylatacji A i C jezdni prawej i lewej

WD-354:

 • Beton kap chodnikowych (kapa prawa ½)

WD-358:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż desek gzymsowych
 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod montaż urządzeń dylatacyjnych
 • Montaż geokompozytu drenażowego
 • Izolacja bitumiczna podpory w osi C

WA-360:

 • Montaż zbrojenia płyt przejściowych w osi B
 • Montaż deskowania i zbrojenia wnek dylatacyjnych w osi B

MA/PZ-364:

 • Montaż belek strunobetonowych typu T27

WA-366:

 • Zasypki i stożki
 • Beton płyt przejściowych w osi B
 • Montaż kotew talerzowych
 • Przygotowanie płyt przejściowych do betonowania

MA/PZ-368:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie ustroju nośnego

WD-369:

 • Betonowanie płyt przejściowej podpory w osi C

WA-372:

 • Zasypki i stożki

WA-374:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż geokompozytu drenażowego na podporz A
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi B, nitka lewa

WA-375:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż deskowania dylatacji modułowych
 • Betonowanie płyt przejściowych w osi A

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PM-13c , PPZ-14, PPZ-21,  PPZ-23, DP 06, DS31-1, DS.-32-1, DP07-1, WK-373, PPZ DP 1076S-1.

Wykonawca w tygodniu 34 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż deskowania belek VFT przęsło C-D, jezdnie lewa
 • Montaż zbrojenia belek VFT przęsło C-D, jezdnie lewa
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod kapy chodnikowe w pasie rozdziału

WA-352a:

 • Zasypki i stożki
 • Wykonanie drenażu za płytami przejściowymi w os A i B
 • Deskowanie i zbrojenie wnęk dylatacyjnych w osi A i B na jezdni łącznicy

WA-353:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie wnęk dylatacji modułowych w osi A i C jezdnie lewa i prawa.
 • Wykonanie drenażu za płytami przejściowymi w osi A i C

WD-354:

 • Beton kap chodnikowych

WD-355:

 • Wykonanie izolacji cienkiej skrzydeł podpory w osi 3

WA-357:

 • Montaż desek gzymsowych

WD-358:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż desek gzymsowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowej podpory w osi A

MA/PZ-358:

 • Wykonanie betonowego korytka pod drenaż A i B
 • Montaż geokompzytu drenarskiego podpora B

WA-360:

 • Betonowanie płyt przejściowych w osi B
 • Montaż deskowania i zbrojenia wnęk dylatacyjnych w osi B

MA/PZ-364:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż zbrojenia poprzecznic jezdnie lewa

WA-365:

 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Beton wyrównawczy płyt przejściowych w osi A

PZ-365a:

 • Beton płyt przejściowych w osi 2
 • Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe w osi 1

WA-366:

 • Montaż krawężników mostowych
 • Montaż kotew kap chodnikowych

MA/PZ-368:

 • Zbrojenie płyty pomostowej UN jezdnia lewa i prawa
 • Deskowanie ustroju nośnego - jezdnia lewa i prawa

WD-369:

 • Zasypka oś A
 • Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe A

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki
 • Deskowanie poprzecznic w osi A jezdnia lewa i prawa (I etap)

WA-372:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż krawężników, jezdnie lewa
 • Montaż kotew wklejanych, jezdnie lewa

WA-374:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi B,jezdnie prawa
 • Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej w osi A , jezdnie lewa i prawa

WA-375:

 • Zasypki i stożki
 • Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego pod płyte przejściową C
 • Zbrojenie i deskowanie płyty przejściowej C

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PM-13a, PZ-13a1, PM-13b PM-13c, PPZ-14, PPZ-20, PPZ-21, PPZ-23, DS31-1, DS32-1, DP 45-1, WK-373.

Wykonawca w tygodniu 35 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż zbrojenia i deskowania belek VFT przęsło C-D, jezdnia lewa
 • Umacnianie stożków
 • Betonowanie belek VFT przęsło C - D, jezdnia lewa
 • Ułożenie nawierzchni kap chodnikowych z żywic

WA-352a:

 • Montaż krawężników w strefach przydylatacyjnych na obiekcie
 • Montaż desek gzymsowych w strefach przydylatacyjnych na obiekcie
 • Montaż kotew kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych etap przydylatacyjny
 • Beton wnęk dylatacyjiw osi A i B jezdni łącznicy

WA-353:

 • Zbrojenie wnęk dylatacji w osi A i C jezdni łącznicy
 • Beton kap chodnikowych: jezdnia lewa kapa lewa (IIetap), jezdnia lewa kapa prawa, jezdnia łącznicy kapa lewa

WD-354:

 • Ułożenie warstwy asfaltu twardolanego na obiekcie

WA-357:

 • Warstwa betonu ochronnego na płytach przejściowych w osi A i B

WD-358:

 • Beton wyrównawczy pod płytę przejściową C
 • Beton kap chodnikowych

MA/PZ-359:

 • Montaż geokompozytu drenarskiego podpora A i B
 • Wykonanie izolacji na podporach A i B

WA-360:

 • Beton wnęk dylatacji w osi B

WD-361:

 • Beton kap chodnikowych jezdnia lewa

WD-362:

 • Beton kap chodnikowych jezdnia lewa

MA/PZ-364:

 • Deskowanie ustroju nośnego, jezdnia lewa i prawa
 • Montaż zbrojenia UN jezdnia prawa i lewa

WA-365:

 • Zbrojenie płyt przejściowych w osi A
 • Zasypka w osi B

MA/PZ-368:

 • Betonowanie ustroju nośnego - jezdnia prawa

MA/PZ-371:

 • Deskowanie I fazy poprzecznie w osi A i B - jezdnia lewa i prawa
 • Zbrojenie I fazy poprzecznie w osi A i B - jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych

WA-374:

 • Beton ścianki zaplecznej AL

WA-375:

 • Drenaż za płytami przejściowymi w osi A i C
 • Izolacja termozgrzewalna na płytach przejściowych w osi A
 • Beton ochomny izolacji termozgrzewalnej w osi A na płytach przejściowych
 • Zbrojenie i deskowanie dylatacji modułowych w osi A i C
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A