Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-07

Postęp robót mostowych (27 - 30 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Betonowanie kap chodnikowych na skrzydle technologicznym

WA-352a:

 • Montaż desek gzymsowych jezdnia łącznicy kapa lewa
 • Montaż rur przelotowych w kapach chodnikowych
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty najazdowe w osi A

WA-353:

 •  Przygotowanie powierzchni betonu płyt najazdowych do wykonania izolacji grubej

WA-356:

 • Betonowanie kap chodnikowych, płyt przejściowych w osi A i C

WD-357:

 • Zabetonowanie płyt przejściowych w osi B

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła podpory w osi A
 • Betonowanie skrzydła podpory A II etap kierunek Kamyk

MA/PZ-359:

 • Zasypki
 • Montaż zbrojenia i deskowania UN jezdnia prawa
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi B

WD-361:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych – podpora A jezdnia lewa
 • Betonowanie ścianek zaplecznych – podpora A jezdnia lewa

WA-363:

 • Zasypki
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór

MA/PZ–364:

 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór
 • Betonowanie ciosów w osi A i B

WA-365:

 • Zasypki za korpusem A
 • Wykonanie izolacji cienkiej

WA-366:

 • Zasypki za korpusem B

WD-367:

 • Zasypki za korpusem A i C
 • Montaż krawężnika, kotew talerzowych

MA/PZ-368:

 • Zbrojenie poprzecznic II etap – jezdnia prawa i lewa

WD-369:

 • Zasypki za korpusem A i C

MA/PZ-371:

 • Deskowanie i zbrojenie trzonu w osi B jezdnia lewa i prawa
 • Betonowanie trzonu w osi B jezdnia prawa
 • Izolacja trzonu i skrzydeł A – cz.1 – jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Zasypki za korpusem A i E
 • Demontaż deskowania UN jezdnia prawa

WA-374:

 • Zasypki za korpusem A
 • Deskowanie i zbrojenie płyty pomostowej UN jezdnia prawa i lewa
 • Osaczanie wpustów i sączków

WA-375:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej A jezdnia prawa, C jezdnia lewa

Wykonawca kontynuował prace na przepustach:PPZ-21, PPZ-22a, PPZ-25, PZ-365a.

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

WA-352a:

 • Deskowanie płyty przejściowej A3
 • Zbrojenie płyt przejściowych podpora A3, A2,A1
 • Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania
 • Zbrojenie fundamentu płyt przejściowych podpory B
 • Betonowanie kap chodnikowych jezdnia lewa oraz jezdnia łącznicy C30/37
 • Deskowanie płyt przejściowych A1, A2
 • Pielęgnacja betonu kap chodnikowych jezdnia lewa oraz jezdnia łącznicy
 • Betonowanie kapa prawa i lewa jezdni prawej C30/37
 • zbrojenie fundamnetu płyt przejściowych w osi B

WA-353:

 •  Przygotowanie powierzchni betonu płyt najazdowych do wykonania izolacji grubej

WD-356:

 • Betonowanie kap chodnikowych
 • Przygotowanie styków technologicznych

WD-357:

 • Zabetonowanie płyt przejściowych w osi B

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła podpory w osi A
 • Betonowanie skrzydła podpory A kierunek Częstochowa

MA/PZ-359:

 • Zasypki
 • Montaż zbrojenia i deskowania UN jezdnia prawa
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi B
 • Montaż deskowania ustroju nośnego, jezdnia prawa
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa

WA-363:

 • Montaż geokompozytu
 • Ułożenie warstwy kruszywa (drenaż)

WA-365:

 • Przygotowanie dylatacji oś A i B
 • Montaż krawężnika na ustroju nośnym

WD-367:

 • Montaż kotew kap chodnikowych

WD-369:

 • Zbrojenie I deskowanie ścianek zaplecznych - podpora A
 • Betonowanie ścianek zaplecznych - podpora A
 • Betonowanie kap chodnikowych

MA/PZ-371:

 • Deskowanie i zbrojenie trzonu w osi B jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej w osi A jezdnia lewa
 • Demontaż deskowania ustroju nośnego, jezdnia prawa           

WA-374:

 • Deskowanie i zbrojenie płyty pomostowej UN jezdnia prawa i lewa
 • Betonowanie UN jezdnia lewa C30/37
 • Osadzanie wpustów i sączków jezdnia prawa
 • Pielęgnacja betonu UN jezdnia lewa
 • Montaż drenażu za korpusem przyczółka w osi B oraz betonowanie korytka drenażu C30/37

WA-375:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej A jezdnia prawa, C jezdnia lewa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej A jezdnia prawa C30/37
 • Pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej A jezdnia prawa

PM-13b:

 • Roboty ziemne- szalowanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe
 • Płyty najazdowe – przygotowanie warstwy przekładowej

PM-13c:

 • Płyty najazdowe – przygotowanie warstwy przekładowej

WK-373:

 • Betonowanie chudego betonu pod fundament - komora C2

PM-22a:

 • Pielęgnacja betonu płyty zespalającej
 • Obstawka betonu ochronnego izolacji przepustu

Wykonawca kontynuował prace na przepustach:PPZ-23, PPZ-14, PPZ-21, PPZ-25, PZ-368, PPZ DP 1076S-1

Wykonawca w tygodniu 29 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Formowanie stożków
 • Montaż deskowania belek VFT przęsła B-C, jezdnia lewa na placu prefabrykacji
 • Montaż drenażu płyty pomostowej, jezdnia prawa

WA-352a:

 • Betonowanie fundamentów płyt przejściowych B1 ,B2,B3
 • Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego pod płyty przejściowe B3
 • Zbrojenie płyty przejściowej B3

WA-353:

 • Montaż zbrojenia i deskowanie dylatacji

WD-354:

 • Montaż krawężnika i desek gzymsowych

WD-355:

 • Zasypki za przyczółkiem

MA/PZ-359:

 • Betonowanie ustroju nośnego, jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia UN jezdnia lewa
 • Demontaż deskowania UN jezdnia prawa
 • Montaż deskowania UN jezdnia lewa

WA-363:

 • Wykonanie drenażu za podporami w osi A i B

MA/PZ-364:

 • Montaż deskowania poprzecznie w osi A i B
 • Montaż zbrojenia poprzecznicy w osi B jezdnia prawa

WA-366:

 • Zasypki

WD-367:

 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż (wklejanie) kotew talerzowych
 • Montaż geokompozytu drenażowego przy krawężniku
 • Montaż desek gzymsowych

MA/PZ-368:

 • Zasypki

WA-370:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej B nitka lewa

MA/PZ-371:

 • Zasypki

WA-372:

 • Zasypki
 • Demontaż deskowania UN jezdnia prawa
 • Montaż deskowania ścianki zaplecznej w osi A jezdnia lewa
 • Montaż zbrojenia ścianki zaplecznej w osi A jezdnia lewa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia lewa -1 etap i 2 etap
 • Montaż deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia prawa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A jezdnia prawa -1 etap   

WA-374:

 • Zasypki
 • Deskowanie UN nitka prawa
 • Pielęgnacja betonu UN nitka lewa
 • Rozdeskowanie UN nitka lewa
 • Betonowanie UN nitka prawa C30/37
 • Pielęgnacja betonu UN nitka prawa

WA-375:

 • Demontaż deskowania ścianki zaplecznej A jezdnia prawa
 • Deskowanie ścianki zaplecznej C nitka lewa
 • Wklejanie korków w otwory po ściągach
 • Wykonanie izolacji cienkiej Ścianek zaplecznych w osi A
 • Deskowanie ścianki zaplecznej C nitka prawa
 • Zamykanie deskowania ścianki zaplecznej C nitka lewa

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PM-13b, PM-13c, PPZ-14, PPZ-21, PM-22a, PPZ-368, PZ-371.

Wykonawca w tygodniu 30 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż deskowania belek VFT przęsła B-C, jezdnia lewa
 • Montaż drenażu płyty pomostowej, jezdnia prawa

WA-352a:

 • Warstwa wyrównawcza pod płyty przejściowe w osi B
 • Beton płyt przejściowych BL, BP, BŁ

WA-353:

 • Deskowanie dylatacji

WD-354:

 • Spawanie desek gzymsowych
 • Montaż kotew talerzowych

WD-355:

 • Wykonanie dylatacji pełnych kap chodnikowych
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe w osi 1

WA-356:

 • Zasypki i stożki

WA-357:

 • Zasypki i stożki
 • Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe w osi A
 • Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych w osi A

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych w oś A
 • Betonowanie skrzydła podpory C
 • Układanie papy pod kapy chodnikowe, montaż krawężników kamiennych

MA/PZ-359:

 • Montaż zbrojenia i deskowania płyty pomostowej UN jezdnia lewa

WA-360:

 • Zasypki i stożki

WD-361:

 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych pod montaż urządzeń dylatacyjnych

WD-362:

 • Wykonywanie deskowania i zbrojenia ścianki zaplecznej w osi 3
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi 3

WA-363:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż warstwy filtracyjnej za podporami w osi A i B
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór w osi A i B

MA/PZ-364:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż deskowania i zbrojenia poprzecznie w osi A i B
 • Betonownie poprzecznicy w osi B

WA-365:

 • Montaż kotew talerzowych
 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż dylatacji

WA-366:

 • Zasypki i stożki
 • Montaż krawężnika
 • Montaż kotew talerzowych
 • Przygotowanie wnęki dylatacyjnej w osi A

WD-367:

 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż rur osłonowych PVC w kapach chodnikowych

MA/PZ-368:

 • Zasypki i stożki
 • Zbrojenie i deskowanie UN - jezdnia lewa i prawa
 • Deskowanie i zbrojenie II fazy poprzecznie - podpora A i B - jezdnia lewa i prawa

WD-369:

 • Zasypki i stożki

WA-370:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej B jezdnia lewa
 • Montaż geokompozytu drenażowego

MA/PZ-371:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie ściany bocznej w osi B - jezdnia lewa
 • Betonowanie trzonu w osi B - jezdnia prawa
 • Zbrojenie i deskowanie ściany bocznej w osi B - jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A, jezdnia prawa - II etap

WA-374:

 • Wykonanie drenażu za przyczółkiem w osi B
 • Montaż geokompozytu drenażowego

WA-375:

 • Zasypki i stożki
 • Betonowanie ścianki zaplecznej C jezdnia lewa C30/37

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PM-13b, PM-13c, PPZ-14, PPZ-21, PM-22a.

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A