Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-07

Postęp robót mostowych (27 i 28 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Betonowanie kap chodnikowych na skrzydle technologicznym

WA-352a:

 • Montaż desek gzymsowych jezdnia łącznicy kapa lewa
 • Montaż rur przelotowych w kapach chodnikowych
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej pod płyty najazdowe w osi A

WA-353:

 •  Przygotowanie powierzchni betonu płyt najazdowych do wykonania izolacji grubej

WA-356:

 • Betonowanie kap chodnikowych, płyt przejściowych w osi A i C

WD-357:

 • Zabetonowanie płyt przejściowych w osi B

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła podpory w osi A
 • Betonowanie skrzydła podpory A II etap kierunek Kamyk

MA/PZ-359:

 • Zasypki
 • Montaż zbrojenia i deskowania UN jezdnia prawa
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi B

WD-361:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych – podpora A jezdnia lewa
 • Betonowanie ścianek zaplecznych – podpora A jezdnia lewa

WA-363:

 • Zasypki
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór

MA/PZ–364:

 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór
 • Betonowanie ciosów w osi A i B

WA-365:

 • Zasypki za korpusem A
 • Wykonanie izolacji cienkiej

WA-366:

 • Zasypki za korpusem B

WD-367:

 • Zasypki za korpusem A i C
 • Montaż krawężnika, kotew talerzowych

MA/PZ-368:

 • Zbrojenie poprzecznic II etap – jezdnia prawa i lewa

WD-369:

 • Zasypki za korpusem A i C

MA/PZ-371:

 • Deskowanie i zbrojenie trzonu w osi B jezdnia lewa i prawa
 • Betonowanie trzonu w osi B jezdnia prawa
 • Izolacja trzonu i skrzydeł A – cz.1 – jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Zasypki za korpusem A i E
 • Demontaż deskowania UN jezdnia prawa

WA-374:

 • Zasypki za korpusem A
 • Deskowanie i zbrojenie płyty pomostowej UN jezdnia prawa i lewa
 • Osaczanie wpustów i sączków

WA-375:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej A jezdnia prawa, C jezdnia lewa

Wykonawca kontynuował prace na przepustach:PPZ-21, PPZ-22a, PPZ-25, PZ-365a.

Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:

WA-352a:

 • Deskowanie płyty przejściowej A3
 • Zbrojenie płyt przejściowych podpora A3, A2,A1
 • Przygotowanie kap chodnikowych do betonowania
 • Zbrojenie fundamentu płyt przejściowych podpory B
 • Betonowanie kap chodnikowych jezdnia lewa oraz jezdnia łącznicy C30/37
 • Deskowanie płyt przejściowych A1, A2
 • Pielęgnacja betonu kap chodnikowych jezdnia lewa oraz jezdnia łącznicy
 • Betonowanie kapa prawa i lewa jezdni prawej C30/37
 • zbrojenie fundamnetu płyt przejściowych w osi B

WA-353:

 •  Przygotowanie powierzchni betonu płyt najazdowych do wykonania izolacji grubej

WD-356:

 • Betonowanie kap chodnikowych
 • Przygotowanie styków technologicznych

WD-357:

 • Zabetonowanie płyt przejściowych w osi B

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła podpory w osi A
 • Betonowanie skrzydła podpory A kierunek Częstochowa

MA/PZ-359:

 • Zasypki
 • Montaż zbrojenia i deskowania UN jezdnia prawa
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi B
 • Montaż deskowania ustroju nośnego, jezdnia prawa
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa

WA-363:

 • Montaż geokompozytu
 • Ułożenie warstwy kruszywa (drenaż)

WA-365:

 • Przygotowanie dylatacji oś A i B
 • Montaż krawężnika na ustroju nośnym

WD-367:

 • Montaż kotew kap chodnikowych

WD-369:

 • Zbrojenie I deskowanie ścianek zaplecznych - podpora A
 • Betonowanie ścianek zaplecznych - podpora A
 • Betonowanie kap chodnikowych

MA/PZ-371:

 • Deskowanie i zbrojenie trzonu w osi B jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej w osi A jezdnia lewa
 • Demontaż deskowania ustroju nośnego, jezdnia prawa           

WA-374:

 • Deskowanie i zbrojenie płyty pomostowej UN jezdnia prawa i lewa
 • Betonowanie UN jezdnia lewa C30/37
 • Osadzanie wpustów i sączków jezdnia prawa
 • Pielęgnacja betonu UN jezdnia lewa
 • Montaż drenażu za korpusem przyczółka w osi B oraz betonowanie korytka drenażu C30/37

WA-375:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej A jezdnia prawa, C jezdnia lewa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej A jezdnia prawa C30/37
 • Pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej A jezdnia prawa

PM-13b:

 • Roboty ziemne- szalowanie betonu podkładowego pod płyty najazdowe
 • Płyty najazdowe – przygotowanie warstwy przekładowej

PM-13c:

 • Płyty najazdowe – przygotowanie warstwy przekładowej

WK-373:

 • Betonowanie chudego betonu pod fundament - komora C2

PM-22a:

 • Pielęgnacja betonu płyty zespalającej
 • Obstawka betonu ochronnego izolacji przepustu

Wykonawca kontynuował prace na przepustach:PPZ-23, PPZ-14, PPZ-21, PPZ-25, PZ-368, PPZ DP 1076S-1

Ostatnia aktualizacja: 2018-07-18
-A A +A