Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1

na odcinku Tuszyn – Pyrzowice,

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-06

Postęp robót mostowych (23 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż krawężników jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych jezdnia prawa
 • Montaż desek gzymsowych jezdnia prawa

WA-352a:

 • Betonowanie skrzydeł BŁ i BL
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż kotew wklejnych

WA-353:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Montaż desek gzymsowych
 • Betonowanie fundamentów płyt przejściowych w osi C jezdnia prawa i lewa
 • Betonowanie fundamentów płyt przejściowych podpory C łącznica oraz A jezdnia prawa
 • Izolacja fundamentu płyt przejściowych w osi C
 • Montaż kotew kap chodnikowych
 • Betonowanie fundamentóe płyt przejściowych podpory A łącznica oraz A jezdnia lewa

WA-354:

 • Montaż krawężnika
 • Betonowanie płyty przejściowej w osi 1 i 3

WD-355:

 • Montaż kotew talerzowych
 • Montaż krawężnika i geokompozytu drenażowego

WA-356:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż krawężnika

WD-357:

 • Zasypki w osi B

WD-358:

 • Demontaż rusztowania podporowego UN
 • Sprężenie UN
 • Zasypki

MA/PZ-359:

 • Montaż deskowania poprzecznic w osi A i  B

WD-361:

 • Betonowanie kap chodnikowych – jezdnia lewa – kapa lewa
 • Zasypki

WD-362:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż krawężnika

WA-363:

 • Betonowanie UN jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia UN jezdnia lewa

MA/PZ–364:

 • Montaż deskowania skrzydła w osi A jezdnia lewa
 • Montaż zbrojenia skrzydła w osi A jezdnia lewa
 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia lewa

WA-365:

 • Zasypki

MA/PZ-368:

 • Przygotowanie poprzecznic do montażu belek prefabrykowanych VFT

WD-369:

 • Drenaż za przyczółkami
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż krawężnika

WA-370:

 • Montaż krawężników
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż kotew talerzowych

MA/PZ-371:

 • Betonowanie ściany bocznej w osi A jezdnia prawa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A jezdnia prawa
 • Betonowanie ściany bocznej w osi A jezdnia lewa

WA-372:

 • Montaż prefabrykowanych belek T15 i T24 jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia poprzecznic jezdnia prawa
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi A

WA-374:

 • Montaż belek typu T

WA-375:

 • Montaż krawężników
 • Montaż kotew talerzowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecnej
 • Montaż rur osłonowych
 • Przygotowanie wnęk pod montaż dylatacji

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-15, PPZ-21,PM-22a, PPZ-25, PZ-365a.

Ostatnia aktualizacja: 2018-06-18
-A A +A