Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-06

Postęp robót mostowych (23 - 26 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 23 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż krawężników jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych jezdnia prawa
 • Montaż desek gzymsowych jezdnia prawa

WA-352a:

 • Betonowanie skrzydeł BŁ i BL
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż kotew wklejnych

WA-353:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Montaż desek gzymsowych
 • Betonowanie fundamentów płyt przejściowych w osi C jezdnia prawa i lewa
 • Betonowanie fundamentów płyt przejściowych podpory C łącznica oraz A jezdnia prawa
 • Izolacja fundamentu płyt przejściowych w osi C
 • Montaż kotew kap chodnikowych
 • Betonowanie fundamentóe płyt przejściowych podpory A łącznica oraz A jezdnia lewa

WA-354:

 • Montaż krawężnika
 • Betonowanie płyty przejściowej w osi 1 i 3

WD-355:

 • Montaż kotew talerzowych
 • Montaż krawężnika i geokompozytu drenażowego

WA-356:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż krawężnika

WD-357:

 • Zasypki w osi B

WD-358:

 • Demontaż rusztowania podporowego UN
 • Sprężenie UN
 • Zasypki

MA/PZ-359:

 • Montaż deskowania poprzecznic w osi A i B

WD-361:

 • Betonowanie kap chodnikowych – jezdnia lewa – kapa lewa
 • Zasypki

WD-362:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż krawężnika

WA-363:

 • Betonowanie UN jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia UN jezdnia lewa

MA/PZ–364:

 • Montaż deskowania skrzydła w osi A jezdnia lewa
 • Montaż zbrojenia skrzydła w osi A jezdnia lewa
 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia lewa

WA-365:

 • Zasypki

MA/PZ-368:

 • Przygotowanie poprzecznic do montażu belek prefabrykowanych VFT

WD-369:

 • Drenaż za przyczółkami
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż krawężnika

WA-370:

 • Montaż krawężników
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż kotew talerzowych

MA/PZ-371:

 • Betonowanie ściany bocznej w osi A jezdnia prawa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A jezdnia prawa
 • Betonowanie ściany bocznej w osi A jezdnia lewa

WA-372:

 • Montaż prefabrykowanych belek T15 i T24 jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia poprzecznic jezdnia prawa
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi A

WA-374:

 • Montaż belek typu T

WA-375:

 • Montaż krawężników
 • Montaż kotew talerzowych
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecnej
 • Montaż rur osłonowych
 • Przygotowanie wnęk pod montaż dylatacji

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-15, PPZ-21,PM-22a, PPZ-25, PZ-365a.

Wykonawca w tygodniu 24 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Betonowanie kap chodnikowych jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych jezdnia prawa
 • Montaż krawężników jezdnia prawa

WA-352a:

 • Zasypki pod płyty przejściowe
 • Montaż desek gzymsowych

WA-353:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Izolacja cienka wykonywana na zimno fundamentów płyt przejściowych
 • Beton wyrównawczy płyty najazdowej w osi A i C
 • Zbrojenie płyt przejściowych w osi A

WA-354:

 • Montaż dylatacji w osi 1 i 3
 • Izolacja płyty przejściowej w osiach 1 i 3
 • Zbrojenie kap chodnikowych

WD-355:

 • Montaż kotew talerzowych
 • Montaż desek gzymsowych

WA-356:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż rur osłonowych w kapach chodnikowych
 • Betonowanie gzymsu – Ustój pod rurociąg

WD-357:

 • Zasypki
 • Izolacja cienka korpusu i skrzydeł
 • Montaż desek gzymsowych

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie stref zakotwień
 • Betonowanie stref zakotwień

MA/PZ-359:

 • Montaż zbrojenia poprzecznicy w osi A i B jezdnia prawa

WD-361:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych – podpora C jezdnia lewa i prawa
 • Betonowanie ścianek zaplecznych – podpora C jezdnia lewa

WD-362:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Betonowanie kap chodnikowych jezdnia lewa

WA-363:

 • Montaż zbrojenia i deskowania UN jezdnia lewa

MA/PZ–364:

 • Montaż deskowania skrzydła w osi B jezdnia prawa – II Etap
 • Montaż zbrojenia skrzydła w osi B jezdnia prawa – II Etap
 • Betonowanie skrzydła w osi B jezdnia prawa – II Etap
 • Montaż zbrojenia skrzydła w osi A jezdnia prawa
 • Montaż deskowania skrzydła w osi A jezdnia prawa – I Etap

WA-365:

 • Zasypki

MA/PZ-368:

 • Zbrojenie II fazy poprzecznic – podpora A (przygotowanie zbrojenia)
 • Montaż belek prefabrykowanych VFT

WD-369:

 • Zbrojenie kap chodnikowych

WA-370:

 • Izolacja cienka wykonywana na zimno
 • Montaż desek gzymsowych

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej i ciosów w osi A – jezdnia lewa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej i ciosów w osi A – jezdnia lewa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A- jezdnia prawa

WA-372:

 • Montaż deskowania UN jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia UN jezdnia prawa

WA-375:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-20, PPZ-21, PPZ-25, PZ-365a.

Wykonawca w tygodniu 25 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż zbrojenia i deskowania kap chodnikowych jezdnia prawa
 • Montaż krawężnika i desek gzymsowych jezdnia prawa
 • Wykonanie izolacji grubej z papy zgrzewanej jezdnia prawa

WA-352a:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Wykonanie izolacji na zimno podpory B

WA-353:

 • Betonowanie płyty przejściowych w osi A i C jezdnia lewa
 • Beton kapy chodnikowej lewej – jezdnia lewa
 • Zbrojenie płyt przejściowych w osi C

WA-354:

 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż drenażu z geowłókniny
 • Deskowanie i zbrojenie dylatacji w osi 1 i 3

WD-355:

 • Montaż drenażu z geowłókniny
 • Montaż desek gzymsowych

WA-356:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż geokompozytu drenażowego
 • Wykonanie izolacji bitumicznej powierzchni betonowych
 • Montaż rur PCV w kapach chodnikowych
 • Montaż krawężników kamiennych
 • Zbrojenie płyt przejściowych
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej pod płyty przejściowe w osiach A i C

WD-357:

 • Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe w osi B
 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych
 • Montaż kotew talerzowych
 • Montaż krawężnika

MA/PZ-359:

 • Betonowanie poprzecznic w osi A i B

WD-361:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej podpory w osi C jezdnia prawa

WA-363:

 • Zasypka
 • Betonowanie płyt pomostowych UN jezdnia lewa

MA/PZ–364:

 • Montaż deskowania skrzydła w osi A jezdnia prawa – I etap
 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia prawa – I etap
 • Wykonanie izolacji cienkiej podpory w osi B

WA-366:

 • Wykonanie izolacji cienkiej korpusów

WD-367:

 • Wykonanie izolacji cienkiej korpusów

MA/PZ-368:

 • Zasypka
 • Zbrojenie II etap poprzecznic – podpora A

WD-369:

 • Zasypka
 • Montaż desek gzymsowych
 • Izolacja bitumiczna powierzchni betonowych

WA-370:

 • Zbrojenie kapy chodnikowej lewa jezdnia

MA/PZ-371:

 • Zasypka
 • Deskowanie i zbrojenie trzonu w osi B jezdnia prawa i lewa

WA-372:

 • Zasypka
 • Montaż zbrojenia i deskowania UN jezdnia prawa

WA-374:

 • Zasypka
 • Zbrojenie i deskowanie płyt pomostowych UN
 • Drenaż za przyczółkami

WA-375:

 • Deskowanie ścianki zaplecznej
 • Drenaż izolacji płyty pomostu
 • Zbrojenie kap chodnikowych

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PM-13c, PM-13B, PPZ-14, PPZ-21, PM-22a, PPZ-23, PPZ-25.

Wykonawca w tygodniu 26 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Betonowanie kap chodnikowych strona lewa

WA-352a:

 • Zasypka oś B
 • Montaż desek gzymsowych
 • Zbrojenie kap
 • Beton fundamentów płyt przejściowych w osi A

WA-353:

 • Zasypka – stożka A i C
 • Betonowanie płyty przejściowej C jezdnia prawa i łącznicy

WA-354:

 • Zbrojenie kap chodnikowych

WD-355:

 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż kotew krawężnika

WA-356:

 • Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych

WD-357:

 • Zasypka – stożka A
 • Zbrojenie płyt przejściowych w osi B
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż kotew krawężnika

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie skrzydła (II Etap) w osi A

MA/PZ-359:

 • Montaż belek prefabrykowanych typu T27

WA-363:

 • Zasypka oś A i B

MA/PZ–364:

 • Wykonanie izolacji cienkiej podpór
 • Montaż deskowania ciosów w osi A i B

WA-365a:

 • Zasypka + drenaż – oś A

WA-366:

 • Zasypka oś B

WD-367:

 • Zasypka oś A i C
 • Izolacja cienka korpusów i skrzydeł

MA/PZ-368:

 • Zbrojenie poprzecznic II Etap – oś A

WD-369:

 • Montaż desek gzymsowych

WA-370:

 • Montaż kotew ekranów akustycznych

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie i deskowanie korpusów w osi B

WA-372:

 • Montaż wypustów i sączków UN jezdnia prawa
 • Betonowanie płyty pomostowej UN jezdnia prawa

WA-374:

 • Zasypka oś B
 • Deskowanie i zbrojenie płyt pomostowych UN

WA-375:

 • Zbrojenie kapy chodnikowej jezdnia lewa
 • Deskowanie ścianek zaplecznych A prawa, C lewa
 • Betonowanie ścianki zzaplecznej w osi A jezdnia lewa

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PM-13B, PM-13C, PPZ-14, PPZ-21, PM-22a, PPZ-25, PZ-368, PZ-371.

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A