Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-05

Postęp robót mostowych (18 - 22 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie kap chodnikowych jezdnia prawa, montaż desek gzymsowych

WA-352a:

 • Przygotowanie powierzchni UN pod papę

WD-358:

 • Drenaż za przyczółkami – warstwa odcinająca

WD-361a:

 • Montaż kotew wklejanych

MA/PZ–368:

 • Deskowanie poprzecznic w osi A

WA-370:

 • Izolacja cienka korpusów przyczółków od strony zasypki

WA-372:

 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa – II Etap

WA-375:

 • Izolacja gruba pod kapami chodnikowymi

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-14, PPZ-20, PPZ-21, PM-13b, PM-22a.

Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie kap chodnikowych jezdnia prawa, montaż desek gzymsowych
 • Betonowanie kap chodnikowych jezdnia prawa strona lewa

WA-352a:

 • Przygotowanie powierzchni UN pod izolację

WA-353:

 • Przygotowanie wnęk dylatacyjnych

WA-354:

 • Izolacja ścianki zaplecznej

WA-356:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej podpora C i A

WD-358:

 • Montaż rusztowania i deskowania UN

MA/PZ-359:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A jezdnai prawa
 • Betonowanie skrzydła w osi B jezdnai lewa

WA-360:

 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych

WD-361a:

 • Zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych, montaż krawężnika

WD-362:

 • Zbrojenie kap chodnikowych

WA-363:

 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia prawa, poprzecznic w osi A i B

MA/PZ–364:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-366:

 • Drenaż

WD-367:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A i C

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-370:

 • Beton płyty pomostowej UN jezdni lewej

WA-371:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-372:

 • Betonowanie poprzecznic w osi A i E jezdnia prawa

WA-374:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie trzonu podpory B jezdnia lewa
 • Betonowanie skrzydła trzonu A jezdnai lewa oraz ciosów B jezdnia lewa

WA-375:

 • Izolacja gruba pod kapami chodnikowymi, zasypka

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-14, PPZ-15, PPZ-17, PPZ-20, PPZ-21, PPZ-23, PPZ-25, PM-13b, PM-13c, PM-22a.

Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie kap chodnikowych jezdnia prawa, montaż desek gzymsowych, dylatacje, zasypki
 • Betonowanie kap chodnikowych jezdnia prawa strona prawa
 • Betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi A jezdnia prawa

WA-352a:

 • Zasypka

WA-353:

 • Montaż krawężnika, zasypka

WA-354:

 • Zasypka,

WA-356:

 • Zbrojenie gzymsu – ustrój pod rurociąg

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie UN, izolacja, zasypka
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych podpora B

MA/PZ-359:

 • Izolacja cienka podpory A i B

WA-360:

 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż krawężnika

WD-361:

 • Montaż krawężnika
 • Montaż desek gzymsowych

WD-361a:

 • Montaż krawężnika
 • Montaż desek gzymsowych

WA-363:

 • Montaż belek prefabrykowanych typu T24

MA/PZ–364:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu w osi A jezdnia lewa oraz w osi B jezdnia prawa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A jezdnia lewa oraz w osi B jezdnia prawa
 • Betonowanie skrzydła w osi B jezdnia lewa

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka
 • Betonowanie poprzecznic w osi A jezdnia prawa i lewa

WA-371:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu trzonu w osi B – jezdnia lewa oraz w osi A jezdnia prawa

WA-372:

 • Zasypka
 • Betonowanie poprzecznic w osi A i E jezdnia prawa

WA-374:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie poprzecznicy skrajnejw osi A

WA-375:

 • Montaż kotew talerzowych, zasypka,
 • Montaż krawężników

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-17, PPZ-20, PPZ-21, PPZ-23, PPZ-25, PM-13b, PM-13c, PM-22a.

Wykonawca w tygodniu 21 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych – ustrój nośny przy osi D oraz ścianka zapleczna w osi A jezdnia prawa

WA-352a:

 • Zbrojenie skrzydła podpory A jezdnia łącznicy
 • Wklejanie kotew kap chonikowych
 • Montaż krawężników 18x20 na UN
 • Betonowanie skrzydła podpory A jezdnia łącznicy
 • Deskowanie skrzydeł podpory A jezdnia lewa
 • Zasypki

WA-353:

 • Ułożenie krawężników kamiennych 18x20
 • Wklejanie kotew kap chodnikowych
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Zasypki

WA-354:

 • Montaż kotew talerzowych
 • Betonowanie fundamentów płyt przejściowych w osiach 1 i 3

WA-356:

 • Izolacja podpór
 • Montaż kotew wklejnych

WD-358:

 • Trasa kabli UN
 • Zbrojenie UN
 • Przygotowanie UN do betonowania

MA/PZ-359:

 • Zasypki

WA-360:

 • Zasypki

WD-361:

 • Montaż desek gzymsowych
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Montaż kotew pod latarnie

WD-361a:

 • Betonowanie kap chodnikowych

WD-362:

 • Montaż krawężnika

WA-363:

 • Montaż zbrojenia UN jezdnia prawa
 • Montaż deskowania UN jezdnia prawa

MA/PZ–364:

 • Montaż deskowania korpusu w osi A jezdnia prawa
 • Montaż deskowania korpusu w osi B jezdnia prawa
 • Montaż deskowania zbrojenia skrzydła w osi B jezdnia prawa
 • Montaż deskowania zbrojenia skrzydła w osi A jezdnia prawa

MA/PZ–368:

 • Deskowanie i zbrojenie poprzecznic w osi B – jezdnia prawa i lewa
 • Betonowanie poprzecznic w osi B jezdnia prawa i lewa
 • Zasypki

WD-369:

 • Drenaż za przyczółkami
 • Izolacja podpór
 • Izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi

WA-370:

 • Wykonanie papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe
 • Wklejanie kotew do krawężników
 • Montaż krawężników

MA/PZ-371:

 • Deskowanie i zbrojenie trzonu w osi A – jezdnia lewa
 • Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi A jezdnia prawa
 • Deskowanie i zbrojenie ściany bocznej w osi A jezdnia prawa

WA-372:

 • Beton poprzecznic w osi C i D jezdni prawej

WA-374:

 • Beton poprzecznicy w osi B
 • Beton skrzydła BL

WA-375:

 • Montaż krawężników
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych
 • Montaż deskowania ścianek zaplecznych
 • Zasypki

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-20, PPZ-25.

Wykonawca w tygodniu 22 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Betonowanie wnęk dylatacyjnych – ścianka zapleczana w osi D jezdnia praw
 • Montaż krawężników jezdnia prawa
 • Montaż zbrojenia kap chodnikowych jezdnia prawa

WA-352a:

 • Montaż krawężników
 • Montaż kotew kap chodnikowych
 • Deskowanie skrzydła podpory A jezdnia lewa
 • Zbrojenie skrzydła podpory A jezdnia lewa
 • Deskowanie skrzydła podpory B jezdnia łącznicy
 • Zbrojenie skrzydła podpory A jezdnia łącznicy
 • Betonowanie skrzydła podpory A jezdnia lewa

WA-353:

 • Montaż krawężników
 • Wklejanie kotew kap chodnikowych

WA-354:

 • Montaż kotew talerzowych
 • Ułożenie krawężnika
 • Zbrojenie płyt przejściowych w osich 1 i 3
 • Betonowanie – warstwa wyrównawcza pod płytę przejściową

WA-356:

 • Montaż kotew wklejanych
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Montaż krawężnika

WD-358:

 • Betonowanie ustroju nośnego

MA/PZ-359:

 • Montaż deskowania poprzecznic w osi B

WA-363:

 • Montaż zbrojenia UN jezdnia lewa i prawa

MA/PZ–364:

 • Betonowanie korpusu w osi A jezdnia prawa
 • Betonowanie skrzydła w osi B jezdnia prawa
 • Montaż deskowania skrzydła w osi A jezdnia lewa
 • Montaż zbrojenia skrzydła w osi A jezdnia lewa

WA-366:

 • Wykonanie izolacji cienkiej od strony zasypki – podpora B

WD-369:

 • Drenaż za przyczółkami
 • Montaż kotew wklejanych

WA-370:

 • Montaż krawężników
 • Zbrojenie kap chodnikowych
 • Wykonanie izolacji przyczółków

MA/PZ-371:

 • Betonowanie trzonu w osi A jezdnia lewa

WA-372:

 • Betonowanie poprzecznicy w osi B jezdnia prawa
 • Montaż prefabrykowanych belek T15 i T24 jezdnia prawa

WA-374:

 • Izolacja skrzydeł i przyczółków

WA-375:

 • Zbrojenia kap chodnikowych
 • Montaż krawężników
 • Deskowanie ścianki zaplecznej
 • Wykonanie izolacji cienkiej przyczółków
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A