Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-04

Postęp robót mostowych (14 - 17 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Przygotowanie ustroju  nośnego pod papę

WA-352a:

 • Deskowanie płyty pomostowej ustroju nośnego jezdni łącznicy

WA-354:

 • Zasypka za korpusem, zbrojenie ścianki zaplecznej w osi 1

WD-356:

 • Izolacja podpór

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych – skrzydła przyczółka C
 • Betonowanie skrzydeł - podpora C

MA/PZ-359:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-360:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego
 • Betonowanie ścianki zaplecznej 1 i 2 etap oś A jezdnia lewa

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ciosów oś A i B

MA/PZ-364:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ścianki zaplecznej 1 etap oś B jezdnai lewa

PZ-365a:

 • Izolacje ław ramy i skrzydeł

WD-367:

 • Zasypka

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka
 • Betonowanie skrzydła w osi B jezdnia prawa
 • Betonowanie scianki zaplecznej podpory w osi B – jezdnia lewa

WD-369:

 • Zasypka

WA-370:

 • Zbrojenie i deskowanie płyt pomostowych ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka
 • Beton wyrównawczy pod fundament w osi B – jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Montaż belek – jezdnia lewa
 • Zbrojenie płyty pomostowej UN – jezdnia lewa
 • Zbrojenie i deskowanie poprzecznic – jezdnia prawa

WA-374:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie trzonu podpory A jezdnia lewa

WA-375:

 • Drenaż za przyczółkiem

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-15, PPZ-17, PPZ-17a, PPZ-18, PPZ-20, PPZ-21, PPZ-24, PPZ-25, PM-13a, PM-13a.1, PM-13b, PM-22a.

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zasypka, frezowanie UN,
 • Wykonanie fundamentu oraz warstwy wyrównawczej pod płytę przejściową w osi A

WA-352a:

 • Betonowanie płyty pomostowej UN jezdnia łącznicy

WA-353:

 • Frezowanie UN
 • Przygotowanie wnęk do montażu dylatacji

WA-354:

 • Zasypka za korpusem,
 • Beton ścianki zaplecznej w osi 1

WD-356:

 • Zasypka za korpusem podpora 1 i 3
 • Montaż desek gzymsowych – ustrój pod rurociąg,

WA-357:

 • Zasypka za korpusem

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych – skrzydła przyczółka A
 • Betonowanie skrzydeł - podpora A, ciosów podłożyskowych podpora A i C

MA/PZ-359:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła oś B jezdnia prawa

WA-360:

 • Zasypka za korpusem
 • Betonowanie ścianki zaplecznej A jezdnia prawa etap I i II

WD-361:

 • Izolacja z papy pod kapami chodnikowymi

WD-361a:

 • Śrutowanie ustroju nośnego pod izolację z papy – kapy chodnikowe

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka
 • Betonowanie skrzydła oś B jezdnia prawa

MA/PZ-364:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka za korpusem

WD-367:

 • Rozbiórka podparcia deskowania ustroju nośnetgo, zasypka

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka za korpusem,
 • Beton skrzydła A jezdnia prawa

WA-370:

 • Betonowanie płyty pomostowej UN jezdnia prawa

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Beton fundamentu pod trzon B jezdnia prawa

WA-372:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych – poprzecznice jezdni prawej

WA-374:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła podpory A jezdnia prawa
 • Btonowanie ciosów podłożyskowych w osi A – 10 szt.

WA-375:

 • Frezowanie UN

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-15, PPZ-17, PPZ-18, PPZ-20, PPZ-21, PPZ-22, PPZ-25, PM-13b, PM-13c, PM-17a, PM-22a.

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zasypka pod płytę najazdową
 • Montaż krawężników kamiennych
 • Deskowanie płyty przejściowej
 • Wklejanie kotew
 • Betonowanie płyty przejściowej w osi A
 • Betonowanie fundamentu płyty przejściowej w osi D jezdnia prawa
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej płyty przejściowej w osi D jezdnia prawa

WA-353:

 • Przygotowanie wnęk do montażu dylatacji

WA-354:

 • Zasypka za korpusem,

WD-356:

 • Montaż desek gzymsowych – ustrój pod rurociąg, zasypka za korpusem

WA-357:

 • Zasypka pod warstwę odcinająca

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych – skrzydła przyczółka A
 • Betonowanie skrzydeł - podpora A, ciosów podłożyskowych podpora A i C
 • Betonowanie korytka pod drenaż za przyczółkiem C

MA/PZ-359:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu BL (B jezdnia lewa)
 • Betonowanie ścianki zaplecznej korpusu w osi B jezdnia lewa – I Etap

WA-360:

 • Izolacja płyt pomostowych ustroju nośnego

WD-361:

 • Montaż kotew wklejanych
 • Montaż desek gzymsowych jezdnia lewa

WD-361a:

 • Izolacja płyt pomostowych ustroju nośnego

WD-362:

 • Montaż kotew wklejanych

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

MA/PZ-364:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-365:

 • Zasypka za korpusem

PZ-365a:

 • Przygotowanie przerwy roboczej ławy na stropie jezdnia lewa, zasypka za korpusem
 • Betonowanie ławy Ł3

WA-366:

 • Zbrojenie oraz szalowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton ścianki zaplecznej B i A jezdnia prawa

WD-367:

 • Rozbiórka podparcia deskowania ustroju nośnetgo
 • Betonowanie wnęk zakotwienia

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka za korpusem, izolacja

WD-369:

 • Zasypka

WA-370:

 • Zbrojenie i deskowanie płyty pomostowej jezdni lewej UN

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Beton fundamentu pod ścianę podpory B jezdnia prawa

WA-372:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-374:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła podpory B jezdnia prawa

WA-375:

 • Przygotowanie powierzchni pod papę, zasypka za korpusem

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-15, PPZ-17, PPZ-18, PPZ-20, PPZ-21, PPZ-25, PM-13c, PM-14,PM-22a.

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie kap chodnikowych jezdnia prawa
 • Deskowanie wspornika ścian technologicznych
 • Betnowanie wspornika ścian technologicznych w osi A i D jezdnia prawa
 • Betonowanie płyty przejściowej w osi D jezdnia prawa
 • Betonowanie warstwy ochronnej płyty przejściowej w osi A i D jezdnia prawa

WA-352a:

 • Prefabrykacja zbrojeniowa kap chodnikowych

WA-353:

 • Przygotowanie wnęk do montażu dylatacji, zasypka – stożek w osi A

WA-354:

 • Przygotowanie wnęk do montażu dylatacji,

WD-355:

 • Przygotowanie wnęk do montażu dylatacji,

WD-356:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej w osi C

WD-358:

 • Izolacja, drenaż za przyczółkiem

MA/PZ-359:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia lewa
 • Betonowanie ciosów w osi A i B

WD-361:

 • Montaż krawężnika, zbrojenie kap chodnikowych

WD-361a:

 • Montaż kotew wklejanych, montaż desek gzymsowych

WD-362:

 • Montaż kotew wklejanych, desek gzymsowych

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła oś A jezdnia lewa

MA/PZ-364:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła w osi B jezdnia lewa – I Etap

WA-365:

 • Zasypka za korpusem

PZ-365a:

 • Zbrojenie i deskowanie ławy Ł4
 • Betonowanie ław Ł4

WA-366:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton ścianki zaplecznej A jezdnia lewa

WD-367:

 • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie poprzecznic, zasypka za korpusem

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie płyty UN jezdnia lewa, zasypka za korpusem, izolacja cienka

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych,

WA-372:

 • Zbrojenie i deskowanie poprzecznic – jezdnia prawa
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa – I Etap

WA-374:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-375:

 • Przygotowanie powierzchni pod papę, izolacja pod kapami chodnikowymi

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-14, PPZ-17, PPZ-18, PPZ-20, PPZ-21, PPZ-25, PM-13a, PM-13a1, PM-13b, PM-13c,PM-22a.

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A