Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-02

Postęp robót mostowych (05 - 09 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 05 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie oraz deskowanie płyty pomostowej ustroju nośnego jezdnia prawa,
 • Betonowanie płyty pomostowej ustroju nośnego jezdnia prawa

WA-352a:

 • Pomost roboczy pod montaż belek jezdnia lewa prawa,

WA-353:

 • Deskowanie i zbrojenie płyty pomostowej ustroju nośnego jezdnia lewa

WD-355:

 • Demontaż podparcia ustroju nośnego

WA-357:

 • Zbrojenie płyty pomostowej jezdnia lewa ustroju nośnego, zasypki
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa.

WD-358:

 • Zbrojenie słupów podpora B,
 • Betonowanie słupów

MA/PZ-359:

 • Zbrojenie korpusu w osi A jezdnia prawa i B jezdnia prawa

WA-360:

 • Zbrojenie oraz deskowanie płyty pomostowej ustroju nośnego jezdni prawej
 • Betonowanie płyty pomostowej ustroju nośnego jezdnia prawa

WD-361:

 • Izolacja

WD-361a:

 • Drenaż za przyczółkami

WD-362:

 • Izolacja

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

MA/PZ-364:

 • Montaż zbrojenia fundamentów
 • Betonowanie fundamentu w osi B jezdnia prawa

WA-365:

 • Zbrojenie poprzecznicy w osi A i B

PZ-365a:

 • Demontaż deskowania zamknięcia ramy

WA-366:

 • Zbrojenie poprzecznicy w osi A i B

WD-367:

 • Montaż rusztowania pod ustrój nośny

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu przyczółka w osi A, jezdnia lewa

WD-369:

 • Sprężanie ustroju nośnego, demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego, piaskowanie

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, montaż łożysk

MA/PZ-371:

 • Beton podkładowy pod fundament w osi A - jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła w osi E jezdnia prawa

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-17, PPZ-17a, PPZ-18, PPZ-20, PPZ-21, PPZ-23, PPZ-25, PM-13B.

Wykonawca w tygodniu 06 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Pielęgnacja płyty pomostowej ustroju nośnego
 • Zasypka za przyczółkami

WA-352a:

 • Montaż belek prefabrykowanych typu T-27

WA-353:

 • Deskowanie płyty pomostowej ustroju nośnego i poprzecznic jezdnia lewa i prawa

WD-358:

 • Zbrojenie przyczółka C i A

MA/PZ-359:

 • Zbrojenie i deskowanie korpusu w osi A jezdnia prawa i B jezdnia prawa.

WA-360:

 • Deskowanie I zbrojenie płyty pomostowej ustroju nośnego jezdni lewej

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie korpusu A jezdnia lewa i B jezdnia prawa

MA/PZ-364:

 • Zasypka fundamentów

WA-365:

 • Zbrojenie poprzecznicy w osi A i B
 • Drenaż za przyczółkiem

PZ-365a:

 • Demontaż deskowania ramy jezdnia prawa

WA-366:

 • Zbrojenie poprzecznicy w osi A i B

WD-367:

 • Montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie korpusu B jezdnai prawa
 • Betonowanie ścianki zaplecznej A jezdnia prawa

WD-369:

 • Demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego, zbrojenie stref zakończeń belek

WA-370:

 • Montaż łożysk
 • Betonowanie poprzecznicy w osi B jezdnai prawa i A jezdnia prawa

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych – fundament w osi A

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych – skrzydło przyczółka E jezdnia lewa
 • Zbrojenie i deskowanie ciosów w osi A, B, C, D i E.

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-17, PPZ-17a, PPZ-18, PPZ-21, PPZ-23, PM-13B, PM 13C, PM 17a.

Wykonawca w tygodniu 07 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Montaż warstwy filtracyjnej podpory A i D

WA-353:

 • Deskowanie i zbrojenie płyty pomostowej ustroju nośnego jezdnia lewa i prawa

WA-357:

 • Demontaż podparcia ustroju nośnego jezdnia lewa, zasypka

WD-358:

 • Zbrojenie przyczółka A

MA/PZ-359:

 • Betonowanie korpusu w osi A jezdnia prawa

WA-360:

 • Deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego

WD-361a:

 • Warstwa filtracyjna za przyczółkiem

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

MA/PZ-364:

 • Zasypka fundamentów – oś B

WA-365:

 • Drenaż za przyczółkiem
 • Betonowanie poprzecznicy w osi A i B

PZ-365a:

 • Zbrojenie skrzydeł

WA-366:

 • Beton poprzecznic w osi A
 • Beton poprzecznic w osi B

WD-367:

 • Montaż deskowania ustroju nośnego
 • Zbrojenie ustroju nośnego

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu przyczółka w osi B jezdnia lewa

WD-369:

 • Zbrojenie i deskowanie stref zakończeń belek

WA-370:

 • Betonowanie poprzecznicy w osi B i A jezdnia lewa

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton fundamentu pod skrzydła przyczółka w osi A jezdnai prawa

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ciosów
 • Betonowanie skrzydła w osi E jezdnia lewa

WA-374:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-375:

 • Przygotowanie podłoża pod drenaż za przyczółkami i skrzydłami

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-17, PPZ-17a, PPZ-18, PPZ-21, PPZ-23, PM-13B, PM 13C.

Wykonawca w tygodniu 08 wykonał następujące roboty:

WA-352a:

 • Montaż zbrojenia poprzecznic skrajnych oraz płyty pomostowej jezdnia lewa

MA/PZ-359:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, pielęgnacja termiczna
 • Betonowanie korpusu w osi A jezdnia lewa

PZ-365a:

 • Zbrojenie i deskowanie skrzydeł
 • Betonowanie skrzydeł W3 i W4

WD-367:

 • Zbrojenie ustroju nośnego
 • Deskowanie poprzecznic
 • Montaż rur osłonowych kabli sprężonych

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ścianki zaplecznej i ciosów przyczółka w osi B jezdnia prawa

WD-369:

 • Beton strefy zakończeń belek

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-372:

 • Montaż wież podparcia poprzecznic

WA-374:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-17, PPZ-21, PPZ-23, PM-13B, PM 13C, PM-22a.

Wykonawca w tygodniu 09 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Przygotowanie pod montaż wsporników deskowania

WA-352a:

 • Zbrojenie poprzecznic skrajnych oraz płyty pomostowej jezdni lewej i prawej

WA-353:

 • Deskowanie poprzecznic skrajnych ustoju nośnego jezdni prawej

WA-358:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych (przyczółek w osi C)

MA/PZ-359:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

MA/PZ-364:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-365:

 • Montaż belek prefabrykowanych typu T

WA-366:

 • Montaż belek prefabrykowanych typu T

WD-367:

 • Zbrojenie ustroju nośnego

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

MA/PZ-371:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-372:

 • Montaż wież podparcia poprzecznic

WA-374:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-21, PPZ-23, PPZ-22a.

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A