Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2018-01

Postęp robót mostowych (01 - 04 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 01 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie płyty pomostowej, zasypka

WA-353:

 • Zasypka

WD-355:

 • Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju

WD-356:

 • Demontaż deskowania ustroju nośnego

MA/PZ-359:

 • Izolacja cienka

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,

MA/PZ-364:

 • Montaż zbrojenia fundamentu w osi A i B, jezdnia lewa

WA-365:

 • Ścianka zapleczna
 • Zbrojenie
 • Betonowanie ciosów

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton ławy skrzydeł oś A i B jezdnia prawa

WA-366:

 • Beton ciosów A

WD-367:

 • Izolacja ławy i korpusu C

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie fundamentu w osi A, jezdnia prawa

WD-369:

 • Zbrojenie ustroju nośnego,  
 • Betonowanie ustroju nośnego

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła podpory A jezdnia lewa
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-15, PPZ-17, PPZ-20, PPZ-23, PPZ-24, PM 13b, PM-17a.

Wykonawca w tygodniu 02 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka

WA-353:

 • Zasypka

WD-355:

 • Deskowanie i zbrojenie płyty ustroju
 • Beton płyty ustroju nośnego

WD-356:

 • Demontaż deskowania ustroju nośnego

WA-357:

 • Montaż belek typu T, zbrojenie poprzecznic (II Etap)

WA-360:

 • Zbrojenie i deskowanie płyty pomostowej jezdni prawej,
 • Zasypka za przyczółkami,
 • Drenaż za przyczółkiem „B”

WD-361:

 • Betonowanie stref zakotwień ustroju nośnego

WD-362:

 • Betonowanie stref zakotwień ustroju nośnego

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,

MA/PZ-364:

 • Montaż zbrojenia fundamentu w osi A  jezdnia lewa
 • Betonowanie fundamentu w osi A jezdnia lewa

WA-365:

 • Ścianka zapleczna,
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi B jezdnia prawa

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

MA/PZ–368:

 • Betonowanie fundmanetu w osi A, jezdnia prawa
 • Betonowanie fundmanetu w osi B, jezdnia prawa

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi B

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, montaż belek
 • Betonowanie płyty ustroju nośnego jezdnia lewa

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-17, PPZ-18, PPZ-20, PPZ-23, PPZ-24.

Wykonawca w tygodniu 03 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie płyty pomostowej ustroju nośnego

WD-356:

 • Demontaż deskowania ustroju nośnego,
 • Zbrojenie i deskowanie zakończeń belek

WA-357:

 • Zbrojenie poprzecznic i płyty pomostowej ustroju nośnego

WD-358:

 • Zbrojenie slupów podpora B

MA/PZ-359:

 • Zbrojenie korpusu w osi A jezdnia prawa i B jezdnia lewa.

WA-360:

 • Zbrojenie oraz deskowanie płyty pomostowej ustroju nośnego,

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych (korpusy AL, BL, BP)

MA/PZ-364:

 • Montaż zbrojenia fundamentów
 • Betonowanie fundamentu w osi B jezdnia lewa

WA-365:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi B jezdnia lewa

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-366:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WD-367:

 • Deskowanie ciosów

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu w osi A jezdnia lewa

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, montaż łożysk
 • Betonowanie skrzydła podpory A jezdnia prawa

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-374:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie płyty pomostowej jezdni prawej

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-17, PPZ-23, PM-13C.

Wykonawca w tygodniu 04 wykonał następujące roboty:

WA-352:

 • Zbrojenie oraz deskowanie płyty pomostowej ustroju nośnego, zasypka
 • Betonowanie ścianki zaplecznej w osi A jezdnia prawa

WA-353:

 • Deskowanie płyty pomostowej ustroju nośnego i poprzecznic jezdnia lewa

WD-355:

 • Demontaż podparcia ustroju nośnego

WD-356:

 • Demontaż deskowania ustroju nośnego
 • Betonowanie stref zakończeń belek

WA-357:

 • Zbrojenie płyty pomostowej ustroju nośnego jezdni lewej i prawej
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa

WD-358:

 • Zbrojenie i deskowanie slupów podpora B

MA/PZ-359:

 • Zbrojenie korpusu w osi A jezdnia prawa i B jezdnia lewa

WA-360:

 • Zbrojenie oraz deskowanie płyty pomostowej ustroju nośnego jezdni lewej i prawej

WD-361:

 • Wykonanie warstwy odcinającej za przyczółkami

WD-362:

 • Wykonanie warstwy odcinającej za przyczółkami

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

MA/PZ-364:

 • Montaż zbrojenia fundamentów
 • Betonowanie fundamentu w osi A jezdnia prawa

WA-365:

 • Zbrojenie i deskowanie poprzecznic (II Etap)

PZ-365a:

 • Mycie i grzanie ramy, pielęgnacja betonu
 • Betonowanie ramy jezdnia prawa

WD-367:

 • Beton ciosów
 • Rusztowanie pod ustrój nośny

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, montaż łożysk
 • Betonowanie skrzydła podpory B jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu w osi E jezdnia lewa

WA-374:

 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-375:

 • Betonowanie płyty ustroju nośnego jezdnia prawa C30/37

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPZ-17, PPZ-23, PM-13C.

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A