Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-12

Postęp robót mostowych (49 - 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty::

WA-352:

 • Montaż zbrojenia płyty ustroju nośnego

WA-352a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie poprzeczicy  BL,

WA-353:

 • Zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia łącznicy

WD-355:

 • Zbrojenie poprzecznic (II Etap)

WD-356:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego
 • Betonowanie ustroju nośnego

WD-358:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu podpora C

MA/PZ 359:

 • Montaż zbrojenia fundamentów
 • Betonowanie fundamentu w osi B jezdnia prawa

WA-360:

 • Betonowanie poprzecznicy w osi A

WD-362:

 • Betonowanie korytka pod drenaż za przyczółkami

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie fundamentu skrzydła w osi B jezdnia prawa

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WD-367:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Zasypka
 • Betonowanie korpusu w osi C
 • Betonowanie słupów w osi B

MA/PZ–368:

 • Beton wyrównawczy pod fundament w osi A

WD-369:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, izolacja

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton korpusu A jezdnia prawa

WA-371:

 • Montaż zbrojenia belek prefabrykowanych VFT

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-374:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, beton fundamentu B jezdnia lewa

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPz-14, PPz-15, PPz-18, PPz-20, PPz-25, PM-13a, PM-13b, PM-13c, PM 17a.

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty::

WA-352:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ścianek zaplecznych AP,

WA-352a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie poprzecznicy AP, BŁ

WA-353:

 • Betonowanie ustroju nośnego – jezdnia łącznicy

WD-355:

 • Deskowanie i zbrojenie poprzecznie, zbrojenie płyty ustroju nośnego o przęsło 1-2

WD-356:

 • Betonowanie ustroju nośnego

WD-358:

 • Zbrojenie elementów konstrukcyjnych
 • Izolacja fundamentu A,B i C

MA/PZ 359:

 • Demontaż deskowania, izlolacja cienka

WA-360:

 • Montaż belek prefabrykowanych
 • Drenaż za przyczółkami

WD-362:

 • Drenaż za przyczółkami

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie fundamentu w osi A jezdnia lewa.
 • Betonowanie fundamentu skrzydła w osi A jezdnia lewa
 • Betonowanie fundamentu w osi B jezdnia prawa

WA-365:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ścianki zaplecznej AP,

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WD-367:

 • Izolacja – A i B,
 • Zasypka

MA/PZ–368:

 • Beton wyrównawczy os B
 • Prefabrykacja belek VFT
 • Betonowanie półek belek VFT
 • Zbrojenie fundamentów

WD-369:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-371:

 • Prefabrykacja belek VFT
 • Betonowanie półek belek VFT

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła w osi A, jezdnia lewa

WA-374:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie fundamentu podpory B jezdnia prawa

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPz-15, PPz-18, PPz-20, PPz-25, PM-13b, PM 17a.

Wykonawca w tygodniu 51 wykonał następujące roboty::

WA-352:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Zasypki, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy

WA-353:

 • Zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia lewa

WD-355:

 • Zbrojenie płyty ustroju nośnego

WD-356:

 • Zasypka, sprężenie ustroju nośnego

WA-360:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, izolacje fundamentów, zasypka

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,

MA/PZ-364:

 • Montaż zbrojenia fundamentu w osi A, jezdnia lewa,

WA-365:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ciosów,

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-366:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WD-367:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie fundamentu w osi A, jezdnia lewa
 • Prefabrykacja belek VFT

WD-369:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego, trasa kabli,  

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie trzonu przyczółka podpory B jezdnia prawa

WA-371:

 • Prefabrykacja belek VFT

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu w osi E jezdnia prawa.

WA-374:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPz-15, PPz-18, PPz-20, PPz-24, PPz-25, PM-13c, PM 17a

Wykonawca w tygodniu 52 wykonał następujące roboty::

WA-352:

 • Zasypka

WD-355:

 • Deskowanie i zbrojenie poprzecznic (II Etap)
 • Zbrojenie płyty pomostowej ustroju nośnego

WD-356:

 • Sprężanie ustroju nośnego

WA-365:

 • Zasypka,

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WD-367:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka

MA/PZ–368:

 • Zbrojenie fundamentu w osi A, jezdnia lewa

WD-369:

 • Zbrojenie ustroju nośnego,

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A