Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-11

Postęp robót mostowych (44 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Montaż belek VFT – przęsło A-B
 • Deskowanie i zbrojenie poprzecznicy C i D
WA 352a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych        
 • Betonowanie ścianki zaplecznej BP i ciosów
WA 355:
 • Montaż podestów roboczych do deskowania poprzecznic
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła, podpora C k. Lubojna
WA 357:
 • Zbrojenie poporzecznic
MA/PZ 359:
 • Montaż zbrojenia fundamentu w osi A, jezdnia prawa
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, izolacje fundamentów, zasypka
 • Betonowanie skrzydła w osi A, jezdnia lewa
 • Betonowanie ciosów
WD 361:
 • Sprężanie ustroju nośnego jezdnia lewa
WD 361a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
PZ 365a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 367:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
MA/PZ 368:
 • Montaż deskowania i zbrojenia belek prefabrykowanych VFT – plac prefabrykacji
WD 369:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 370:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 371:
 • Montaż zbrojenia i deskowania belek prefabrykowanych VFT – plac prefabrykacji
WA 372:
WA 375: 
 • Montaż belek prefabrykowanych typu „T”

Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 14, PPz 15, PPz 17,  PPz 18, PPz 20, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b, Pm 17a.

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty::

WA-352:

 • Deskowanie i zbrojenie poprzecznicy C i D
 • Zbrojenie poprzecznicy A i B

WA-352a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie ścianki zaplecznej B jezdni łącznicy

WA-353:

 • Deskowanie boków ustroju nośnego

WA-354:

 • Betonowanie wnęk zakotwień kabli

WD-355:

 • Deskowanie poprzecznic

WD-356:

 • Betonowanie skrzydła podpora C (k. Częstochowa), izolacja przyczółka C

WA-357:

 • Zbrojenie i deskowanie poprzecznic

MA/PZ 359:

 • Montaż zbrojenia fundamentu w osi A, jezdnia prawa i B jezdnia lewa

WA-360:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Izolacje fundamentów,

WD-361:

 • Zasypka,
 • Sprężanie ustroju nośnego jezdni lewej

WD-361a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego jezdni prawej,

WA-363:

 • Zbrojenie ławy fundamentowej A jezdnia prawa,

WA-365:

 • Izolacja przyczółka B

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych – strop przepustu

WA-366:

 • Izolacja przyczółka B

WD-367:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie ławy w osi B

MA/PZ–368:

 • Montaż deskowania i zbrojenia belek prefabrykowanych VFT – plac prefabrykacji

WD-369:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Izolacja
 • Beton korpusu i skrzydeł podpora C

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-371:

 • Montaż zbrojenia i deskowania belek prefabrykowanych VFT – plac prefabrykacji

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, betonowanie słupów D jezdnia lewa

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie poprzecznic (II etap),

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPz-14, PPz-15, PPz-17, PPz-20, PPz-24, PPz-25, PM-13a, PM-13a.1, PM-13b, PM-13c, PM-17a

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty::

WA-352:

 • Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdni prawej,
 • Zasypki,
 • Deskowanie i zbrojenie poprzecznic

WA-352a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie poprzecznic,

WA-353:

 • Zbrojenie płyty ustroju nośnego jezdni łącznicy

WD-355:

 • Zbrojenie poprzecznic w osiach 1 i 3

WD-356:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ustrojów konstrukcyjnych
 • Izolacje przyczółków A i C

WA-357:

 • Zbrojenie poprzecznic
 • Betonowanie poprzecznicy w osi A jezdnia prawa i lewa

MA/PZ 359:

 • Montaż zbrojenia fundamentów
 • Betonowanie fundamentu w osi A, jezdnia prawa

WA-360:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,

WD-361a:

 • Beton płyty ustroju nośnego jezdni prawej,

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,

WA-365:

 • Izolacja ścian korpusu i skrzydeł - B

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-366:

 • Izolacja ścian korpusu i skrzydeł - B

WD-367:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Izolacja ławy B
 • Betonowanie ławy w osi A

MA/PZ–368:

 • Montaż deskowania i zbrojenia belek prefabrykowanych VFT – przęsło AB jezdnia lewa i prawa

WD-369:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-371:

 • Montaż zbrojenia belek prefabrykowanych VFT
 • Betonowanie belek prefabrykowanych VFT przęsło AB jezdnia prawa

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu w osi A, jezdnia lewa

WA-374:

 • Betonowanie warstwy wyrównawczej podpory B jezdnia prawa

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie poprzecznic,

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPz-14, PPz-15, PPz-17, PPz-20, PPz-24, PPz-25, PM-13a, PM-13b, PM-17a

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty::

WA-352:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Zasypki,
 • Betonowanie poprzecznicy w osi B, C i D, jezdnia prawa

WA-352a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie poprzecznica AL,
 • Betonowanie poprzecznica AP,

WA-353:

 • Zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia łącznicy

WA-354:

 • Zbrojenie ścianki zaplecznej w osi 3

WD-355:

 • Deskowanie poprzecznic
 • Beton poprzecznicy w osi 1 i 3

WD-356:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego

WA-357:

 • Zbrojenie poprzecznic
 • Betonowanie poprzecznicy w osi B jezdnia prawa i jezdnia lewa

WD-358:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton wyrównawczy podpora B
 • Beton ławy A

MA/PZ 359:

 • Montaż zbrojenia fundamentów
 • Betonowanie fundamentu w osi B jezdnia lewa

WA-360:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Beton skrzydła AP

WD-361:

 • Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację jezdnia lewa,

WD-362:

 • Przygotowanie powierzchni ustroju nośnego pod izolację jezdnia lewa,

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie fundamentu w osi A, jezdnia prawa

WA-365:

 • Zbrojenie ścianki zaplecznej

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton ramy jezdnia lewa

WD-367:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Zasypka

MA/PZ–368:

 • Montaż deskowania belek prefabrykowanych VFT
 • Betonowanie belek prefabrykowanych VFT przęsło A-B jezdnia lewa i prawa

WD-369:

 • Zbrojenie oraz szalowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Izolacja,
 • Betonowanie przyczółka podpora A

WA-370:

 • Zbrojenie oraz szalowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie trzonu podpory A jezdnia lewa
 • Betonowanie trzonu podpory B jezdnia lewa

WA-371:

 • Montaż zbrojenia belek prefabrykowanych VFT
 • Betonowanie belek prefabrykowanych VFT przęsło A-B jezdnia lewa i prawa

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-374:

 • Betonowanie warstwy wyrównawczej podpory B jezdnia lewa

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie poprzecznic w osi A i C,

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPz-14, PPz-15, PPz-18, PPz-20, PPz-24, PPz-25, PM-13a, PM-13b, PM-13c

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty::

WA-352:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Prefabrykacja belek, zasypki, deskowanie i zbrojenie poprzecznicy
 • Betonowanie poprzecznicy w osi A, jezdnia prawa

WA-352a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie poprzecznica A

WA-353:

 • Zbrojenie ustroju nośnego – jezdnia łącznicy

WD-355:

 • Montaż belek prefabrykowanych typu „T”

WD-356:

 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego

WD-358:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu podpora B

MA/PZ 359:

 • Montaż zbrojenia fundamentów
 • Betonowanie fundamentu w osi A jezdnia lewa

WA-360:

 • Betonowanie poprzecznicy w osi B

WA-363:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie fundamentu w osi B, jezdnia lewa

MA/PZ-364:

 • Betonowanie warstw wyrównawczych w osi A i B,

PZ-365a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WD-367:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Zasypka

MA/PZ–368:

 • Montaż zbrojenia belek prefabrykowanych VFT

WD-369:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych, podpora A, B, C

WA-370:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA-371:

 • Montaż zbrojenia belek prefabrykowanych VFT

WA-372:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła w osi A, jezdnia prawa

WA-374:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,

WA-375:

 • Zbrojenie oraz deskowanie poprzecznicy

Wykonawca kontynuował prace na przepustach: PPz-15, PPz-18, PPz-20, PPz-25, PM-13a, PM-13b, PM-13c, PM 17a.

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A