Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-10

Postęp robót mostowych (40 - 43 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 40 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Prefabrykacja belek VFT, deskowanie i zbrojenie poprzecznic A i D
 • Zasypki za przyczółkami
WA 352a:
 • Betonowanie skrzydła AŁ
WA 353:
 • Układanie belek prefabrykowanych,
 • Deskowanie boków ustroju nośnego
WD 354:
 • Demontaż wież podparcia ustroju nośnego
WD 356:
 • Beton korpusu przyczółka A
 • zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 357:
 • Zasypka za przyczółkami
WA 358:
 • Beton wyrównawczy podpora A
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, izolacje fundamentów, zasypka
 • Betonowanie korpusu w osi A jezdnia lewa
WD 361:
 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa 
WD 361a:
 • Przygotowanie do montażu belek prefabrykowanych
WD 362:
 • Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego jezdni lewej,
 • Montaż odwodnienia
 • Trasa kabli
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu w osi A jezdnia lewa
WA 366:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu w osi B jezdnia lewa i A jezdnia prawa
WA 367:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 369:
 • Beton wyrównawczy podpory A
WA 370:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 372:
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie poprzecznicy przyczółka C jezdnia lewa Etap I
 • Betonowanie poprzecznicy przyczółki C jezdnia prawa Etap I
 • Wykonawca kontynuował pracę na przepustach:  PPz 20, PPz 24, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b, Pm 17a.
Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Beton poprzecznic A i D
 • Beton belek przęsła A-B
WA 352a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ciosów
WA 353:
 • Deskowanie boków ustroju nośnego
WD 354:
 • Demontaż wież podparcia ustroju nośnego, zbrojenie boków ustroju nośnego
WD 355:
 • Warstwa drenażowa
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
WA 357:
 • Zasypka za korpusem A i B
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, izolacje fundamentów, zasypka
 • Betonowanie ściany bocznej w osi B, jezdnia prawa
WD 361:
 • Zbrojenie ustroju nośnego jezdni lewej, trasa kabli sprężających jezdni lewej,
WD 361a:
 • Montaż belek prefabrykowanych
WD 362:
 • Montaż odwodnienia              
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła w osi B jezdnia lewa
PZ 365a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 366:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia lewa i jezdnia prawa.         
WA 367:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, zasypka
WD 369:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 370:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu podpory B, A jezdnia lewa
WA 372:
WA 375:
 • Betonowanie poprzecznicy podpory A jezdnia prawa.    

Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 17, PPz 18, PPz 20, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b, Pm 17a.

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Montaż belek VFT – przęsło B-C
WA 352a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych
 • Betonowanie ścianki zaplecznej BL i skrzydła BL
WA 353:
 • Zbrojenie i deskowanie ustroju nośnego
WD 354:
 • Zbrojenie wnęki zakotwienia kabli
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie skrzydła, podpora A (k. Częstochowa)
WA 358:
 • Beton wyrównawczy – podpora C
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, izolacje fundamentów, zasypka
WD 361:
 • Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia lewa
WD 361a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego
WD 362:
 • Montaż odwodnienia, sprężenie ustroju nośnego jezdnia lewa
WA 363:
 • Beton wyrównawczy – podpora A i B
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu w osi B jezdnia prawa
 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia lewa
PZ 365a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 366:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu w osi B nitka prawa
 • Betonowanie skrzydła w osi B nitka lewa        
WA 367:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
MA/PZ 368:
 • Montaż deskowania belek prefabrykowanych VFT – plac prefabrykacji
WD 369:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, izolacja
 • Beton fundamentu podpora A
WA 370:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu podpory B jezdnia prawa
WA 371:
 • Montaż zbrojenia belek prefabrykowanych VFT – plac prefabrykacji
WA 372:
WA 375:
 • Rusztowanie pod montaż belek prefabrykowanych
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych podpory B jezdnia prawa oraz lewa

Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 15, PPz 17,  PPz 18, PPz 20, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b, Pm 17a.

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Montaż belek przęsło B-C, C-D
 • Izolacja drenaż za przyczółkiem D
WA 352a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła BŁ.
WA 353:
 • Drenaż, izolacja podpory C, deskowanie boków ustroju nośnego
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie skrzydła, podpora A (k. Lubojna)
MA/PZ 359:
 • Montaż zbrojenia fundamentu w osi A, jezdnia prawa
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
 • Betonowanie korpusu w osi A, jezdnia prawa
WD 361:
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
WD 361a:
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła w osi B jezdnia prawa
PZ 365a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 366:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton skrzydła w osi B jezdnia prawa
WA 367:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
MA/PZ 368:
 • Montaż deskowania belek prefabrykowanych VFT – plac prefabrykacji
WD 369:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,
WA 370:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu podpory A jezdnia prawa
WA 371:
 • Montaż zbrojenia belek prefabrykowanych VFT – plac prefabrykacji
WA 372:
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowania elementów konstrukcyjnych, montaż belek prefabrykowanych

Wykonawca kontynuował pracę na przepustach:PPz 15, PPz 17,  PPz 18, PPz 20, PPz 23, PPz 24, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b, Pm 13c, Pm 17a.

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A