Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-09

Postęp robót mostowych (36 - 39 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 36 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Prefabrykacja belek VFT
 • Zasypka
WA 352a:
 • Betonowanie ścianki zpalecznej w osi A jezdnia prawa
WA 353:
 • Betonowanie poprzecznicy BL
WD 354:
 • Zbrojenie dźwigarów ustroju nośnego
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie słupów w osi B
WA 357:
 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia prawa
 • Betonowanie korpusu oraz ścianki zaplecznej w osi B jezdnia prawa
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych w osi A jezdnia lewa i prawa oraz B jezdnia lewa
WD 358:
 • Kolumny DSM – podpora B
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, izolacje fundamentów
WD 361:
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych - jezdnia lewa
WD 361a:
 • Betonowanie skrzydła oraz ścianki zaplecznej oś C jezdnia lewa
WD 362:
 • Sprężenie ustroju nośnego jezdnia prawa
WA 365:
 • Betonowanie korpusu A jezdnia prawa
WD 367:
 • Betonowanie ławy A
PZ 365a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton ławy oś A jezdnia lewa
MA/PZ 371a:
 • Wymiana gruntu
WA 372:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 375:
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych  A jezdnia lewa i C jezdnia lewa
 • Betonowanie słupa podpora B jezdni lewej i prawej
 • Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 15, PPz 17, PPz 18, PPz 20, PPz 23, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 17a.
Wykonawca w tygodniu 37 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Prefabrykacja belek VFT – zabetonowanie przęsła C-D
 • Zasypka
WA 352a:
 • Betonowanie korpus BL oraz ciosy AL.
WA 353:
 • Zasypka        
 • Betonowanie poprzecznica CL    
 • Betonowanie poprzecznica BP, BŁ
WD 354:
 • Zbrojenie dźwigarów  
 • Beton ustroju nośnego
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,         
 • Betonowanie słupa w osi B
WA 357:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 358:
 • Wykop podpora A       
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, izolacje fundamentów,
WD 361:
 • Izolacje podpór            
WD 361a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych,         
 • Betonowanie ścianki zaplecznej oś C i A jezdnia lewa              
WD 362:
 • Montaż rusztowania podporowego ustroju nośnego jezdni lewej,
 • Montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej    
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 367:
 • Betonowanie ławy A
PZ 365a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton ławy oś B jezdnia lewa
WA 366:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 367:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ławy w osi C
WA 370:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Wykonanie betonu wyrównawczego podpora A
MA/PZ 371a:
 • Wymiana gruntu
WA 372:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 375:
 • Betonowanie słupów B jezdnia prawa.      
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych A, C jezdnia prawa.
 • Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 15, PPz 17, PPz 20, PPz 23, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b, Pm 17a.

Wykonawca w tygodniu 38 wykonał następujące roboty:

WA 352:

 • Prefabrykacja belek VFT – przęsło B-C
 • Betonowanie poprzecznicy BP i CP

WA 352a:

 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych

WA 353:

 • Zasypka         
 • Montaż belek prefabrykowanych – przęsło A-B jezdnia lewa

WD 354:

 • Pielęgnacja betonu ustroju nośnego            

WD 356: 

 • Betonowanie przyczółka w osi C  

WA 357:

 • Betonowanie skrzydła BL i BP

WD 358:

 • Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DSM w osi A i C

WA 360:

 • Betonowanie korpusu BP             

WD 361:

 • Sprężenie ustroju nośnego jezdni prawej    

WD 361a:

 • Betonowanie ścianki zaplecznej oś CP
 • Betonowanie poprzecznicy podpora AP i AL

WD 362:

 • Montaż rusztowania podporowego ustroju nośnego jezdni lewej,
 • Montaż deskowania ustroju nośnego jezdni lewej      

WA 365:

PZ 365a:

WA 366:

 • Betonowanie korpusu AL

WA 372:

Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 15, PPz 17, PPz 20, PPz 23, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b, Pm 17a

Wykonawca w tygodniu 39 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Betonowanie belek VFT przęsła B-C
WA 352a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych.
 • Betonowanie korpus BP
 • Betonowanie skrzydła AL.
 • Betonowanie ciosów AP
WA 353:
 • Układanie belek prefabrykowanych – przęsło AB i BC
WD 354:
 • Wykonano sprężenie ustroju nośnego
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 357:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
MA/PZ 359:
 • Wbijanie pali – wzmocnienie podłoża gruntowego
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła w osi B, jezdnia lewa
WD 361:
 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa          
WD 361a:
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych B
 • Betonowanie poprzecznicy podpora C jezdnia prawa i lewa
WD 362:
 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego jezdnia lewa
 • Trasa kabli ustroju nośnego jezdnia lewa  
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych          
 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia prawa
WA 366:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych          
MA/PZ 368:
 • Wykop pod pale
WA 370:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 372:
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie poprzecznicy przyczółka podpory A nitka lewa Etap I
 • Wykonawca kontynuował pracę na przepustach:  PPz 20, PPz 23, PPz 24, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b, Pm 13c, Pm 17a.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A