Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-08

Postęp robót mostowych (31 - 35 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 31 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Zbrojenie oraz deskowanie skrzydła wewnętrznego przyczółka A
 • Izolacja cienkowarstwowa ław fundamentowych
 • Przygotowanie placu prefabrykacji
WA 352a:
 • Zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie korpusu przyczółka A jezdnia prawa
WA 353:
 • Montaż łożysk
WD 354:
 • Przygotowanie placu pod rusztowanie ustroju nośnego
WD 355:
 • Betonowanie skrzydła przyczółka nr 1
WD 356:
 • Zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie fundamentu w osi A jezdnia prawa
WA 357:
 • Zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie ścianki zaplecznej korpusu przyczółka A jezdnia lewa
 • Zasypka
WA 360:
 • Zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie fundamentów przyczółka A jezdnia prawa
WD 361:
 • Zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie korpusu przyczółka nr 1
 • Betonowanie słupów
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych jezdnia prawa
WD 361a:
 • Zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie przyczółka 1 i słupów podpory 2
 • Izolacja fundamentów,
WD 362:
 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie ławy fundamentowej podpora 1
WA 366:
 • Zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie ławy w osi A jezdnia lewa
WA 367:
 • Wzmocnienie gruntu kolumnami DSM na podporze B i C
WD 369:
 • Beton wyrównawczy pod fundamenty podpora B i C
WA 372:
 • Betonowanie fundamentu w osi A jezdnia prawa
WA 375:
 • Betonowanie korpusu AL.
 • Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 13, PPz 14, PPz 17, PPz 18, PPz 20, PPz 23, PPz 24, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b, Pm 13c, Pm 17a.
Wykonawca w tygodniu 32 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Prefabrykacja belek VFT
WA 352a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie korpusu przyczółka A jezdnia łącznicy
WA 353:
 • Zasypka za przyczółkami
WD 354:
 • Montaż rusztowania ustroju nośnego
WD 356:
 • Ułożenie betonu wyrównawczego na podporze B i C
WA 357:
 • Zbrojenie oraz deskowanie korpusu przyczółka B
WA 360:
 • Izolacje ław fundamentowych przyczółków,
 • Betonowanie law fundamentowych skrzydła
WD 361:
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych jezdnia prawa
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusów podpora C
WD 361a:
 • Zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie fundamentów i słupów
WD 362:
 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego, montaż osłonek kabli sprężających
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, beton podkładowy podpora B
PZ 365a:
 • Dojazd do obiektu
WA 366:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentów podpora A
WD 369:
 • Prace organizacyjne; zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych - fundamentów
MA/PZ-371:
 • Wymiana gruntu, droga dojazdowa
WA 372:
 • Betonowanie fundamentu w osi B jezdnia prawa
WA 374:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych - fundamentów
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie słupa
 • Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 12, PPz 13, PPz 15, PPz 18, PPz 20, PPz 24, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b, Pm 13c.
Wykonawca w tygodniu 33 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Prefabrykacja belek VFT
WA 352a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 353:
 • Zasypka, deskowanie poprzecznic
WD 354:
 • Montaż oraz deskowanie rusztowania ustroju nośnego
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 357:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu oś B jezdnia lewa, beton ścianki zaplecznej korpusu AP
WA 360:
 • Izolacje fundamentów
WD 361:
 • Izolacje fundamentów, zasypka
 • Betonowanie skrzydła w osi C jezdnia lewa
WD 361a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 362:
 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego, montaż osłonek kabli sprężających
 • Betonowanie ustroju nośnego jezdnia prawa
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
PZ 365a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 366:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 367:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 369:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu podpora B
 • Betonowanie fundamentu podpora C
MA/PZ-371:
 • Wymiana gruntu
WA 372:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 374:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła podpory C
 • Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 12, PPz 13, PPz 14, PPz 18, PPz 20, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a, Pm 13a1.
Wykonawca w tygodniu 34 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Prefabrykacja belek VFT
WA 352a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu AŁ
WA 353:
 • Zasypka
 • Betonowanie poprzecznic AL 
WD 354:
 • Deskowanie ustroju nośnego
WD 355:
 • Beton słupów w osi 2 i ciosów 1 i 3
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu w osi B
WA 357:
 • Betonowanie ścianki zaplecznej korpusu B jezdni lewej
WA 360:
 • Zbrojenie i deskowanie przyczółków
WD 361:
 • Zbrojenie ustroju nośnego jezdni prawej
WD 361a:
 • Betonowanie przyczółka oś C jezdni lewej
 • Betonowanie skrzydła oś A jezdni lewej
WD 362:
 • Zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego, montaż osłonek kabli sprężających, wzmocnienie podłoża
WA 363:
 • Droga dojazdowa, demontaż platformy, pogłębienie wykopu
WA 365:
 • Betonowanie ławy w osi B jezdni lewej
PZ 365a:
 • Beton podkładowy jezdnia lewa
WA 366:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 367:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 369:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
MA/PZ-371:
 • Wymiana gruntu, droga dojazdowa
WA 372:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu podpory B jezdni lewej
 • Betonowanie fundamentu podpory C jezdni prawej
WA 374:
 • Betonowanie fundamentu podpory A jezdnia lewa
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła podpory C jezdni lewej
 • Betonowanie słupów jezdni lewej
 • Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 14, PPz 15, PPz 18, PPz 20, PPz 23, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 13b.
Wykonawca w tygodniu 35 wykonał następujące roboty:
WA 352:
 • Prefabrykacja belek VFT
 • Betonowanie skrzydła technologicznego w osi D jezdnia prawa
WA 352a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 353:
 • Zasypka
 • Betonowanie poprzecznic AL , AP
WD 354:
 • Zbrojenie dźwigarów ustroju nośnego
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu w osi C
WA 357:
 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia lewa
WA 358:
 • Wykop fundamentowy
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych, izolacje fundamentów, zasypka
 • Betonowanie korpusu w osi B jezdnia lewa
WD 361:
 • Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa
 • Betonowanie skrzydła w osi A jezdnia prawa
WD 361a:
 • Betonowanie skrzydła oś C jezdnia lewa i A jezdnia prawa
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
PZ 365a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Beton ławy oś A jezdnia prawa
 • Beton ławy oś B jezdnia lewa
WA 366:
 • Zbrojenie i deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ławy w osi B jezdnia prawa i lewa
WD 367:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 369:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie słupów podpora B
MA/PZ-371:
 • Wymiana gruntu
WA 372:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu podpory C jezdni lewa
WA 374:
 • Betonowanie fundamentu podpory A jezdnia lewa
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła przyczółka podpory A jezdnia prawa
 • Betonowanie słupa podpora B jezdni lewej
 • Wykonawca kontynuował pracę na przepustach: PPz 14, PPz 15, PPz 17, PPz 18, PPz 20, PPz 23, PPz 25, Pm 13a, Pm 13a1, Pm 17a.

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A