Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-07

Postęp robót mostowych (27 i 30 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 27 wykonał następujące roboty:
PPz 12:
 • Izolacja zewnętrzna
PPz 13:
 • Izolacje
 • Wykop pod skrzydełka
 • Zasypka fundamentów
 • Betonowanie fundamentów skrzydełka
PPz 17:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
PPz 18:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
PPz 20:
 • Wykop pod przepust, wymiana gruntu
PPz 23:
 • Dostawa elementów
PPz 24:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
PPz 25:
 • Pompowanie wody
 • Wykop pod przepust
Pm 13a:
 • Montaż elementów prefabrykowanych, roboty ziemne, deskowanie elementów
Pm 13a1:
 • Deskowanie pod warstwę wyrównawczą
Pm 13b:
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej
Pm 13c:
 • Deskowanie pod warstwę wyrównawczą
WA 352:
 • Izolacja cienkowarstwowa
 • Zasypki
 • Betonowanie słupów w osi C
WA 352a:
 • Betonowanie – fundament podpora BŁ
 • Betonowanie – fundament podpora BP
WA 353:
 • Deskowanie ciosów
WD 354:
 • Izolacje, zasypka fundamentów
 • Betonowanie korpusu P3
WD 355:
 • Izolacje, zasypki
 • Demontaż platform roboczych, pogłębienie wykopu
 • Betonowanie ławy P2
 • Betonowanie korpusu P3
 • Betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka 3
WA 357:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ławy AP
WA/PZ 359:
 • Wykop podpora A i B
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze A
WD 361:
 • Izolacja fundamentów,
 • Betonowanie fundamentu oś B jezdnia prawa
 • Betonowanie słupów oś B jezdnia prawa
WD 361a:
 • Izolacja fundamentów
 • Betonowanie fundamentu oś A jezdnia prawa i jezdnia lewa - fundament pod skrzydło
 • Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego – podpora B
 • Betonowanie fundamentu oś C jezdnia prawa i C jezdnia lewa - fundament pod skrzydło
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 362:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie słupów w oś 2 jezdnia prawa
 • Betonowanie skrzydełka oś 1 jezdnia lewa
WA 365:
 • Demontaż platform roboczych, pogłębianie wykopu, wykop pod obiekt
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze A jezdnia prawa i jezdnia lewa
PZ 365a:
 • Demontaż platform roboczych, pogłębianie wykopu
WA-372:
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DSM
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie trzonu podpory C jezdnia prawa
Wykonawca w tygodniu 28 wykonał następujące roboty:
PPz 12:
 • Zasypka
 • Beton ochronny na stropie
PPz 13:
 • Izolacje
 • Wykop pod skrzydełka
 • Zasypka fundamentów
 • Beton ochronny na stropie
 • Betonowanie skrzydełka jednia prawa
PPz 17:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
PPz 18:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
PPz 20:
 • Wykop pod przepust, wymiana gruntu
PPz 24:
 • Zbrojenie ścian oporowych wlotu
PPz 25:
 • Beton wyrównawczy jezdnia prawa i jezdnia lewa
 • Wykop pod przepust
Pm 13a:
 • Warstwa wyrównawcza betonu pod skrzydełka
Pm 13a1:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
 • Warstwa wyrównawcza betonu pod skrzydełka
Pm 13b:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
Pm 13c:
 • Deskowanie pod warstwę wyrównawczą
 • Warstwa wyrównawcza
WA 352:
 • Izolacja cienkowarstwowa
 • Zasypki
 • Betonowanie skrzydła w osi D
WA 352a:
 • Izolacja cienkowarstwowa
 • Zasypki
 • Zbrojenie korpusów przyczółków podpory A
WA 353:
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych podpora A
WD 354:
 • Izolacje, zasypka fundamentów
 • Betonowanie skrzydła przyczółka P3
 • Betonowanie słupów podpory P2
WD 355:
 • Izolacje, zasypki
 • Betonowanie korpusu przyczółka P1
WD 356:
 • Wykop
WA 357:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Zasypka
 • Betonowanie ławy oś B jezdnia prawa
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu oś B jezdnia prawa
WD 361:
 • Izolacja fundamentów,
 • Betonowanie przyczółka oś C jezdnia prawa
 • Betonowanie słupów oś B jezdnia lewa
WD 361a:
 • Izolacja fundamentów
 • Betonowanie fundamentu oś A jezdnia prawa i jezdnia lewa - skrzydło
 • Betonowanie fundamentu oś B jezdnia lewa
 • Betonowanie fundamentu oś C jezdnia prawa i  fundament pod skrzydło oś C jezdnia prawa
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 362:
 • Zasypki fundamentów
 • Betonowanie ciosów w oś 1, 2 i 3
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
PZ 365a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 372:
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DSM
 • Wykop
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej oś A
WA 374:
 • Wykop
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie trzonu przyczółka A jezdnia prawa
Wykonawca w tygodniu 29 wykonał następujące roboty:
PPz 12:
 • Zasypka
PPz 13:
 • Izolacje skrzydeł przepustu
PPz 14:
 • Dostawa elementów prefabrykowanych
 • Warstwa wyrównawcza
PPz 15:
 • Wykop
PPz 17:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
PPz 23:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
PPz 25:
 • Betonowanie fundamentu jezdni lewej od strony południowej
 • Betonowanie fundamentu jezdni prawej od strony północnej
Pm 13a:
 • Prefabrykaty – uszczelnianie łączeń
Pm 13a1:
 • Przepusty skrzynkowe: montaż elementów prefabrykowanych, roboty ziemne, deskowanie elementów
Pm 13b:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
Pm 13c:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
Pm 17a:
 • Deskowanie pod warstwę wyrównawczą – skrzydełek przepustu
WA 352:
 • Izolacja cienkowarstwowa
 • Zasypki
 • Deskowanie korpusu DP
WA 352a:
 • Izolacja cienkowarstwowa
 • Zasypki
 • Betonowanie korpusu AL
WA 353:
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych podpora A
WD 354:
 • Izolacje, zasypka fundamentów
 • Betonowanie skrzydła przyczółka P3
 • Betonowanie skrzydła oś 1 i 3
WD 355:
 • Izolacje, zasypki
 • Betonowanie ścianki zaplecznej P1
 • Betonowanie skrzydła oś 3
WD 356:
 • Wykop
WA 357:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Zasypka
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu oś A jezdnia lewa
WD 361:
 • Izolacja fundamentów,
 • Zasypka
 • Betonowanie przyczółka oś A jezdnia prawa
WD 361a:
 • Izolacja fundamentów
 • Betonowanie fundamentu oś B jezdnia prawa
WD 362:
 • Deskowanie ustroju nośnego jezdni prawej
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej BL i BP
WA 366:
 • Beton podkładowy w osi A jezdnia prawa i lewa
 • Beton podkładowy w osi B jezdnia prawa i lewa
WA 372:
 • Wzmocnienie podłoża gruntowego kolumnami DSM – podpory C
 • Betonowanie warstwy wyrównawczej oś B
WA 374:
 • Wykop
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM – podpora A, B
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
Wykonawca w tygodniu 30 wykonał następujące roboty:
PPz 12:
 • Zasypka fundamentów
PPz 13:
 • Zasypka fundamentów
PPz 14:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
PPz 15:
 • Deskowanie pod warstwę wyrównawczą
PPz 17:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
 • Izolacja cienka elementów prefabrykowanych
PPz 18:
 • Izolacja cienkowarstwowa elementów prefabrykowanych
PPz 23:
 • Montaż elementów prefabrykowanych
 • Izolacja cienka elementów prefabrykowanych
PPz 25:
 • Wykonanie warstwy betonu wyrównawczego fundamentu skrzydeł nitki prawej oraz lewej strony południowej
 • Betonowanie fundamentu jezdni prawej od strony północnej
 • Betonowanie fundamentu skrzydeł jezdni lewej od strony południowej
 • Wykonywanie warstwy betonu wyrównawczego fundamentu skrzydła jezdni prawej od strony południowej
Pm 13a:
 • Montaż elementów prefabrykowanych,
 • Uszczelnianie łączeń
Pm 13a1:
 • Montaż elementów prefabrykowanych,
 • Uszczelnianie łączeń
Pm 13c:
 • Montaż elementów prefabrykowanych,
Pm 17a:
 • Izolacja cienkowarstwowa elementów prefabrykowanych
WA 352:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Izolacja cienkowarstwowa
 • Betonowanie korpusu w osi D jezdnia prawa
WA 352a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 353:
 • Betonowanie ciosów podłożyskowych – w osi A i  B
WD 354:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie skrzydła P3
 • Betonowanie skrzydła oś 1
 • Betonowanie ciosów oś 1 i 2
WD 355:
 • Betonowanie skrzydła oś 1 i 3
WD 356:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie fundamentu w osi A
WA 357:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Zasypka
 • Beton korpusu w osi A jezdnia lewa
WA 360:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 361:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu przyczółka oś C jezdnia lewa
WD 361a:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie korpusu przyczółka A jezdnia prawa
WD 362:
 • Zbrojenie ustroju nośnego jezdni prawej
WA 365:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie ławy skrzydła w osi A jezdnia lewa
WA 366:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WD 369:
 • Wzmocnienie podłoża kolumnami DSM
WA 372:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
WA 374:
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej podpora A jezdnia prawa
WA 375:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych
 • Betonowanie trzonu przyczółka C jezdnia lewa
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A