Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-05

Postęp robót mostowych (18 - 21 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 18 wykonał następujące roboty:
PPz 12:
 • Zbrojenie i deskowanie przepustu segment 1.
WA 352:
 • Demontaż platformy roboczej,
 • beton wyrównawczy podpora A, jezdnia prawa.
WA 352a:
 • Wykonywanie drogi technologicznej.
WA 353:
 • Zbrojenie i deskowanie, korpusów przyczółków
 • zasypki oś B, C.
WD 362:
 • Zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych 1 i 3.
 • betonowanie ławy fundamentowej podpora 3 jezdnia prawa.
WA 375:
 • wykopy,
 • beton wyrównawczy podpora A, B, C.
Wykonawca w tygodniu 19 wykonał następujące roboty:
PPz 12:
 • Deskowanie i zbrojenie ścian i  stropów przepustu,
 • betonowanie stropu, ścian segment 2.
PPz 13:
 • Betonowanie płyty dennej segment 1.
PPz 13a:
 • Przepusty skrzynkowe – roboty ziemne.
WA 352:
 • Demontaż platformy roboczej, wykonywanie placu składowego,
 • warstwa betonu wyrównawczego podpora B i D.
 • zbrojenie fundamentu A, B, D NP.
WA 352a:
 • Wykonywanie wykopu pod drogę technologiczną, warstwa z kruszywa..
WA 353:
 • Prace porządkowe; zbrojenie fundamentów, korpusów przyczółków oraz filarów, szalowanie elementów, zasypki,
 • izolacja cienkowarstwowa oś A, B
 • betonowanie ścianki zapleczej przczółka AL.
 • betonowanie korpus CL
 • betonowanie skrzydło przczółka AL.
WD 355:
 • Wykonanie wzmocnienia DSM podpora 1,3.
WA 357:
 • Odhumusowanie pod obiekt, wykop pod fundament.
WD 361:
 • Demontaż platformy roboczej, pogłębianie wykopu.
WD 362:
 • Betonowanie fundamentu oś 1 jezdnia lewa,
 • zbrojenie fundamentu oś 3 jezdni prawej; korpusu przyczółka oś 1 jezdnia lewa; korpusu przyczółka oś 3 jezdnia prawa.
 • betonowanie fundamentu oś 3 jezdnia lewa
 • betonowanie fundamentu oś 1 jezdnia prawa.
 • betonowanie fundamentu oś 3 jezdnia prawa.
WA 372:
 • Wykonywanie, zagęszczenie nasypu.
WA 375:
 • Wykonywanie drogi dojazdowej A
 • zbrojenie i deskowanie fundamentu B, C jezdni prawej.
 • zbrojenie i deskowanie fundamentu A jezdni lewej.
Wykonawca w tygodniu 20 wykonał następujące roboty:
PPz 12:
 • Rozdeskowanie stropu i ścian przepustu.
PPz 13:
 • Betonowanie płyty dennej segment 2.
 • Rozdeskowanie płyty dennej segment 1.
 • Zbrojenie, deskowanie płyty dennej segment 2.
PPz 13a:
 • Przepusty skrzynkowe – roboty ziemne, wykonywanie platformy roboczej, deskowanie pod warstwę wyrównawczą z betonu.
PPz 13b:
 • Dostawa materiałów – prefabrykat 200x200.
WA 352:
 • Zbrojenie fundamentu A, B, D, jezdnia prawa.
WA 352a:
 • Wykonanie wykopu pod drogę technologiczną, warstwa z kruszywa.
WD 353:
 • Prace porządkowe: zbrojenie skrzydeł przyczółków, przyczółka C jezdnia prawa, szalowanie elementów, zasypki.
WD 355:
 • Demontaż platformy roboczej.
WA 360:
 • Wykopy pod fundament.
 • Wykonywanie wzmocnienia kolumny DSM – podpora A i B.
WD 361:
 • Pogłębianie wykopu.
 • Beton wyrównawczy podpora A i C.
WD 362:
 • Deskowanie przyczółka oś 1 jezdnia lewa.
 • Izolacje fundamentów oś 3.
Pz 365a:
 • Wykop pod fundament.
WA 372:
 • Wykonywanie, zagęszczenie nasypu.
WA 375:
 • Wykonywanie drogi dojazdowej
 • Zbrojenie i deskowanie fundamentu B, C jezdni prawej.
 • Zbrojenie i deskowanie fundamentu A jezdni lewej.
 • Betonowanie fundamentu podpora A, B i C jezdnia prawa.
Wykonawca w tygodniu 21 wykonał następujące roboty:
PPz 12:
 • Izolowanie płyty dennej i ścian.
PPz 13:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych.
 • Wykop pod skrzydełka.
 • Izolacja płyty dennej.
Pm 13a:
 • Przepusty skrzynkowe – dostawa elementów prefabrykowanych, montaż deskowania, wykop.
 • Beton wyrównawczy.
Pm 13a1:
 • Przepusty skrzynkowe – wykop, dostawa elementów prefabrykowanych.
Pm 13b:
 • Przepusty skrzynkowe – wykop.
WA 352:
 • Zbrojenie oraz deskowanie elementów konstrukcyjnych.
 • Betonowanie ławy fundamentowej w osi B
WA 352a:
 • Rozładunek zbrojenia, platforma robocza.
 • Betonowanie – beton wyrównawczy podpora A, zbrojenie fragmentu - A.
WD 353:
 • Betonowanie korpusu CP.
 • Betonowanie skrzydło AŁ.
WD 354:
 • Zbrojenie  podpora 2.
WD 355:
 • Beton wyrównawczy – podpora 1 i 3.
WA 357:
 • Wykopy pod wymianę gruntu.
WD 361:
 • Betonowanie fundamentu oś C jezdnia lewa.
 • Betonowanie fundamentu pod skrzydło oś C jezdnia prawa.
WD 362:
 • Betonowanie przyczółka oś 1 jezdnia lewa.
 • Betonowanie przyczółka oś 3 jezdnia prawa.
Pz 365a:
 • Wykop pod fundament.
WA 370:
 • Wykonanie platformy roboczej.
WA 372:
 • Wykonywanie, zagęszczenie nasypu.
WA 375:
 • Betonowanie fundamentu podpora A jezdnia lewa.
 • Betonowanie fundamentu podpora B jezdnia lewa.
 • Betonowanie fundamentu podpora C jezdnia lewa.
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A