Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-04

Postęp robót mostowych (14 - 17 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 14 wykonał następujące roboty:

PPz 13:

 • montaż kotew gruntowych i oczepów stalowych,
 • wykop pod obiekt.

PPz 12:

 • zbrojenie płyty dennej,
 • betonowanie płyty dennej,
 • deskowanie płyty przepustu – ściany wewnętrzne.

WA 353:

 • prace porządkowe i zbrojenie fundamentów, korpusów przyczółków oraz filarów, szalowanie fundamentów,
 • betonowanie trzonu Al,
 • betonowanie słupów BP, BŁ,
 • betonowanie trzonu AŁ,
 • zagęszczenie fundamentów oś B, C.

WA 352a:

 • wykonywanie wykopu pod fundamenty, przygotowanie powierzchni pod chudy betonu,
 • wykonywanie próbnego obciążania oś B jezdnia lewa.

WA 352:

 • zasypki wykopu wzdłuż ścianek szczelnych,
 • wykonywanie wykopu pod fundamenty,
 • wykonywanie platformy roboczej z kruszywa,
 • pogrążanie grodzic oś C,
 • wykonywanie wzmocnienia kolumnami DSM – podpora A.

WA 361:

 • wykonywanie wykopów,

WA 362:

 • rozbiórka platformy roboczej.

 

Wykonawca w tygodniu 15 wykonał następujące roboty:

PPz 12:

 • deskowanie płyty dennej – skosy, segment 2,
 • betonowanie płyty dennej segment 2.

WA 353:

 • prace porządkowe i zbrojenie fundamentów, korpusów przyczółków oraz filarów, szalowanie fundamentów,
 • betonowanie słupów BP.

WA 352:

 • wykonywanie platformy roboczej z kruszywa,
 • demontaż platformy roboczej

WA 361:

 • wykonywanie wykopów.

WA 362:

 • Demontaż platformy roboczej,
 • Wykonywanie wzmocnienia DSM.

Wykonawca w tygodniu 16 wykonał następujące roboty:

PPz 12:

 • deskowanie ścian – segment 2.
 • rozdeskowanie płyty dennej segment 2.

PPz 13:

 • wykopy pod ławy fundamentowe.

WA 353:

 • prace porządkowe, zbrojenie fundamentów, korpusów przyczółków oraz filarów, szalowanie elementów, zasypki.
 • zasypki oś B, C,

WA 352:

 • demontaż platformy roboczej.
 • wykonanie wzmocnienia DSM

WA 361:

 • wykonywanie wykopów.
 • montaż platformy roboczej.

WA 362:

 • beton wyrównawczy podpora w osi 3,
 • beton wyrównawczy podpora 1,
 • zbrojenie sieci funadamentalnej – podpora 3.

WA 362:

 • wykonanie wzmocnienia DSM

Wykonawca w tygodniu 17 wykonał następujące roboty:

PPz 12:

 • deskowanie ścian – segment 2.
 • zbrojenie ścian i stropu segment 2.

PPz 13:

 • wykopy pod ławy fundamentowe,
 • wykonanie platformy,
 • wykop pod płytę denną
 • wykonywanie warstwy betonu wyrównawczego

WA 352:

 • demontaż platformy roboczej

WA 353:

 • prace porządkowe: zbrojenie fundamentów, korpusów przyczółków oraz filarów, szalowanie elementów, zasypki.
 • zasypki oś B, C.

WD 355:

 • wykop pod fundament, wykonywanie platform.

WA 361a:

 • wykop pod fundament, montaż platformy roboczej.

WD 362:

 • zbrojenie i deskowanie ław fundamentowych 1 i 3.

WD 361:

 • wykonywanie wzmocnienia DSM

WA 375:

 • wykopy
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-16
-A A +A