Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2017-03

Postęp robót mostowych (09 - 13 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 9 wykonał następujące roboty:

WA 352:

 • montaż oczepów, opinka drewniana – oś D,
 • wykopy pod obiekt.

WA 352a:

 • badanie ciągłości kolumn CMC,
 • demontaż platformy na podporze B jezdnia prawa i łącznica, wykonanie platformy na podporze A jezdnia lewa.

Ppz-13:

 • montaż kotew gruntowych,
 • wykop pod obiekt

WA 353:

 • prace porządkowe i przygotowawcze, zbrojenie fundamentów  przyczółków,
 • pompowanie wody.

WD 354:

 • ułożenie betonu wyrównawczego na podporze nr 2.

 

Wykonawca w tygodniu 10 wykonał następujące roboty:

WA 352:

 • montaż kotew oraz wykonanie opinki drewnianej.

WA 352a:

 • wykonanie kolumn CMC na podporze A i B jezdni prawej.

Ppz-13:

 • montaż oczepów,
 • montaż kotew gruntowych – prace przygotowawcze,
 • wykop pod obiekt.

WA 353:

 • prace porządkowe i deskowanie fundamentów,
 • betonowanie ławy  fundamentowej podpora A jezdnia prawa,
 • izolacje bitumiczne ław fundamentowych,
 • zbrojenie ław – podpory B i C jezdnia prawa,
 • zbrojenie słupów podpora B jezdnia lewa,
 • zbrojenie trzonu podpora A łącznica.

 

Wykonawca w tygodniu 11 wykonał następujące roboty:

WA 352:

 • montaż oczepów oraz wykonanie opinki drewnianej,
 • wykopy pod podporę B,
 • wzmocnienia DSM w podporze C.

WA 352a:

 • wykonanie kolumn CMC na podporze A,
 • platforma do próbnych obciążeń,
 • próbne obciążenia podpory A jezdnia prawa.

Ppz-13:

 • montaż oczepów,
 • montaż kotew gruntowych – prace przygotowawcze,
 • wykop pod obiekt.

WA 353:

 • prace porządkowe i deskowanie fundamentów,
 • betonowanie ławy  fundamentowej podpora B jezdnia prawa i podpora C jezdnia prawa,
 • izolacje bitumiczne ław fundamentowych,
 • zbrojenie słupów podpora B jezdnia lewa + łącznica,
 • zbrojenie trzonów przyczółka C jezdnia lewa.

WA 370:

 • ułożenie geowłókniny,
 • wykonywanie platformy.

 

Wykonawca w tygodniu 12 wykonał następujące roboty:

WA 352:

 • wykopy pod fundamenty,
 • wzmocnienia DSM w podporze C.

WA 352a:

 • wykonanie kolumn CMC.

Ppz-13:

 • montaż kotew gruntowych,
 • wykop pod obiekt.

WA 353:

 • prace porządkowe i zbrojenie fundamentów, korpusów przyczółków oraz filarów, szalowanie fundamentów,
 • betonowanie słupów BL,
 • zasypka fundamentu A, B,
 • izolacje cienkowarstwowe.

WA 370:

 • kolumny CFA.

 

Wykonawca w tygodniu 13 wykonał następujące roboty:

PPz 13:

 • montaż kotew gruntowych i oczepów stalowych.

PPz 12:

 • wykopy pod obiekt,
 • beton wyrównawczy pod konstrukcję przepustów – segment 1,2,
 • deskowanie płyty fundamentalnej.

WA 353:

 • prace porządkowe i zbrojenie fundamentów, korpusów przyczółków oraz filarów,
 • szalowanie fundamentów,
 • betonowanie słupów BL. BP,
 • zasypka podpora A, B, C.

WA 352a:

 • rozbiórka platformy roboczej.

WA 352:

 • zasypki wykopu wzdłuż ścianek szczelnych,
 • wykonywanie wykopu pod fundamenty,
 • wykonywanie platformy roboczej z kruszywa.

WA 362:

 • wykonywanie wzmocnienia DSM podpora 1, 2, 3.

WA 370:

 • wykonanie kolumny CFA podpora B.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 2020-06-03
-A A +A