Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty mostowe 2016-12

Postęp robót mostowych (48 - 52 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 48 wykonywał następujące roboty:

 • WA 352:
  • kotwy gruntowe i kleszcze na ściance szczelnej w osi DK1,
 • WA 352a:
  • wykopy pod przyczółek B jezdni lewej etap I,
  •  kotwy gruntowe dla zabezpieczenia ścianki szczelnej w osi przyczółka A (rząd I)
 • WA 353:
  • prace ciesielsko – zbrojeniowe fundamentów podpory A, B i C,
  • betonowanie fundamentu podpory A łącznica, fundamentu podpory B nitka lewa,
 • WA 354:
  • deskowanie pod beton wyrównawczy podpory 1,2 i 3,
 • Ppz 12:
  • wykop pod fundamenty – etap II,
  • wiercenie kotew gruntowych.

 

Wykonawca w tygodniu 49 wykonywał następujące roboty:

 • WA 352:
  • wykop etap III podpory D jezdni prawej,
 • WA 352a:
  • wykopy: podpory B etap I, podpory A etap III,
  • wiercenie kotew gruntowych i montaż oczepów,
 • WA 353:
  • prace ciesielsko – zbrojeniowe fundamentów podpory B i C,
  • betonowanie fundamentu podpory B łącznica,
 • WA 354:
  • deskowanie pod beton wyrównawczy podpory 1 i 3,
  • ułożono warstwę betonu wyrównującego podpory 1 i 3,
 • WA 370:
  • rozpoczęto prace przygotowawcze
 • Ppz 12:
  • wiercenie kotew gruntowych i montaż oczepów – II rząd,
 • Ppz 13:
  • pogrążanie ścianek szczelnych.

 

Wykonawca w tygodniu 50 wykonywał następujące roboty:

 

 • WA 352:
  • wyburzenie fundamentu podpory C,
  • wykop przyczółek D etap IV i V jezdnia prawa,

 • WA 352a:
  • wykopy: podpora A i B etap II jezdnia lewa,
  • wiercenie kotew gruntowych i montaż oczepów,

  • kolumny CMC na podporze A i B jezdnia prawa i jezdnia rozprowadzająca,

 • WA 353:
  • prace ciesielsko – zbrojeniowe fundamentów podpór A, B i C,
  • betonowanie fundamentu podpory C nitka lewa,

 • WA 354:
  • prace ciesielsko – zbrojeniowe fundamentu podpory 1,
 • Ppz 12:
  • wykop etap III,
  • wiercenie kotew gruntowych i montaż oczepów,

 • Ppz 13:
  • pogrążanie ścianek szczelnych.

 

Wykonawca w tygodniu 51 wykonywał następujące roboty:

 • WA 352:
  • wiercenie kotew gruntowych i montaż oczepów,
  • pogrążanie ścianek szczelnych,
 • WA 352a:
  • wiercenie kotew gruntowych i montaż oczepów,
  • kolumny CMC na podporze A i B,
 • WA 353:
  • prace ciesielsko – zbrojeniowe fundamentów podpór A i C,
  • betonowanie fundamentu podpory C,
 • WA 354:
  • prace ciesielsko – zbrojeniowe fundamentu podpory 1,
  • przygotowanie podłoża do wykonania betonu wyrównawczego podpory 2,
 • Ppz 12:
  • montaż oczepów,
 • Ppz 13:
  • pogrążanie ścianek szczelnych.

 

Wykonawca w tygodniu 52 wykonywał następujące roboty:

 • WA 352:
  • pogrążanie ścianek szczelnych,
 • WA 352a:
  • montaż oczepów,
 • Ppz 12:
  • montaż oczepów,
 • Ppz 13:
  • pogrążanie ścianek szczelnych.
Ostatnia aktualizacja: 2019-12-13
-A A +A