Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-12

Postęp robót drogowych i branżowych (49 - 53 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 49 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Umocnienie rowu autostradowego - ażur 430+200-300; 35m2; 35m2; 15m2;
 • Umocnienie rowu autostradowego - korytko 430+200-300;
 • Umocnienie rowu autostradowego - obruk ścienny 430+200-300;
 • Poprawa zjazdów gospodarczych z dróg DP-13, DS.-59;
 • Humusowanie terenów płaskich DS.-64;
 • Nawierzchnia z kruszywa 0/31.5 - profilowanie DP-16;

Wykonawca w tygodniu 50 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Umocnienie rowu autostradowego - ażury km. 430+200-430+300;
 • Umocnienie rowu autostradowego - humusowanie km. 430+200-430+300.

Wykonawca w tygodniu 51 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Montaż geokraty + wypełnienie kruszywem - umocnienie typ 3 modyfikowany rowu autostradowego MA 368 str. Prawa/Południe w km 433+378-433+389
 • Montaż geokraty + wypełnienie kruszywem - umocnienie typ 3 modyfikowany rowu autostradowego MA 368 str. Prawa/Północ w km 433+362-433+377
 • Naprawa rozmyć skarp
 • Humusowanie skarp po wykonanym umocnieniu typ 3/ MA368 strona lewa+prawa w km 433+350-433+410
 • Montaż korytek skarpowych z odwodnienia mostowego MA368 doprowadzenie do rowu autostradowego 433+408-433+340
 • Ściek skarpowy na wymyciu 3mb ściek skarpowy/ 3mb korytko muldowe 430+550 strona lewa
 • Prace porządkowe i zabezpieczające WA-365/ WA-368/ WA-371 
 • Naprawa wymyć 433+800 strona prawa, w km 430+580-430+700
 • Prace wykończeniowe profilowanie styku rowu z rz. Gorzelanką pod WA 368 strona prawa w km 433+377
 • Czyszczenie rowu autostradowego przy WA368 strona prawa południe w km 433+414-433+444
 • Kszrałtowanie terenów płaskich przy wymyciach skarp wykopu w km 430+500-430+600

Wykonawca w tygodniu 52 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Roboty brukarskie DP-12
 • Prace porządkowe DP-12

Wykonawca w tygodniu 53 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Inwentaryzacja uszkodzeń w zdewastowanych stacjach transformatowych MOP Wierzchowisko Wschód oraz MOP Wierzchowisko Zachód
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A