Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-11

Postęp robót drogowych i branżowych (45 - 48 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 45 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Montaż płyt ażur 60x40 umocnienie typ 3 w rowie autostradowym 44mb x 2str - kontynuacja 39m strona prawa w km 429+975 do 430+019
 • Naprawa separatora ZB3
 • Humusowanie zbiornika ZB3
 • Naprawa rozmyć skarp DK1
 • Wykonanie wykopu pod przejazd w bród DP06, DP07
 • Humusowanie skarp strona prawa w km 429+975 do 430+019
 • Przeroienie ścieku skarpowego odw. mostowego i wł do rowu autostradowego (dostosowanie do 
 • Umocnienie rowy autostradowego  łącznica A
 • Naprawa wymyć naprzeciw skarpie w km 430+200/430+350 strona prawa
 • Umocnienie rowu autostadowego-ażury łącznica A
 • Humusowanie zbiornika ZB3
 • Wykonanie podbudowy pod przejazd w bród DP06, DP07
 • Prace porządkowe ZB4
 • Prace porządkowe, wykonanie drogi dojazdowej ZB5

Wykonawca w tygodniu 46 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Naprawa rozmyć wylot z PG-365 fi 800 skarpa 50m2 w km 0+177
 • Naprawa rozmyć nasypu przeciwskarpy 115m2 w km 430+310/430+390
 • Prace wykończeniowe przy płytach JOMB stożka WA-365 prawa/ północna str 1 kpl
 • Umocnienie rowu typ3 korytka + ażur PG365 str lewa zakończenie 17m w km 0+100 - 0+117
 • Umocnienie rowu PD-365
 • Umocnienie rowu autostradowego - ażury łącznica BC
 • Profilowanie rowu pod umocnienie typ3 67m w km 430+045/430+112
 • Wykonanie przejazdu w bród DP06, DP07
 • Humusowanie skarp i pow. płaskich po umocnieniach rowu 150m2 w km 429+980/430+400, 35m2 w km 430+019
 • Humusowanie skarp po wykonanych umocnieniach rowu WA-352 prawa str. 44m2
 • Montaż korytek drogowych (mulda) umocnienie rowu 22m w km 430+112/430+090, 40m w km. 430+060/430+090 lewa
 • Wymiana wlazu - studnia D8.8

Wykonawca w tygodniu 47 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • Montaż korytek drogowych (mulda) umocnienie rowu-kontynuacja/montaż płyt ażurowych 40m w km. 430+050/430+090
 • Montaż umocnienia typ3(korytko drogowe muldowe+pł. ażurowa) WA-365 str. lewa/południe kontynuacja 76m
 • Montaż umocnienia typ3(korytko drogowe muldowe+pł. ażurowa) WA-365 str. lewa/południe zakończenie 76m w km. 430+036/430+112
 • Umocnienie stożka mostowego lewa/południe 14m2 - WA-365
 • Umocnienie stożka mostowego WA-365 lewa proj./południe - kontynuacja 30m2
 • Umocnienie stożka mostowego WA-365 lewa proj./południe - zakończenie 30m2
 • Umocnienienie rowu autostradowego - ażury WA-365 lewa/południe
 • Umocnienie rowu autostradowego-ażury-humusowanie 40m2 WA-365
 • Wykonanie przejazdu w bród DP06
 • Poprawa zjazdów oraz pobocza - kruszywo 0/31,5 - 10m3 DS.-63
 • Humusowanie skarp po wykonaniu umocnienia typu 3 i stożka mostowego WA-365 str. lewa/południowa 160m2

Wykonawca w tygodniu 48 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie
 • Prace geodezyjne w terenie
 • DP-12 prace przy przedłużeniu przepusty PEHD600 pod wjazdem do posesji i montaż ścianki czołowej przepustu 600 2kpl w km 0+097 strona lewa
 • Humusowanie skarp pod wykonaniu umocnienia typu 3 i stożka mostowego WA-365 strona lewa/południowa 120m2
 • Umocnienie rowu autostradowego - ażury w km 430+200-300
 • Poprawa zjazdów godpodarczych z dróg - DP-13, DS.59
 • Humusowanie terenów płaskich DS.-64
 • Nawierzchnia z kruszywa 0/31.5 - profilowanie DP-16
 • DP-12 montaż ścianki czołowej przepustu PEHD600 wlot i wylot 2kpl
 • Umocnienie rowu autostradowego - mulda w km 430+200-300
 • DP12 prace wykończeniowe montaż ścianki czołowej przepustu PEHD 600 wlot i wylot 2kpl DP12 w km 0+097 strona lewa
 • Montaż geokraty i wypełnienie kruszywem w rowie otwartym/umocnienie 120m2 MA371 / km 435+724-435+743 strona prawa
 • Zakończenie wykonywanie oznkowania poziomego na drogach DP 1076S odc. I i II, DP 15, DP 14, DP 12, DP 13, DS.63, DS.2, DS.59, DS.58.1, DS.58, DS.59.1
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A