Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

Budowa autostrady A1, odc. Pyrzowice – Częstochowa

odcinek F: węzeł „Rząsawa" (z węzłem) - węzeł „Blachownia" (z węzłem)

                                                                                 

Roboty drogowe 2020-10

Postęp robót drogowych i branżowych (41 - 44 tydzień)

Wykonawca w tygodniu 41 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Obrukowanie wlotu do rowu krytego PP60 R-2-F 1 kpl w km 435+280 prawa strona
 • Umocowanie rowu typ 3 połączenia DP1076S odc.2 km 0+095 z rowem autostradowym 435-470 P 12m2 A1 435+470/DP1076S odc.2
 • Humusowanie terenów płaskich DS.37
 • Czyszczenie urządzeń podczyszczających ZB3
 • Czyszczenie zbiornika ZB3
 • Umocnienie rowu autostradowego - korytko, jomy w km 436+700 strona lewa
 • Obruki na przepustach fi800 wlot DS63-1 oraz obruk przepustu fi600 pod zjazdem indywidualnym DS63 w km 0+217/DS63 w km 0+225

Wykonawca w tygodniu 42 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Uzupełnienie skarpy - Rów 11
 • Czyszczenie zbiornika DS. 63 0+217/DS63 0+225
 • Czyszczenie zbiornika ZB3
 • Czyszczenie rowów autostradowych i melioracyjnych WA-365 430+020 strona lewa i prawa, DS.-50 / DS.-51
 • Naprawa rozmyć skarp - 423+200 strona lewa, 423+050 strona lewa, 423+000 strona lewa, 419+500 JZRL Łącznica D Rząsawa, 421+100 strona prawa
 • Udrożnienie przepustu fi1000PD WB4 (łącznica D) 1kpl - przepust PD WB4
 • Czyszczenie kanałów deszczowych 900, 1000, 1100, 1200 - D11.7 - D11.11.1
 • Czyszczenie urządzeń podczyszczających ZB3

Wykonawca w tygodniu 43 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Umocnienie rowu autostradowego - korytka, jomy w km 436+700 strona lewa
 • Montaż przepustu PEHD fi 1000 (PG-365-2) 15,7m droga PG365 w km 0+113
 • Czyszczenie rowu autostradowego droga PG365 odc studnia D42-2Z-przepustu PG365 18m droga PG365 w km 0+113
 • Montaż korytek drogowych mulda (umocnienie rowu typ 3) 430+070/430+082/430+097/430+111 prawy rów autostrady
 • Czyszczenie zbiornika ZB3
 • Czyszczenie urządzeń podczyszczających ZB3
 • Montaż plyt ażurowych (umocnienie rowu typ 3) w km 430+70/430+082/430+111/430+060 prawy rów autostradowy
 • Naprawa zaworów kulowych pompowni D26_P D23_P
 • Naprawa rozmyć w pasie technologicznym Kanał 11

Wykonawca w tygodniu 44 wykonał następujące roboty:

 • Przeglądy i prace w terenie,
 • Prace geodezyjne w terenie,
 • Obrukowanie przepustu PP1000 (PG-365-2) wlot 1 kpl droga PG365 w km 0+113
 • Czyszczenie zamulenia urządzeń (studnia D42.6SW/D42.5/ osadnik D42 4OS, DS42.3separator) w km 430+054 strona prawa
 • Montaż korytek ściekowych i doprowadzenie do rowu odwodnienia mostowego WA-365 w km 430+050 strona prawa WA-365
 • Odmulenie rowu-profilowanie Łącznica BC w km 0+900-1+000
 • Czyszczenie zbiornika ZB3, Studnia D11.11.SW
 • Czyszczenie urządzeń podczyszczających ZB3, Kanał 11
 • Naprawa rozmyć w pasie technologicznym - Kanał 11
 • Przygotowanie podłoża i rowu - naprawa wymyć - do umocnienia typ 3 46m 429+973 - 430+0199 strona prawa WA-365
 • Umocnienie rowu autostradowego - korytka Łącznica BC
 • Umocnienie rowu typ 3 PG365 w km 0+115 lewy (korytkowy+użaur) droga PG365 w km 0+115/0+134
 • Naprawa nawierzchni przy wpustach kładki ZB6
 • Humusowanie zbiornika ZB3
 • Montaż piaskownika i obrukowanie rowu Studnia D.11.11.SW
 • Odtworzenie wyjścia dla małych zwierząt Studnia D11.11.SW
 • Naprawa rozmyć skarp TG Rząsawa JZR lewa + prawa, Lgota
 • Montaż płyt ażurowych 60x40 umocnienie typ 3 w rowie autostradowym strona prawa w km 429+975-430+019
 • Montaż włazów Kanał 2
 • Wykonanie wykopu pod przejazd w bród DP06, DP07
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-07
-A A +A